G - J (3)

Wpływ przewlekłej mocznicy na wybrane parametry biochemiczne i histochemiczne nerki szczura uszkodzonej niedokrwieniem i reperfuzją : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDROSZ KRZYSZTOF
Author:JĘDROSZ KRZYSZTOF
Signature:45D/18465
Wpływ przewlekłej mocznicy na wybrane parametry biochemiczne i histochemiczne nerki szczura uszkodzonej niedokrwieniem i reperfuzją : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDROSZ KRZYSZTOF
Author:JĘDROSZ KRZYSZTOF
Signature:45D/18465
Zmiany tolerancji wysiłkowej chorych we wczesnych okresach świeżego niepowikłanego zawału serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDRUSEK ANTONI
Author:JĘDRUSEK ANTONI
Signature:45D/5931
Samoistne nadciśnienie tętnicze a działanie leków przeciwpadaczkowych : [praca doktorska]
Keyword:JĘDRYCH ANNA
Author:JĘDRYCH ANNA
Signature:45D/15305
Metodyka elektrostymulacji przez powłoki skórne brzucha ułatwiająca wytworzenie automatyzmu pęcherza moczowego u paraplegików i tetraplegików : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDRZEJCZAK LESZEK
Author:JĘDRZEJCZAK LESZEK
Signature:45D/6670
Domowe leczenie tlenem w województwie kieleckim - pięć lat doświadczeń : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDRZEJCZAK MAŁGORZATA
Author:JĘDRZEJCZAK MAŁGORZATA
Signature:45D/15760
Wpływ środków neuroleptycznych na adrenalinowy i hi-staminowy odczyn skóry u chorych na schizofrenię prostą i praca doktorska
Keyword:JĘDRZEJCZAK MARIA
Author:JĘDRZEJCZAK MARIA
Signature:45D/2426
Choroby weneryczne w Wojsku Polskim 1914 -1946 :(rozprawa	doktorska)
Keyword:JĘDRZEJCZYK PIOTR
Author:JĘDRZEJCZYK PIOTR
Signature:45D/15376
Wzorzec postępowania lekarskiego jako instrument oceny sprawności opieki prenatalnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDRZEJCZYK STANISŁAW
Author:JĘDRZEJCZYK STANISŁAW
Signature:45D/6522
Morfologiczne uzasadnienie wykorzystania tętnicy promieniowej jako pomostu w rewaskularyzacji tętniczej serca : rozprawa doktorska
Keyword:JĘDRZEJCZYK TADEUSZ
Author:JĘDRZEJCZYK TADEUSZ
Signature:45D/17665
Morfologiczne uzasadnienie wykorzystania tętnicy promieniowej jako pomostu w rewaskularyzacji tętniczej serca : rozprawa doktorska
Keyword:JĘDRZEJCZYK TADEUSZ
Author:JĘDRZEJCZYK TADEUSZ
Signature:45D/17665
Identyfikacja promieniowców w rodzaju Nocardia oraz ich właściwości przeciwbakteryjne i onkostatyczne
Keyword:JĘDRZEJEWSKA -TKACZOWA ALICJA
Author:JĘDRZEJEWSKA -TKACZOWA ALICJA
Signature:45D/666
Jakościowa i ilościowa ocena czynności bioelektrycznej mózgu w zapisie EEG u dzieci ze spastycznymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDRZEJEWSKA ANNA
Author:JĘDRZEJEWSKA ANNA
Signature:45D/17226
Jakościowa i ilościowa ocena czynności bioelektrycznej mózgu w zapisie EEG u dzieci ze spastycznymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDRZEJEWSKA ANNA
Author:JĘDRZEJEWSKA ANNA
Signature:45D/17226
Odległe wyniki plastyki i resekcji plastycznej stawu kolanowego.
Keyword:JĘDRZEJEWSKA HALINA
Author:JĘDRZEJEWSKA HALINA
Signature:45D/700
Zespół stomatodynii
Keyword:JĘDRZEJEWSKA TERESA
Author:JĘDRZEJEWSKA TERESA
Signature:45D/550
Obraz morfologiczny tworu siatkowatego międzymózgowia i pnia mózgu w padaczce : praca doktorska
Keyword:JĘDRZEJEWSKA-IWANOWSKA AGNIESZKA
Author:JĘDRZEJEWSKA-IWANOWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/2603
Zagadnienie przemiany najważniejszych elektrolitów w ustroju operowanym
Keyword:JĘDRZEJEWSKI ROMAN
Author:JĘDRZEJEWSKI ROMAN
Signature:45D/820
Rekonstrukcja części miękkich głowy metodą antropometryczną dla identyfikacji nieznanego szkieletu ludzkiego
Keyword:JĘDRZEJOWSKA ZOFIA
Author:JĘDRZEJOWSKA ZOFIA
Signature:45D/926
Czy fluorkowanie wody pitnej ma wpływ na gęstość i parametry przebudowy kości : praca doktorska
Keyword:JĘDRZEJUK DIANA
Author:JĘDRZEJUK DIANA
Signature:45D/15174