KRO - MAŚ (5)

Izolowanie oraz niektóre właściwości chemiczne i biologiczne antygenu ochronnego, czynnika uczulającego na histaminę i endotoksyny Bordetella pertussis : praca doktorska
Keyword:KUKLIŃSKA DANUTA
Author:KUKLIŃSKA DANUTA
Signature:45D/2696
Zmiany ekspresji niektórych antygenów powierzchniowych tymocytów w rozwoju białaczki popromiennej myszy szczepu C57B1/6 : praca doktorska
Keyword:KUKOWSKA JOLANTA
Author:KUKOWSKA JOLANTA
Signature:45D/6794
Ocena przydatności klinicznej testu tyreoglobulinowego w pooperacyjnym monitorowaniu chorych na zróżnicowanego raka tarczycy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUKULSKA ALEKSANDRA
Author:KUKULSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/14725
Wartość echokardiograficznej próby dobutaminowej oraz scyntygrafii perfuzyjnej w ocenie żywotności mięśnia lewej komory : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUKULSKI TOMASZ
Author:KUKULSKI TOMASZ
Signature:45D/15329
Wartość echokardiograficznej próby dobutaminowej oraz scyntygrafii perfuzyjnej w ocenie żywotności mięśnia lewej komory : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUKULSKI TOMASZ
Author:KUKULSKI TOMASZ
Signature:45D/15329
Ocena przydatności endosonograficznego badania przezodbytniczego w diagnostyce chorób stercza : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUKUŁA ANNA
Author:KUKUŁA ANNA
Signature:45D/17887
Wpływ morfiny na aktywność włókien czuciowych unerwiających narządy trzewne klatki piersiowej w warunkach fizjologicznych i w zapaleniu osierdzia i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:KUKUŁA KRZYSZTOF
Author:KUKUŁA KRZYSZTOF
Signature:45d/15497
Wpływ morfiny na aktywność włókien czuciowych unerwiających narządy trzewne klatki piersiowej w warunkach fizjologicznych i w zapaleniu osierdzia i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:KUKUŁA KRZYSZTOF
Author:KUKUŁA KRZYSZTOF
Signature:45D/15497
Wpływ trilafonu stosowanego u samic szczura białego na zmiany morfologiczne i histochemiczne w wątrobie potomstwa w różnych okresach rozwoju : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUKUŁA-BUKRABA JOLANTA
Author:KUKUŁA-BUKRABA JOLANTA
Signature:45D/15103
Wielkość i topografia dołu podłukowego w stosunku do ucha wewnętrznego u niektórych człekokształtnych i człowieka.
Keyword:KUKWA ANDRZEJ
Author:KUKWA ANDRZEJ
Signature:45D/2332
Obserwacje kliniczne i morfologiczne stanów przedrakowych szyjki macicy.
Keyword:KULAK ZBIGNIEW
Author:KULAK ZBIGNIEW
Signature:45D/562
Wydalanie białka Tamma-Horsfalla u dzieci z nawracającymi zakażeniami układu moczowego ; praca doktorska
Keyword:KULCZUGA ANDRZEJ
Author:KULCZUGA ANDRZEJ
Signature:45D/15492
Badanie czynności nerek u niemowląt, które przebyły chorobę hemolityczną noworodków leczoną transfuzją wymienną krwi : praca doktorska
Keyword:KULCZYCKA HANNA
Author:KULCZYCKA HANNA
Signature:45D/2362
Analiza subfrakcji limfocytów T[gamma delta] we krwi obwodowej chorych na B-komórkową przewlekłą białaczkę limfatyczną (PBL-B) s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KULCZYCKA-WOJDALA DOMINIKA
Author:KULCZYCKA-WOJDALA DOMINIKA
Signature:45D/17874
Analiza występowania i przebiegu zakażeń wewnątrzszpitalnych.
Keyword:KULESZA ALEKSANDRA
Author:KULESZA ALEKSANDRA
Signature:45D/806
Podstawy anatomiczne i zastosowanie kliniczne wyspowego płata piszczelowego tylnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KULESZA TOMASZ
Author:KULESZA TOMASZ
Signature:45D/16580
Ocena sposobu żywienia kobiet otyłych : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KULESZA WERA NATALIA
Author:KULESZA WERA NATALIA
Signature:45D/6683
Badanie aktywności enzymów krwinek czerwonych dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu i reduktazy glutationu oraz oznaczanie poziomu glutationu w erytrocytach u chorych na dychawicę oskrzelową i przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli oraz u osób zdrowych : r
Keyword:KULICZKOWSKA DANUTA
Author:KULICZKOWSKA DANUTA
Signature:45D/5899
Badania stężenia ołowiu we krwi i aktywności alad w erytrocytach w zależności od płci, wieku, palenia tytoniu i picia alkoholu w grupie ludności narażonej na działanie pyłów przemysłowych : rozprawa doktorska
Keyword:KULICZKOWSKI KAZIMIERZ
Author:KULICZKOWSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/4330
Własna metoda leczenia zgryzu przewieszonego w obrębie zębów przedtrzonowych.
Keyword:KULIGOWSKI WŁODZIMIERZ
Author:KULIGOWSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/767