C - F (2)

Współzależność między pionowym wzrostem twarzy a położeniem spoczynkowym żuchwy u pacjentów z całkowitym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia : [praca doktorska]
Keyword:CHOJNACKA ALICJA
Author:CHOJNACKA ALICJA
Signature:45D/6229
poraźną w zależności od czasu przeżycia : praca doktorska
Keyword:CHOJNACKA BARBARA
Author:CHOJNACKA BARBARA
Signature:45D/2918
Rola rozwoju osobowości w procesie rehabilitacji dziecka z postępującą dystrofią mięśniową Duchenne'a : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:CHOJNACKA GABRIELA
Author:CHOJNACKA GABRIELA
Signature:45D/3070
Stan kliniczny jamy ustnej a aktywność lizosomalnych karboksypeptydaz w ślinie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOJNACKA-JASIEL DOROTA
Author:CHOJNACKA-JASIEL DOROTA
Signature:45D/17652
Występowanie zapalenia wyrostka robaczkowego u kobiet w wieku rozrodczym w świetle badania klinicznego i anatomopatologicznego : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:CHOJNACKI ANDRZEJ
Author:CHOJNACKI ANDRZEJ
Signature:45D/2991
Analiza przydatności prognostycznej oceny złośliwości raka sutka wg Blooma w materiale Instytutu Chirurgii PAM w Szczecinie : praca doktorska
Keyword:CHOJNACKI JANUSZ
Author:CHOJNACKI JANUSZ
Signature:45D/3095
Biosynteza fosfatydów
Keyword:CHOJNACKI TADEUSZ
Author:CHOJNACKI TADEUSZ
Signature:45D/890
Nieoperacyjne leczenie przetrwałego przewodu tętniczego sprężynkami wewnątrznaczyniowymi (coil) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOJNICKI MACIEJ
Author:CHOJNICKI MACIEJ
Signature:45D/17579
Ocena zawartości wybranych pierwiastków we krwi pępowinowej, łożysku i smółce noworodków z terenów o różnym stopniu skażenia Środowiska : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOLEWA STANISŁAW
Author:CHOLEWA STANISŁAW
Signature:45D/15638
Ocena zawartości wybranych pierwiastków we krwi pępowinowej, łożysku i smółce noworodków z terenów o różnym stopniu skażenia Środowiska : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOLEWA STANISŁAW
Author:CHOLEWA STANISŁAW
Signature:45D/15638
Przydatność badań radioizotopowych w onkologii dziecięcej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOLEWIŃSKI WITOLD
Author:CHOLEWIŃSKI WITOLD
Signature:45D/17728
Wyniki leczenia interferonami alfa przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby u dzieci z chorobą nowotworową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOMA-SMAGA JANINA MARTA
Author:CHOMA-SMAGA JANINA MARTA
Signature:45D/18234
Ocena wpływu różnych metod leczenia na przeżycie i rokowanie w czerniaku złośliwym wykonana za pomocą programu komputerowego "Melanoma" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOMICKA MAŁGORZATA
Author:CHOMICKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17696
Ocena wpływu różnych metod leczenia na przeżycie i rokowanie w czerniaku złośliwym wykonana za pomocą programu komputerowego "Melanoma" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOMICKA MAŁGORZATA
Author:CHOMICKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17696
Ocena zachowania się fosfolipidów całkowitych i ich frakcji w surowicy krwi u mężczyzn do 45 roku życia z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego oraz współzależność fosfolipidów i współczynników eliminacji trójglicerydów w zmodyfikowanym teście Hallberga
Keyword:CHOMICZ JANUSZ
Author:CHOMICZ JANUSZ
Signature:45D/7082
Ocena zachowania się fosfolipidów całkowitych i ich frakcji w surowicy krwi u mężczyzn do 45 roku życia z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego oraz współzależność fosfolipidów i współczynników eliminacji trójglicerydów w zmodyfikowanym teście Hallberga
Keyword:CHOMICZ JANUSZ
Author:CHOMICZ JANUSZ
Signature:45D/7082
Przydatność badań okulistycznych w szczególności fluoroskopii dla rozpoznania "śmierci mózgu” : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHOMICZ JÓZEF
Author:CHOMICZ JÓZEF
Signature:45D/5567
Otrzymywanie antygenów powierzchniowych wirusa grypy i ich wpływ na indukcje interferonu : praca doktorska
Keyword:CHOMIK MARIA
Author:CHOMIK MARIA
Signature:45D/5944
Wpływ podania Thalamonalu na aktywność niektórych enzymów wskaźnikowych w surowicy krwi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHORĄŻY MAREK
Author:CHORĄŻY MAREK
Signature:45D/6930
Pooperacyjny blok prawej i lewej odnogi pęczka Hisa u dzieci po korekcjach niektórych wad wrodzonych serca przeprowadzanych w krążeniu pozaustrojowym : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:CHORĄŻYK-DOBROWIĘCKA KRYSTYNA
Author:CHORĄŻYK-DOBROWIĘCKA KRYSTYNA
Signature:45D/5883