C - F (2)

Badania nad wpływem molekularnego uszkodzenia elastyny i kolagenu na rozwój doświadczalnej rozedmy płuc wywołanej papainą : rozprawa doktorska
Keyword:CHYCZEWSKI LECH
Author:CHYCZEWSKI LECH
Signature:45D/6269
Wpływ przedłużonego leczenia antykoagulantami na odległe wyniki operacji odtwórczych w miażdżycy zarostowej kończyn dolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:CHYLIŃSKI STEFAN
Author:CHYLIŃSKI STEFAN
Signature:45D/3290
Wpływ przedłużonego leczenia antykoagulantami na odległe wyniki operacji odtwórczych w miażdżycy zarostowej kończyn dolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:CHYLIŃSKI STEFAN
Author:CHYLIŃSKI STEFAN
Signature:45D/3290
 Ocena morfoklinicznego znaczenia poziomu interleukiny 6 (IL-6) oraz jej rozpuszczalnego receptora (sIL-6R) w surowicy krwi chorych na przewlekłą białaczkę limfa tyczną linii B : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:CIAŁKOWSKA-RYSZ ALEKSANDRA
Author:CIAŁKOWSKA-RYSZ ALEKSANDRA
Signature:45D/15896
Wiedza o AIDS, postawy i zachowania związane z AIDS wśród mężczyzn rozpoczynających zasadniczą służbę wojskową
Keyword:CIANCIARA DOROTA
Author:CIANCIARA DOROTA
Signature:45D/14136
Ocena stosowania indobufenu, niskocząsteczkowej heparyny lub powtarzającego się ucisku pneumatycznego kończyn dolnych w pooperacyjnej profilaktyce żylnej choroby zatorowo-zakrzepowe] : praca doktorska
Keyword:CIANCIARA JAN
Author:CIANCIARA JAN
Signature:45D/14498
Badania kliniczne i immunologiczne krwiodawców z przewlekłą antygenemią HB (Australia) : praca doktorska
Keyword:CIANCIARA JANUSZ
Author:CIANCIARA JANUSZ
Signature:45D/2514
Model pogłębionej oceny stanu zdrowia pracowników eksponowanych na wpływ berylu : praca doktorska
Keyword:CIANCIARA MARIA
Author:CIANCIARA MARIA
Signature:45D/3601
Badania farmakologiczne czwartorzędowych zasad amoniowych pochodnych NN -dwu- [amino acylo] piperazyny nowe związki o działaniu kurarynowym
Keyword:CIBORSKA HALINA
Author:CIBORSKA HALINA
Signature:45D/369
Badania nad zastosowaniem zakwaszonego roztworu fosforanuifluorku w kontaktowej profilaktyce próchnicy u dzieci w wieku od 7 do 10 lat : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CICHOCKA DANUTA
Author:CICHOCKA DANUTA
Signature:45D/4974
Skuteczność swoistej immunoterapii u dzieci z alergią pyłkową w ocenie klinicznej i laboratoryjnej : [praca doktorska]
Keyword:CICHOCKA-JAROSZ EWA
Author:CICHOCKA-JAROSZ EWA
Signature:45D/15283
Wpływ niewydolności zastawek żył kończyny dolnej na obraz kliniczny przewlekłej niewydolności żylnej
Keyword:CICHOCKI ANDRZEJ
Author:CICHOCKI ANDRZEJ
Signature:45D/14171
Próba morfologie znej oceny promieniowrażliwośc raka szyjki macicy
Keyword:CICHOLSKA ANIELA
Author:CICHOLSKA ANIELA
Signature:45D/447
Ocena narządu wzroku u pacjentów po transplantacji serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:CICHOŃ JOANNA
Author:CICHOŃ JOANNA
Signature:45D/15769
Zasada względności czasu trwania ciąży a częstość porodów wzniecających i operacyjnych : rozprawa doktorska
Keyword:CICHOŃ JÓZEFA STANISŁAWA
Author:CICHOŃ JÓZEFA STANISŁAWA
Signature:45D/15279
Zachowanie się poziomu hormonów tarczycy w czasie zabiegu operacyjnego u chorych znieczulanych ketaminą : [praca doktorska]
Keyword:CICHOŃ-MIKOŁAJCZYK ANNA
Author:CICHOŃ-MIKOŁAJCZYK ANNA
Signature:45D/6007
Ocena stężenia endoteliny - 1 w surowicy krwi dzieci chorych na przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CICHY STEFAN
Author:CICHY STEFAN
Signature:45D/16690
Poziomy insuliny i hormonu wzrostu po stymulacji pokarmowej u dzieci z dystrofią i z zespołem złego wchłaniania : praca doktorska
Keyword:CICHY WOJCIECH
Author:CICHY WOJCIECH
Signature:45D/3346
Poziomy insuliny i hormonu wzrostu po stymulacji pokarmowej u dzieci z dystrofią i z zespołem złego wchłaniania : praca doktorska
Keyword:CICHY WOJCIECH
Author:CICHY WOJCIECH
Signature:45D/3346
Badania poziomu bilirubiny w surowicy krwi noworodków z retinopatią wcześniaków : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIECHAN JACEK
Author:CIECHAN JACEK
Signature:45D/16573