K - KRĘ (4)

Aktywność enzymów lizosomalnych jako wskaźnik w ocenie toksykologicznej alergenów kontaktowych
Keyword:KISS EWA
Author:KISS EWA
Signature:45D/15227
Badania nad potrzebą leczenia psychiatrycznego chorych z bólem twarzy i (lub) głowy związanym z dysfunkcją narządu żucia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KISTER ANNA
Author:KISTER ANNA
Signature:45D/16190
Badania nad potrzebą leczenia psychiatrycznego chorych z bólem twarzy i (lub) głowy związanym z dysfunkcją narządu żucia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KISTER ANNA
Author:KISTER ANNA
Signature:45D/16190
Badanie przydatności aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej tarczycy w diagnostyce i klinicznej ocenie wola guzkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KISZCZAK-BOCHYŃSKA EWA
Author:KISZCZAK-BOCHYŃSKA EWA
Signature:45D/17458
Badanie przydatności aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej tarczycy w diagnostyce i klinicznej ocenie wola guzkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KISZCZAK-BOCHYŃSKA EWA
Author:KISZCZAK-BOCHYŃSKA EWA
Signature:45D/17458
Ocena czynników wpływających na wyniki leczenia urazów u dzieci w Szpitalu Rejonowym ZOZ w Gorlicach w latach 1960-1994 ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KISZKA JERZY
Author:KISZKA JERZY
Signature:45D/15045
Oznaczanie kokainy w materiale sekcyjnym : praca doktorska
Keyword:KISZKA MARIANNA
Author:KISZKA MARIANNA
Signature:45D/17437
Czynność wydzielnicza żołądka po antrektomii śluzówkowej z wagotomią, resekcji śluzówkowej i operacji metodą Maki z powodu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KITA LESZEK
Author:KITA LESZEK
Signature:45D/4482
Ekspresja genów GA733 w rakach gruczołowych jelita grubego : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:KITLIŃSKA JOANNA
Author:KITLIŃSKA JOANNA
Signature:45D/14958
Narażenie zawodowe a sprawność wentylacyjna u osób z objawami przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego
Keyword:KITTEL ELŻBIETA
Author:KITTEL ELŻBIETA
Signature:45D/8097
Lokalizacja pozamózgowa tuszu podanego do płynu mózgowo - rdzeniowego szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KIWIC GRZEGORZ
Author:KIWIC GRZEGORZ
Signature:45D/16926
Cząstki adhezyjne CD11b / CD18 oraz wybrane wskaźniki odporności nieswoistej u pracowników obsługujących aparaturę rentgenowską : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLAJNOWICZ ANNA
Author:KLAJNOWICZ ANNA
Signature:45D/15691
Rytm dobowy wydzielania hormonów osi przysadkowo-tarczycowej i prolaktyny u mężczyzn w wieku podeszłym : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KLAJNOWICZ JANUSZ
Author:KLAJNOWICZ JANUSZ
Signature:45D/15198
Znaczenie kompleksu między immunoglobuliną Alfal-an-tytrypsyną w prognozowaniu przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów : praca doktorska
Keyword:KLAMA KAMILLA
Author:KLAMA KAMILLA
Signature:45D/15058
Analiza pseudochirurgicznych objawów ostrej przerywanej porfirii
Keyword:KLAWE ZDZISŁAW EDWARD
Author:KLAWE ZDZISŁAW EDWARD
Signature:45D/735
Nowotwory złośliwe odbytu
Keyword:KLEIN ANDRZEJ
Author:KLEIN ANDRZEJ
Signature:45D/978
Wpływ terapii immunokorekcyjnej ekstraktem grasicy TFX - Polfa na przyzębie i sprawność układu odpornościowego u pacjentów z powikłanym zapaleniem przyzębia : praca doktorska
Keyword:KLEIN-DĘBEK EMILIA
Author:KLEIN-DĘBEK EMILIA
Signature:45D/17425
Sprawdzenie wartości operacji progenii metodą Kostecki z zastosowaniem modyfikacji własnej
Keyword:KLEMCZYŃSKA-MICHALSKA IRENA
Author:KLEMCZYŃSKA-MICHALSKA IRENA
Signature:45D/800
Ocena różnych sposobów miejscowego leczenia oparzeń skóry u dzieci : praca doktorska
Keyword:KLEMPOUS JAN
Author:KLEMPOUS JAN
Signature:45D/3992
Alergia kontaktowa na związki paragrupy
Keyword:KLENIEWSKA DANUTA
Author:KLENIEWSKA DANUTA
Signature:45D/2290