C - F (2)

Rola epidemiologicznych i genetycznych czynników w powstawaniu stwardnienia rozsianego
Keyword:CENDROWSKI WOJCIECH
Author:CENDROWSKI WOJCIECH
Signature:45D/828
Zasługi Alfreda Obalińskiego 1843 -1898 dla rozwoju chirurgii w Polsce
Keyword:CENDRZAK EUGENIUSZ
Author:CENDRZAK EUGENIUSZ
Signature:728,220; 728,221
Zasługi Alfreda Obalińskiego 1843 -1898 dla rozwoju chirurgii w Polsce
Keyword:CENDRZAK EUGENIUSZ
Author:CENDRZAK EUGENIUSZ
Signature:728,220; 728,221
Poziom alfal antytrypsyny i aktywność antytrypsynowa surowicy u chorych ze spastycznymi odczynami oskrzeli z uwzględnieniem wybranych czynników etiologicznych : rozprawa doktorska
Keyword:CENIAN ELŻBIETA
Author:CENIAN ELŻBIETA
Signature:45D/6857
Kliniczno-morfologiczna ocena wyników chirurgicznego leczenia raka odbytnicy wg metody Dixona lub Milesa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CEPOWICZ DARIUSZ
Author:CEPOWICZ DARIUSZ
Signature:45D/17646
Kliniczno-morfologiczna ocena wyników chirurgicznego leczenia raka odbytnicy wg metody Dixona lub Milesa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CEPOWICZ DARIUSZ
Author:CEPOWICZ DARIUSZ
Signature:45D/17646
Zewnątrzpochodny i wewnątrzpochodny epidermalny czynnik wzrostu (EGF) w procesach regeneracji trzustki po jej ostrym zapaleniu : rozprawa doktorska
Keyword:CERANOWICZ PIOTR
Author:CERANOWICZ PIOTR
Signature:45D/16697
Zewnątrzpochodny i wewnątrzpochodny epidermalny czynnik wzrostu (EGF) w procesach regeneracji trzustki po jej ostrym zapaleniu : rozprawa doktorska
Keyword:CERANOWICZ PIOTR
Author:CERANOWICZ PIOTR
Signature:45D/16697
Porównanie wartości terapeutycznych promieni RTG i promieni Co-60 u chorych z nowotworami złośliwymi jajnika : rozprawa doktorska
Keyword:CERKASKA-GŁUSZAK BARBARA
Author:CERKASKA-GŁUSZAK BARBARA
Signature:45D/6110
Struktura zwoju kolanka u zarodków ludzkich : /badania histologiczne i mikroskopowo-elektronowe/ : praca doktorska
Keyword:CERKASKA-KONIECZNA JOLANTA
Author:CERKASKA-KONIECZNA JOLANTA
Signature:45D/8864
Pozyskiwanie komórek krwi pępowinowej do przeszczepów krwiotwrórczych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CESARZ RYSZARD
Author:CESARZ RYSZARD
Signature:45D/16341
Syntezy niektórych estrów aminoalkilowych 1-podstawionego kwasu 1-cykloheksano-karboksylowego : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:CESSAK MIROSŁAW
Author:CESSAK MIROSŁAW
Signature:45D/7150
Badania nad wpływem domacicznych pętli antykoncepcyjnych na błonę śluzową macicy : praca doktorska
Keyword:CHABAŁOWSKI ANDRZEJ
Author:CHABAŁOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/4328
Ocena niektórych czynności leukocytów wielojądrzastych w zakażeniach bakteryjnych u niemowląt : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHABIOR MACIEJ
Author:CHABIOR MACIEJ
Signature:45D/6560
Lek a kierowca ze szczególnym uwzględnieniem benzodiazepin :[praca doktorska]
Keyword:CHACIA TERESA
Author:CHACIA TERESA
Signature:45D/17943
Zmiany szczytowego przepływu wydechowego /PEFR/ u dzieci w okresie 3-letniej obserwacji : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:CHAŃSKA MARIA
Author:CHAŃSKA MARIA
Signature:45D/6695
Miejsce i sposób działania barbituranów na komórkę : badania doświadczalne in vitro : praca doktorska
Keyword:CHARCZUK EDWARD
Author:CHARCZUK EDWARD
Signature:45D/5922
Zachowanie się insulinemii po dożylnym i doustnym obciążeniu glukozą u chorych z różnymi postaciami zapalnych schorzeń trzustki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHCIUK-GÓRNICKA MARIA
Author:CHCIUK-GÓRNICKA MARIA
Signature:45D/6675
The role of progesteron in promoting implantation and inhibiting spontaneius abortion may by through the stimulation of immunomodulatory proteins : dissertation for scientific degree of doctor of science in medicine
Keyword:CHECK JEROME H
Author:CHECK JEROME H
Signature:45D/15285
Charakterystyka dermatoglificzna dzieci z terenu Podlasia z uwzględnieniem dynamiki rozwoju niektórych cech ilościowych : praca doktorska
Keyword:CHEŁSTOWSKI JERZY
Author:CHEŁSTOWSKI JERZY
Signature:45D/6359