C - F (2)

Sytuacja medyczno-społeczna osób o obniżonej sprawności narządu ruchu z terenów wiejskich województwa lubelskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:CHEMPEREK EWA
Author:CHEMPEREK EWA
Signature:45D/15677
Sytuacja medyczno-społeczna osób o obniżonej sprawności narządu ruchu z terenów wiejskich województwa lubelskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:CHEMPEREK EWA
Author:CHEMPEREK EWA
Signature:45D/15677
Zachowanie się izoenzymów kinazy pirogronianowej i aldolazy w tkance jąder w przypadkach hypogonadyzmu męskiego : rozprawa doktorska
Keyword:CHĘCIŃSKA EWA
Author:CHĘCIŃSKA EWA
Signature:45D/6730
Ocena skuteczności postępowania przedszpitalnego w ostrych stanach nagłego zagrożenia życia ; praca doktorska
Keyword:CHĘCIŃSKI IGOR
Author:CHĘCIŃSKI IGOR
Signature:45D/15683
Ocena wyników leczenia ropniaków opłucnej u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHILARSKI ANDRZEJ
Author:CHILARSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3319
Badania morfologiczne i histochemiczne nerek szczura zaopatrzonych klejem do tkanek "Chirurcoll" : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:CHILIMONIUK MIKOŁAJ
Author:CHILIMONIUK MIKOŁAJ
Signature:45D/6358
Stężenie neopteryny u zakażonych HIV narkomanów : rozprawa doktorska
Keyword:CHLABICZ SLAWOMIR
Author:CHLABICZ SLAWOMIR
Signature:45D/15096
Krytyczna ocena skojarzonego leczenictwa kardiologicznego klinicznego i ambulatoryjnego w świetle skomputaryzowanego systemu dokumentacji : praca doktorska
Keyword:CHLEBOWCZYK JACEK
Author:CHLEBOWCZYK JACEK
Signature:45D/14257
Internacja sądowo-psychiatryczna, jako środek zabezpieczający, na podstawie analizy dokumentacji pacjentów szpitala psychiatrycznego w Ciborzu w latach 1958-1993 : praca doktorska
Keyword:CHLEBOWSKI MAREK
Author:CHLEBOWSKI MAREK
Signature:45D/14674
Przydatność testów świetlnych i badań immunologicznych w rozpoznawaniu podostrej skórnej postaci tocznia rumieniowatego (SCLE) [subacute cutaneous lupus erythematosus] : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHLEBUS EWA
Author:CHLEBUS EWA
Signature:45D/14712
Badania nad interakcją napartstnicy z antybiotykami i lekami moczopędnymi przy pomocy metody radioimmunologicznej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:CHLEWICKA INGA
Author:CHLEWICKA INGA
Signature:45D/5560
Badania czynności płytek w trombocytopeniach wieku dziecięcego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHLUBEK STANISŁAW
Author:CHLUBEK STANISŁAW
Signature:45D/2982
Psychologiczna analiza zmian jakości życia u chorych poddanych mechanicznej korekcji funkcji serca : rozprawa doktorska
Keyword:CHŁADZIŃSKA-KIEJNA SYLWIA
Author:CHŁADZIŃSKA-KIEJNA SYLWIA
Signature:45D/16891
Stan uzębienia wybranej grupy dzieci i młodzieży a fluorkowa profilaktyka próchnicy zębów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHŁAPOWSKA JOANNA
Author:CHŁAPOWSKA JOANNA
Signature:45D/15231
Synteza oraz właściwości farmakologiczne piperazynowych i pirydylowych pochodnych teofiliny : praca doktorska
Keyword:CHŁOŃ GRAŻYNA
Author:CHŁOŃ GRAŻYNA
Signature:45D/14510
Transformacja komórek in vitro pod wpływe ametopteryny : praca doktorska
Keyword:CHŁOPKIEWICZ BOŻENA
Author:CHŁOPKIEWICZ BOŻENA
Signature:45D/5147
Badania nad wpływem czynników meteorologicznych na pojawienie się i przebieg endogennych zaburzeń psychicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHŁOPOCKA-WOŹNIAK MARIA
Author:CHŁOPOCKA-WOŹNIAK MARIA
Signature:45D/5837
Ocena dokładności określenia objętości gruczolaka stercza na podstawie ultrasonografii przezpowłokowej i przezodbytniczej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHŁOSTA PIOTR
Author:CHŁOSTA PIOTR
Signature:45D/18299
Zachowanie się czasowego ubytku słuchu u pracowników narażonych na działanie hałasu przemysłowego i praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:CHMARUK-FILIPCZYK JANINA
Author:CHMARUK-FILIPCZYK JANINA
Signature:45D/3363
Wpływ środowiska hypertoniecznego na trwałość krwinki czerwonej
Keyword:CHMIEL JÓZEF
Author:CHMIEL JÓZEF
Signature:45D/333