C - F (2)

Udrożnienia tętnic wieńcowych : wyniki wczesne i odległe : praca doktorska
Keyword:CHMIELAK ZBIGNIEW
Author:CHMIELAK ZBIGNIEW
Signature:45D/14321
Funkcja limfocytów osób eksponowanych na działanie azbestu z uwzględnieniem badania produkcji czynnika hamującego migrację makrofagów oraz humoralnych objawów autoalergii : praca doktorska
Keyword:CHMIELARCZYK WIKTOR
Author:CHMIELARCZYK WIKTOR
Signature:45D/6667
Badania nad toksycznymi właściwościami surowic ludzkich
Keyword:CHMIELEWSKA DANUTA
Author:CHMIELEWSKA DANUTA
Signature:45D/612
Badania nad zachowaniem się aktywności reninowej osocza w ostrym wirusowym zapaleniu wątroby (WZW) i w przewlekłych hepatopatiach : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHMIELEWSKA MARIA JOLANTA
Author:CHMIELEWSKA MARIA JOLANTA
Signature:45D/6362
Wartość rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnicowej otępienia : praca doktorska
Keyword:CHMIELEWSKI WŁODZIMIERZ
Author:CHMIELEWSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/14246
Wyniki leczenia torakochirurgicznego żołnierzy służby zasadniczej w aspekcie klinicznym i orzeczniczym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHMIELIŃSKI ARKADIUSZ LESZEK
Author:CHMIELIŃSKI ARKADIUSZ LESZEK
Signature:45D/16345
Kwas siarkawy jako inhibitor peroksydazy i jako antyoksydant kwasu L-askorhinowego w zagadnieniach konserwowania produktów roślinnych
Keyword:CHMIELNICKA JADWIGA
Author:CHMIELNICKA JADWIGA
Signature:45D/461
Badanie wpływu ołowiu na stan czynnościowy lewej komory na podstawie polikardiografii u ludzi zawodowo narażonych na ten metal : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHMIELNICKA-PRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA
Author:CHMIELNICKA-PRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/7028
Zaburzenia wentylacji płuc u dzieci w przebiegu niektórych chorób laryngologicznych i praca doktorska
Keyword:CHMIELNIK MIECZYSŁAW
Author:CHMIELNIK MIECZYSŁAW
Signature:45D/2719
Czynniki warunkujące odpowiedź na leczenie interferonem dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby wywołanym HBV : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHMURSKA-MOTYKA TERESA
Author:CHMURSKA-MOTYKA TERESA
Signature:45D/17933
Badania scyntygraficzne znacznikiem osteotropowym w rozpoznawaniu zapaleń zatok szczękowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHMURZYŃSKA ANNA
Author:CHMURZYŃSKA ANNA
Signature:45D/16348
Badania biochemiczne i histoenzymatyczne wpływu fenobarbitalu na metabolizm benzenu w wątrobie szczura : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych
Keyword:CHOCIŁOWSKI WITOLD
Author:CHOCIŁOWSKI WITOLD
Signature:45D/4895
Cytofluorymetryczna obserwacja subpopulacji limfocytarnych u chorych na raka szyjki macicy w przebiegu radioterapii : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHODNIK TOMASZ
Author:CHODNIK TOMASZ
Signature:45D/17793
Humoralna odpowiedź na antygeny pałeczki Bordetella pertussis: toksynę krzuścową, włókienkową hemaglutyninę i lipopolisacharyd u dzieci z klinicznymi objawami krzuśca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:CHODOROWSKA MAŁGORZATA
Author:CHODOROWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16459
Humoralna odpowiedź na antygeny pałeczki Bordetella pertussis: toksynę krzuścową, włókienkową hemaglutyninę i lipopolisacharyd u dzieci z klinicznymi objawami krzuśca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:CHODOROWSKA MAŁGORZATA
Author:CHODOROWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16459
Ocena skuteczności zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej w leczeniu ostrej fazy zawału mięśnia sercowej go u pacjentów z przeciwwskazaniami do leczenia streptokinazą i praca doktorska
Keyword:CHODÓR PIOTR
Author:CHODÓR PIOTR
Signature:45D/14461
Ocena wpływu jonów miedzi na strukturę biopolimerów melaninowych techniką Py-GC-MS : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:CHODUREK EWA
Author:CHODUREK EWA
Signature:45D/15595
Miejscowe leczenie nabłoniaków podstawnokomórkowych skóry 5-fluorouracylem. Badania kliniczne, histologiczne i histochemiczne : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHODYNICKA BOŻENA
Author:CHODYNICKA BOŻENA
Signature:45D/6244
Analiza wyników leczenia w złamaniach nadkłykciowych i przezkłykciowych kości ramiennej u dzieci : praca doktorska
Keyword:CHOJAN BOLESłAW
Author:CHOJAN BOLESłAW
Signature:45D/2896
Znaczenie eozynofiłowego białka kationowego jako wskaźnika procesu chorobowego w atopowym zapaleniu skóry : praca doktorska
Keyword:CHOJECKA-ADAMSKA ANNA
Author:CHOJECKA-ADAMSKA ANNA
Signature:45D/17145