C - F (2)

Klinicznie stwierdźalne zmiany patologiczne w tęczówce w przebiegu ostrej jaskry
Keyword:CIECHANOWSKA ANNA
Author:CIECHANOWSKA ANNA
Signature:45D/1055
Tauryna jako regulator równowagi wodno-elektrolitowej i ciśnienia tętniczego krwi i: praca doktorska
Keyword:CIECHANOWSKA BEATA
Author:CIECHANOWSKA BEATA
Signature:45D/14486
Zaburzenia metabolizmu kwasów tłuszczowych: oleinowego i stearynowego w błonach erytrocytów u chorych z najczęstszymi nowotworami złośliwymi układu pokarmowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIECHAŃSKI ALEKSANDER
Author:CIECHAŃSKI ALEKSANDER
Signature:45D/17433
Zaburzenia metabolizmu kwasów tłuszczowych: oleinowego i stearynowego w błonach erytrocytów u chorych z najczęstszymi nowotworami złośliwymi układu pokarmowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIECHAŃSKI ALEKSANDER
Author:CIECHAŃSKI ALEKSANDER
Signature:45D/17433
Wpływ progesteronu na mięśniówkę macicy świnki morskiej, w świetle teorii receptorów układu adrenergiczneg
Keyword:CIECIOROWSKA ANNA
Author:CIECIOROWSKA ANNA
Signature:45D/858
Skuteczność terapii ubikwitynowej w alkoholowej marskości wątroby : rozprawa doktorska
Keyword:CIEĆKO-MICHALSKA IRENA
Author:CIEĆKO-MICHALSKA IRENA
Signature:45D/17554
Prognostyczna wartość dipirydamolowego testu echokardiograficznego, jako nieinwazyjnego badania, w wykrywaniu choroby wieńcowej chorych z wadami serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIEĆWIERZ DARIUSZ
Author:CIEĆWIERZ DARIUSZ
Signature:45D/17354
Prognostyczna wartość dipirydamolowego testu echokardiograficznego, jako nieinwazyjnego badania, w wykrywaniu choroby wieńcowej chorych z wadami serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIEĆWIERZ DARIUSZ
Author:CIEĆWIERZ DARIUSZ
Signature:45D/17354
Ocena skuteczności leczenia dzieci chorych na przewlekłe aktywne zapalenie wątroby typu B za pomocą interferonu @ -2a, interferonu @-2b, interferonu @-nl : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIELECKA BARBARA
Author:CIELECKA BARBARA
Signature:45D/16245
Brodawczak płaskokomórkowy szyjki macicy i jeg obraz kolposkopowy.
Keyword:CIELECKI JERZY
Author:CIELECKI JERZY
Signature:45d/945
Analiza molekularna rearanżacji genów dla immunoglobulin oraz ocena subpopulacji limfocytów T w przewlekłej białaczce limfatycznej : (praca doktorska)
Keyword:CIELIŃSKA SYLWIA
Author:CIELIŃSKA SYLWIA
Signature:45D/17221
Analiza molekularna rearanżacji genów dla immunoglobulin oraz ocena subpopulacji limfocytów T w przewlekłej białaczce limfatycznej : (praca doktorska)
Keyword:CIELIŃSKA SYLWIA
Author:CIELIŃSKA SYLWIA
Signature:45D/17221
Dzieje lekarskie Tarnowa
Keyword:CIENCIAŁA TEODOR
Author:CIENCIAŁA TEODOR
Signature:45D/638
Parodontopatie i zmiany śluzówkowe jamy ustnej u pracowników budownictwa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIENIAWA BARBARA
Author:CIENIAWA BARBARA
Signature:45D/6116
Zróżnicowanie właściwości fizyko-chemicznych złogów żółciowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CIENIAWA JERZY
Author:CIENIAWA JERZY
Signature:45D/16579
Hormonalna terapia zastępcza u kobiet po menopauzie a stan układu krzepnięcia i fibrynolizy i praca doktorska
Keyword:CIEPŁUCH RAFAŁ
Author:CIEPŁUCH RAFAŁ
Signature:45D/14436
Częstość występowania próchnicy oraz zaburzeń mineralizacji tkanek twardych zęba u dzieci zamieszkujących rejony o optymalnej lub śladowej zawartości fluoru w wodzie : praca doktorska
Keyword:CIEPŁY JADWIGA
Author:CIEPŁY JADWIGA
Signature:45D/15161
Wybrane wskaźniki biochemiczne funkcji wątroby u pracowników oddziału produkcji zmiękczaczy fosforanowych i tetradifonu zakładów chemicznych : praca doktorska
Keyword:CIERPKA ELŻBIETA
Author:CIERPKA ELŻBIETA
Signature:45D/14470
"Znaczenie sympatektomii lędźwiowej jako zabiegu samodzielnego lub uzupełniającego naczyniowe zabiegi rekonstrukcyjne w ocenie zmian hemodynamicznych" s praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:CIERPKA LECH
Author:CIERPKA LECH
Signature:45D/7770
Polimorfizm CSF1PO, TPOX i THO1 w populacji Polski południowo - wschodniej oraz ocena ich przydatności w genetycznej ekspertyzie ojcostwa : praca doktorska
Keyword:CIESIELKA MARZANNA
Author:CIESIELKA MARZANNA
Signature:45D/16667