G - J (3)

Echokardiograficzna i Dopplerowska ocena progresji zwężenia mitralnego i jego następstw klinicznych w obserwacji wieloletniej : praca doktorska
Keyword:GOŹDZIK ANNA
Author:GOŹDZIK ANNA
Signature:45D/16119
Występowanie onkogenu BCR/ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych chemioterapią ablacyjną i przeszczepieniem komórek hematopoetycznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŹDZIK JOLANTA
Author:GOŹDZIK JOLANTA
Signature:45D/16838
Występowanie onkogenu BCR/ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych chemioterapią ablacyjną i przeszczepieniem komórek hematopoetycznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŹDZIK JOLANTA
Author:GOŹDZIK JOLANTA
Signature:45D/16838
Występowanie onkogenu BCR/ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych chemioterapią ablacyjną i przeszczepieniem komórek hematopoetycznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŹDZIK JOLANTA
Author:GOŹDZIK JOLANTA
Signature:45D/16838
Rola układu GABAergicznego w mechanizmie hipotensyj-nego działania klonidyny : praca doktorska
Keyword:GOŹLIŃSKA BARBARA
Author:GOŹLIŃSKA BARBARA
Signature:45D/15306
Laboratoryjne badania poliestrowych protez naczyniowych : rozprawa doktorska
Keyword:GÓRA-MAŚLAK GRAŻYNA
Author:GÓRA-MAŚLAK GRAŻYNA
Signature:45D/6173
Ubezwłasnowolnienie osób z zaburzeniami psychicznymi :[praca doktorska]
Keyword:GÓRAJ ANDRZEJ
Author:GÓRAJ ANDRZEJ
Signature:45D/6618
Badania biometryczne wzrastania nadnerczy w rozwoju prenatalnym człowieka : rozprawa doktorska
Keyword:GÓRALCZYK KRZYSZTOF
Author:GÓRALCZYK KRZYSZTOF
Signature:45D/16266
Rodzina a stopień korzystania z opieki zdrowotnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRALCZYK WALDEMAR
Author:GÓRALCZYK WALDEMAR
Signature:45D/4513
Izoenzymy dehydrogenazy mleczanowej w postępującej dystrofii mięśniowej oraz w doświadczalnym odnerwieniu mięśni.
Keyword:GÓRECKA ALICJA
Author:GÓRECKA ALICJA
Signature:45D/2340
Wpływ stelazyny na ośrodkowy układ nerwowy : praca doktorska
Keyword:GÓRECKA IRENA
Author:GÓRECKA IRENA
Signature:45D/3960
Ocena wartości dopplerowskiego badania ultrasonograficznego w kolorze w diagnostyce najczęściej występujących chorób worka mosznowego : (rozprawa doktorska)
Keyword:GÓRECKA-SZYLD BARBARA
Author:GÓRECKA-SZYLD BARBARA
Signature:45D/15377
Ocena wartości dopplerowskiego badania ultrasonograficznego w kolorze w diagnostyce najczęściej występujących chorób worka mosznowego : (rozprawa doktorska)
Keyword:GÓRECKA-SZYLD BARBARA
Author:GÓRECKA-SZYLD BARBARA
Signature:45D/15377
Fizykochemiczne i reologiczne badania zawiesin nieorganicznych : rozprawa habilitacyjna
Keyword:GÓRECKI MIECZYSŁAW
Author:GÓRECKI MIECZYSŁAW
Signature:45D/6497
Przydatność okołooperacyjnego stosowania antybiotyku o szerokim zakresie działania w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:GÓRECKI WOJCIECH
Author:GÓRECKI WOJCIECH
Signature:45D/14883
Białka frakcji postmikrosomalnych krótkotrwale predegenerowanych nerwów kulszowych szczura : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRKA DARIUSZ
Author:GÓRKA DARIUSZ
Signature:45D/16176
Ocena funkcjonowania społecznego i sytuacji zdrowotnej chorych na schizofrenię w świetle kilkunastoletniej katamnezy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRNA KRYSTYNA
Author:GÓRNA KRYSTYNA
Signature:45D/13526
Plan postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu raka sutka na podstawie retrospektywnej analizy materiału klinicznego w CSK WAM : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRNAŚ MARIA
Author:GÓRNAŚ MARIA
Signature:45D/16347
Analiza zamkniętego lecznictwa obrażeń.
Keyword:GÓRNIAK ANTONI
Author:GÓRNIAK ANTONI
Signature:45D/679
Wyniki leczenia zgryzu otwartego częściowego oceniane na podstawie badania gęstości kości i stanu klinicznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRNIAK DANUTA
Author:GÓRNIAK DANUTA
Signature:45D/17423