C - F (2)

Wpływ BD-1158 i TP-1 na zachowanie się królików w warunkach spontanicznych i po stymulacji jądra brzuszno-przyćrodkowego podwzgórza s rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:CYGAN BEATA
Author:CYGAN BEATA
Signature:45D/15559
Ocena potencjalnego narażenia wybranej populacji dziecięcej na pył glebowy zanieczyszczony ołowiem i kadmem ; rozprawa na stopień doktorski
Keyword:CYGAN LESZEK
Author:CYGAN LESZEK
Signature:45D/15669
Analiza wypadków przy pracy i urazowoici w przemyśle bawełnianym na terenie miasta Łodzi : praca doktorska
Keyword:CYPKO ROMUALD
Author:CYPKO ROMUALD
Signature:45D/2403
Ocena odczynowości immunologicznej komórkowej w udarach mózgu : rozprawa doktorska
Keyword:CYRTA BARBARA
Author:CYRTA BARBARA
Signature:45D/6626
Przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego u dziewcząt w okresie pokwitania w świetle własnych spostrzeżeń.
Keyword:CYWIŃSKA DANUTA
Author:CYWIŃSKA DANUTA
Signature:45D/418
Wartość praktyczna oznaczenia szybkości przewodzenia nerwów ruchowych w porównaniu z innymi testami elek-trofizjologicznymi ; [praca doktorska]
Keyword:CYWIŃSKA-WASILEWSKA GRAŻYNA
Author:CYWIŃSKA-WASILEWSKA GRAŻYNA
Signature:45D/2960
Składniki węglowodanowe surowicy krwi chorych z rakiem żołądka : praca doktorska
Keyword:CYWIŃSKA-ZIÓłKOWSKA ALINA
Author:CYWIŃSKA-ZIÓłKOWSKA ALINA
Signature:45D/2444
Śródoperacyjna ocena doszczętności wagotomii wysoce wybiórczej u chorych na wrzód dwunastnicy, a odległy wynik leczenia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CYWIŃSKI JAROSŁAW
Author:CYWIŃSKI JAROSŁAW
Signature:45D/14819
Glikogen i mukopolisacharydy w procesie, różnicowania macicy i pochwy szczura.
Keyword:CZABAK OREST
Author:CZABAK OREST
Signature: 45D/522
Ocena hemodynamiki krążenia żylnego u chorych z przewlekłą niewydolnością żył kończyn dolnych po leczeniu chirurgicznym i za pomocą skleroterapii kompresyjnej : rozprawa doktorska
Keyword:CZACZKA DARIUSZ
Author:CZACZKA DARIUSZ
Signature:45D/16433
Ocena hemodynamiki krążenia żylnego u chorych z przewlekłą niewydolnością żył kończyn dolnych po leczeniu chirurgicznym i za pomocą skleroterapii kompresyjnej : rozprawa doktorska
Keyword:CZACZKA DARIUSZ
Author:CZACZKA DARIUSZ
Signature:45D/16433
Ocena narażenia dzieci na polichlorowane węglowodory aromatyczne pobierane z mlekiem matki : praca doktorska
Keyword:CZAJA KATARZYNA
Author:CZAJA KATARZYNA
Signature:45D/14507
Metabolizm wątroby w doświadczalnym zespól niedokrwienno-reperfuzyjnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZAJKA ANDRZEJ MICHAŁ
Author:CZAJKA ANDRZEJ MICHAŁ
Signature:45D/19036
Powikłania po prostatektomii ze szczególnym uwzględnieniem krwotoków z górnego odcinka przewodu pokarmowego na tle stresowych owrzodzeń : praca doktorska
Keyword:CZAJKA EUGENIUSZ
Author:CZAJKA EUGENIUSZ
Signature:45D/2488
Badania antropometryczne głowy i narządu żucia oraz ocena zgryzu u wcześniaków i dzieci urodzonych o czasie : [praca doktorska]
Keyword:CZAJKOWSKI ANDRZEJ
Author:CZAJKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/6562
Późna ocena wydolności krążenia mózgowo-siatkówkowego po jednostronnym wyłączeniu krążenia w tętnicy szyjnej wspólnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZAJKOWSKI JANUSZ
Author:CZAJKOWSKI JANUSZ
Signature:45D/21709
Obrażenia narciarskie w sezonie 1964/65 w Zakopanem : praca doktorska
Keyword:CZAJKOWSKI WOJCIECH
Author:CZAJKOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/1683
Ocena badania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi włośniczkowej płodu jako metody rozpoznawania jego zagrożenia podczas porodu ; praca doktorska
Keyword:CZAJKOWSKI ZDZISłAW
Author:CZAJKOWSKI ZDZISłAW
Signature:45D/2599
Przydatność badan ultrasonograficznych 1 tomogratii komputerowej w rozpoznawaniu 1 ocenie stadium klinicznego zaawansowania neuroblastoma jamy brzusznej u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:CZAPIGA ELŻBIETA
Author:CZAPIGA ELŻBIETA
Signature:45D/14996
Zagadnienia optymalizacji cieczowej chromatografii preparatywnej : praca doktorska
Keyword:CZAPIŃSKA KATARZYNA LIDIA
Author:CZAPIŃSKA KATARZYNA LIDIA
Signature:45D/16724