C - F (2)

Pooperacyjny blok prawej i lewej odnogi pęczka Hisa u dzieci po korekcjach niektórych wad wrodzonych serca przeprowadzanych w krążeniu pozaustrojowym : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:CHORĄŻYK-DOBROWIĘCKA KRYSTYNA
Author:CHORĄŻYK-DOBROWIĘCKA KRYSTYNA
Signature:45D/5883
Kardiologia na Górnym Śląsku a latach 1946-1995 ze szczególnym uwzględnieniem roli śląskiej Akademii Medycznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOROMAŃSKA EWA
Author:CHOROMAŃSKA EWA
Signature:45D/17036
Ocena in vitro wpływu subterapeutycznych i terapeutycznych stężeń teofiliny na wybrane wskaźniki aktywności komórek odpornościowych : rozprawa doktorska
Keyword:CHOROSTOWSKA-WYNIMKO JOANNA
Author:CHOROSTOWSKA-WYNIMKO JOANNA
Signature:45D/15219
Badanie zmian w tkankach przyzębia świnek morskich, wywołanych urazem mechanicznym : praca doktorska
Keyword:CHOROSZYŃSKA JADWIGA
Author:CHOROSZYŃSKA JADWIGA
Signature:45D/2835
Zachowanie się dezoksyrybonukleoproteidów i białek niehistonowych jąder hodowanych komórek rakowych w cyklu komórkowym modyfikowanym cytostatykami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOSIA MARIA
Author:CHOSIA MARIA
Signature:45D/6954
Zachowanie się dezoksyrybonukleoproteidów i białek niehistonowych jąder hodowanych komórek rakowych w cyklu komórkowym modyfikowanym cytostatykami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOSIA MARIA
Author:CHOSIA MARIA
Signature:45D/6954
Poziom pregnandiolu w ciąży donoszonej i przenoszonej
Keyword:CHOWANIEC TADEUSZ
Author:CHOWANIEC TADEUSZ
Signature:45D/299
Wskaźnik płucno-sercowy określany za pomocą wybranych radiofarmaceutyków, jako miernik czynności lewej komory w chorobie wieńcowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHRAPKO BEATA EWA
Author:CHRAPKO BEATA EWA
Signature:45D/16200
Wskaźnik płucno-sercowy określany za pomocą wybranych radiofarmaceutyków, jako miernik czynności lewej komory w chorobie wieńcowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHRAPKO BEATA EWA
Author:CHRAPKO BEATA EWA
Signature:45D/16200
Ocena stężenia dialdehydu malonowego oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i peroksydazy glutationowej u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHROBOT AGNIESZKA
Author:CHROBOT AGNIESZKA
Signature:45D/17975
Ocena stężenia dialdehydu malonowego oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i peroksydazy glutationowej u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHROBOT AGNIESZKA
Author:CHROBOT AGNIESZKA
Signature:45D/17975
Badanie biometryczne serca i dużych naczyń tętniczych w rozwoju prenetalnym człowieka : praca doktorska
Keyword:CHROBOT ANDRZEJ
Author:CHROBOT ANDRZEJ
Signature:45D/14280
Wybrane czynniki genetyczne a profil dobowy ciśnienia tętniczego u młodych zdrowych mężczyzn : rozprawa doktorska
Keyword:CHROSTOWSKA MARZENA
Author:CHROSTOWSKA MARZENA
Signature:45D/17321
Stan błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia u pracowników Zakładów Cynkowych w Szopienicach : praca doktorska
Keyword:CHRUŚCIEL HELENA
Author:CHRUŚCIEL HELENA
Signature:45D/3240
Zmienność kształtu paznokci rąk u człowieka w zwkązku z kształtem paliczków dalszych
Keyword:CHRUŚCIKOWSKI ROMAN
Author:CHRUŚCIKOWSKI ROMAN
Signature:45D/885
Amplifikacja genu c-myc i ekspresja białka c-Myc w raku sutka : praca doktorska
Keyword:CHRZAN PAWEŁ
Author:CHRZAN PAWEŁ
Signature:45D/17816
Populacje limfocytów oraz surowicze immunoglobuliny w ostrych zakażeniach układu pokarmowego u niemowląt :	(praca doktorska)
Keyword:CHRZANOWSKA IRENA
Author:CHRZANOWSKA IRENA
Signature:45D/6048
Synteza i badanie pochodnych dekstranu z małocząsteczkowymi substancjami leczniczoczynnymi : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:CHRZANOWSKA MARIA
Author:CHRZANOWSKA MARIA
Signature:45D/4842
CHRZANOWSKA-WERNO DANUTA Następstwa ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHRZANOWSKA-WERNO DANUTA
Author:CHRZANOWSKA-WERNO DANUTA
Signature:45D/5439
Ocena przydatności ultrasonografii śródoperacyjnej w chirurgii raka odbytnicy, dróg żółciowych i wyspiaka trzustki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHRZĄSTEK JAROSŁAW
Author:CHRZĄSTEK JAROSŁAW
Signature:45D/15585