C - F (2)

Ocena wartości klinicznej badania radiosialograficz-nego : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:CHRZĄSZCZ KRYSTYNA
Author:CHRZĄSZCZ KRYSTYNA
Signature:45D/3081
Obraz siebie w przebiegu schizofrenii paranoidalnej : rozprawa doktorska
Keyword:CHUCHRA MARIA MONIKA
Author:CHUCHRA MARIA MONIKA
Signature:45D/14976
Ocena leczenia chirurgicznego samoistnej odmy opłucnej z uwzględnieniem techniki videotorakoskopowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHUDAŃSKI MAREK
Author:CHUDAŃSKI MAREK
Signature:45D/16942
Wpływ immersji wodnej na wydzielanie erytropoetyny u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHUDEK JERZY
Author:CHUDEK JERZY
Signature:45D/15029
Charakterystyka cech morfologicznych, biochemicznych i immunogennych szczepów Corynebacterium Propinquum (C.ANF 3) izolowanych od chorych z zapaleniem błon śluzowych nosa i gardła : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHUDNICKA ALINA MAŁGORZATA
Author:CHUDNICKA ALINA MAŁGORZATA
Signature:45D/15678
Charakterystyka cech morfologicznych, biochemicznych i immunogennych szczepów Corynebacterium Propinquum (C.ANF 3) izolowanych od chorych z zapaleniem błon śluzowych nosa i gardła : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHUDNICKA ALINA MAŁGORZATA
Author:CHUDNICKA ALINA MAŁGORZATA
Signature:45D/15678
Funkcja przeszczepionej nerki w zależności od wybranych czynników przed-i śródoperacyjnych : rozprawa doktorska
Keyword:CHUDOBA PAWEŁ JAN
Author:CHUDOBA PAWEŁ JAN
Signature:45D/16117
Propozycja nieinwazyjnej metody oceny niedoboru żelaza w niedokrwistości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHUDZIK DARIUSZ
Author:CHUDZIK DARIUSZ
Signature:45D/17449
Propozycja nieinwazyjnej metody oceny niedoboru żelaza w niedokrwistości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHUDZIK DARIUSZ
Author:CHUDZIK DARIUSZ
Signature:45D/17449
Miejscowa przezodbytnicza hipertermia mikrofalowa w leczeniu przewlekłego zapalenia stercza : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHUDZIK WŁODZIMIERZ
Author:CHUDZIK WŁODZIMIERZ
Signature:45D/16371
Miejscowa przezodbytnicza hipertermia mikrofalowa w leczeniu przewlekłego zapalenia stercza : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHUDZIK WŁODZIMIERZ
Author:CHUDZIK WŁODZIMIERZ
Signature:45D/16371
Chirurgiczne leczenie pierwotnej nadczynności przytarczyc i jej powikłań i praca na stopień doktora nauk Medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:CHUDZIŃSKI WITOLD
Author:CHUDZIŃSKI WITOLD
Signature:45D/15515
Przydatność badań ultradźwiękowych w diagnostyce pierwotnej niewydolności żył układu powierzchownego kończyn dolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHUMIŃSKI GODZISŁAW
Author:CHUMIŃSKI GODZISŁAW
Signature:45D/17195
Wpływ zabiegu operacyjnego na stężenie niektórych hormonów w surowicy krwi u dzieci : praca doktorska
Keyword:CHUTNIK DOROTA
Author:CHUTNIK DOROTA
Signature:45D/15015
Wpływ zapadu na miąższ płucny i oskrzela królików
Keyword:CHWALIBÓG BARBARA
Author:CHWALIBÓG BARBARA
Signature:45D/904
Gips jako materiał do opatrunków chirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem surowców krajowych do jego produkcji
Keyword:CHWIAŁKOWSKI HENRYK
Author:CHWIAŁKOWSKI HENRYK
Signature:45D/470
Próba oceny zachowania się fenotypów alfa-1 antytrypsyny w surowicy i płynie stawowym pacjentów z wybranymi schorzeniami reumatycznymi : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:CHWIEĆKO JUSTYNA
Author:CHWIEĆKO JUSTYNA
Signature:45D/15433
Epidemiologia zakażeń układu moczowego u kobiet : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHWIEROŚ LEON
Author:CHWIEROŚ LEON
Signature:45D/6879
Ocena przydatności przystawki fotopletyzmograficznej własnej konstrukcji do aparatu ekg w badaniach ukrwienia kończyn dolnych u zdrowych i chorych z miażdżycą zwężającą tętnic : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHWISTECKI KRZYSZTOF
Author:CHWISTECKI KRZYSZTOF
Signature:45D/4323
Ocena przydatności przystawki fotopletyzmograficznej własnej konstrukcji do aparatu ekg w badaniach ukrwienia kończyn dolnych u zdrowych i chorych z miażdżycą zwężającą tętnic : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CHWISTECKI KRZYSZTOF
Author:CHWISTECKI KRZYSZTOF
Signature:45D/4323