C - F (2)

Występowanie chorób i wad narządu żucia u dzieci siedmioletnich i dwunastoletnirfich województwa krakowskiego i rozprawa doktorska
Keyword:CIESIELSKA MARTA
Author:CIESIELSKA MARTA
Signature:45D/14882
Kliniczna ocena skuteczności noradrenaliny w leczeniu wstrząsu.
Keyword:CIESIELSKI LESZEK
Author:CIESIELSKI LESZEK
Signature:45D/343
Wpływ promieniowania Lasera Erbowo: Yagowego na twarde tkanki zęba.
Keyword:CIESIELSKI PIOTR
Author:CIESIELSKI PIOTR
Signature:45D/16246
Badania kliniczno-laboratoryjne po przebytym kleszczowym zapaleniu mózgu wśród ludności województwa olsztyńskiego : praca przedstawiona w celu uzyskania tytułu doktora nauk medycznych
Keyword:CIESIELSKI TADEUSZ
Author:CIESIELSKI TADEUSZ
Signature:45D/6206
Ocena porównawcza wyników badań bronchoskopowych i wybranych badań radiologicznych z obrazem operacyjnym u chorych na raka płuca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIESLIŃSKI KRZYSZTOF
Author:CIESLIŃSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/14928
Różnicowanie guzów nadnerczy w tomografii komputerowej na podstawie wartości współczynnika pochłaniania promieni X : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIESZANOWSKI ANDRZEJ
Author:CIESZANOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17066
Wpływ blokerów kanału wapniowego na funkcję płytek krwi u chorych na cukrzycę typu II : praca doktorska
Keyword:CIESZYŃSKA MARZENNA
Author:CIESZYŃSKA MARZENNA
Signature:45D/15844
Poziom Met-enkefaliny w wątrobie i surowicy w zapalnym uszkodzeniu wątroby : praca doktorska
Keyword:CIEŚLA ANDRZEJ
Author:CIEŚLA ANDRZEJ
Signature:45D/15167
Ocena parametrów chodu chorych ze szpotawością stawu kolanowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIEŚLA PAWEŁ
Author:CIEŚLA PAWEŁ
Signature:45D/17281
Profesor doktor habilitowany medycyny Eleonora Rei-cher (1884-1973) twórczyni polskiej szkoły reumatologicznej ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIEŚLAK TADEUSZ
Author:CIEŚLAK TADEUSZ
Signature:45D/15299
Renoscyntygrafia z zastosowaniem etylenodicysteiny znakowanej technetem 99m (EC-Tc-99m) oraz trójwymiarowa technika obrazowania SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) jako metody badania nerek u dzieci z rozpoznanymi wstecznymi odpływami pęche
Keyword:CIEŚLAK-PUCHALSKA ANNA
Author:CIEŚLAK-PUCHALSKA ANNA
Signature:45D/17422
Renoscyntygrafia z zastosowaniem etylenodicysteiny znakowanej technetem 99m (EC-Tc-99m) oraz trójwymiarowa technika obrazowania SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) jako metody badania nerek u dzieci z rozpoznanymi wstecznymi odpływami pęche
Keyword:CIEŚLAK-PUCHALSKA ANNA
Author:CIEŚLAK-PUCHALSKA ANNA
Signature:45D/17422
Wpływ niedoboru białka w pożywieniu na procesy trawienia białka i wchłaniania aminokwasów w przewodzie pokarmowym szczura : praca doktorska
Keyword:CIEŚLAKOWA DANUTA
Author:CIEŚLAKOWA DANUTA
Signature:45D/2373
Ocena częstości występowania i charakteru zmian ocznych u chorych na sarkoidozę I [stopnia] i II [stopnia] w narządzie wzroku ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIEŚLICKA ELŻBIETA
Author:CIEŚLICKA ELŻBIETA
Signature:45D/16616
Ocena częstości występowania i charakteru zmian ocznych u chorych na sarkoidozę I [stopnia] i II [stopnia] w narządzie wzroku ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIEŚLICKA ELŻBIETA
Author:CIEŚLICKA ELŻBIETA
Signature:45D/16616
Właściwości pałeczek z rodzaju Citrobacter przydatne do ich klasyfikacji, identyfikacji i poszukiwania markerów chorobotwórczych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:CIEŚLIK ANNA
Author:CIEŚLIK ANNA
Signature:45D/16990
Próba oceny przydatności makro- i mikroradiografii w rozpoznawaniu zmian nowotworowych naciekających kości szczęk : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:CIEŚLIŃSKA-WILK GRAŻYNA
Author:CIEŚLIŃSKA-WILK GRAŻYNA
Signature:45D/5358
Zmiany w składzie chemicznym i morfologicznym płynu opłucnowego w stanach chorobowych o różnej etiologii s próba zastosowania wyników badań w diagnostyce klinicznej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:CiĘŻAREK MIECZYSŁAW
Author:CiĘŻAREK MIECZYSŁAW
Signature:45D/7070
Brachyterapia konwencjonalna i "after loading" w leczeniu pooperacyjnym raka błony śluzowej macicy : praca doktorska
Keyword:CIKOWSKA-WOŹNIAK EWA
Author:CIKOWSKA-WOŹNIAK EWA
Signature:45D/14773
Koszty leczenia chorych z krwawieniem górnego odcinka przewodu pokarmowego metodą ostrzykiwania endoskopowego oraz metodą chirurgiczną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIOPAŁA MARIUSZ
Author:CIOPAŁA MARIUSZ
Signature:45D/16741