A - B (1)

Biozgodność reutylizowanych błon dializacyjnych : praca doktorska
Keyword:ABBAS ABDULFATTAH
Author:ABBAS ABDULFATTAH
Signature:45D/14735
Studium porównawcze występowania i cech klinicznych schizofrenii w prowincji Trypolis-Libia i w regionie północno-wschodniej Polski : praca doktorska
Keyword:ABDALLA ALI BAKUSH
Author:ABDALLA ALI BAKUSH
Signature:45D/18570
Studium porównawcze występowania i cech klinicznych schizofrenii w prowincji Trypolis-Libia i w regionie północno-wschodniej Polski : praca doktorska
Keyword:ABDALLA ALI BAKUSH
Author:ABDALLA ALI BAKUSH
Signature:45D/18570
Uwarunkowania nadmiernej wrażliwości szyjek zębowych w chorobach przyzębia i metody jej zwalczania : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ABDEL BAKI HOUSAM
Author:ABDEL BAKI HOUSAM
Signature:45D/14560
Występowanie kamicy żółciowej u chorych leczonych z powodu przewlekłych schorzeń narządu ruchu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ABGARO ZACHARIASIEWICZ PAWEŁ
Author:ABGARO ZACHARIASIEWICZ PAWEŁ
Signature:45D/14062/ME
Struktura i histochemia łożyska u kobiet palących papierosy czynnie i biernie : praca doktorska
Keyword:ABOZID SADIK
Author:ABOZID SADIK
Signature:45D/14255
Wpływ angiotensyny II na muskarynowy skurcz mięśni gładkich DNA żołądka : praca doktorska
Keyword:ABRAMCZYK ALICJA
Author:ABRAMCZYK ALICJA
Signature:45D/17186
Rola pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej w praktyce i wczesym wykrywaniu cukrzycy -na przykładzie gminy Wąwolnica : rozprawa doktorska
Keyword:ABRAMCZYK ANNA
Author:ABRAMCZYK ANNA
Signature:45D/16590
Nadciśnienie tętnicze wywołane okluzją żyły nadnerczowej u szczura : (rozprawa doktorska)
Keyword:ABRAMCZYK PIOTR
Author:ABRAMCZYK PIOTR
Signature:45D/15501
Comparison of glucose- and glucagon- stimulated C-peptide secretion in different forms of diabetes : thesis for the degree of the medical doctor at the First Medical Faculty of the Medical Academy in Warsaw, Poland
Keyword:ABU JAYYAB ABDUL KADER
Author:ABU JAYYAB ABDUL KADER
Signature:45D/5551
Badania nad metabolizmem chlorowodorku 4-aminobenzo- esanu 2-dwuetyloaminoetylu (chlorowodorku prokainy) w czasie ciąży u zwierząt doświadczalnych
Keyword:ABUCEWICZ ANDRZEJ
Author:ABUCEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/2300
Prevalence, pathology and management of adrenal "incidentalomas" : Ph.D. thesis
Keyword:ABUZEID ISSA A
Author:ABUZEID ISSA A
Signature:45D/15514
Warunki pracy i stan zdrowia stoczniowców : praca doktorska
Keyword:ACHREM JAN
Author:ACHREM JAN
Signature:45D/14915
Badania rozwoju somatycznego i częstości występowania wad postawy ciała dzieci i młodzieży bydgoskiej :rozprawa doktorska
Keyword:ADAMCZAK IWONA
Author:ADAMCZAK IWONA
Signature:45D/16285
Stężenie leptyny w osoczu a profil aktywności reninowej osocza u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMCZAK MARCIN
Author:ADAMCZAK MARCIN
Signature:45D/18183
Stężenie leptyny w osoczu a profil aktywności reninowej osocza u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ADAMCZAK MARCIN
Author:ADAMCZAK MARCIN
Signature:45D/18183
Analiza wieku ciążowego zarodków i płodów ludzkich na podstawie rutynowych pomiarów ultrasonograficznych : rozprawa doktorska
Keyword:ADAMCZAK RAFAŁ
Author:ADAMCZAK RAFAŁ
Signature:45D/16263
Badania doświadczalne nad osłoną szwu ścięgna za pomocą folii polyetylenowej
Keyword:ADAMCZAK TEOBALD
Author:ADAMCZAK TEOBALD
Signature:45D/898
Wpływ dodatnich ciśnień wydechu na parametry krążeniowo-oddechowe u psów w normo-, hipo-, i hiperwolemii doświadczalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych ­
Keyword:ADAMCZEWSKA KRYSTYNA
Author:ADAMCZEWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/2963
Ablacja resztek tarczycy pozostałych po operacji zróżnicowanego raka tego gruczołu; próba dozymetrycznej optymalizacji stosowanych aktywności radiojodu : praca doktorska
Keyword:ADAMCZEWSKI ZBIGNIEW
Author:ADAMCZEWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/17006