KRO - MAŚ (5)

Badania porównawcze obrazów histopatologicznych i rentgenogramów wyosobnionych węzłów chłonnych pachy po limfografii : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KUSZ JAN
Author:KUSZ JAN
Signature:45D/3361
Badania nad zmiennością niektórych parametrów odpornościowych po podaniu enterotoksyny A u królików : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUSZ WOJCIECH
Author:KUSZ WOJCIECH
Signature:45D/18412
Badania nad zachowaniem się aktywności FDP-aldolaz w chorobach przyzębia : [praca doktorska]
Keyword:KUSZEJ ALICJA
Author:KUSZEJ ALICJA
Signature:45D/3201
Nadzór specjalistyczny w podstawowej opiece zdrowotnej w aspekcie jego wpływu na jakość świadczeń, w ocenie lekarzy pierwszego kontaktu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUSZEWSKI KRZYSZTOF
Author:KUSZEWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16124
Przyczynowa rola alergenów stykowych w zapalnych dermatozach podudzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUSZYŃSKA-CIEŚLIK GABRIELA
Author:KUSZYŃSKA-CIEŚLIK GABRIELA
Signature:45D/3000
Zmiany stawu kolanowego w następstwie złamań górnej nasady kości piszczelowej : praca doktorska
Keyword:KUŚ WOJCIECH MARIA
Author:KUŚ WOJCIECH MARIA
Signature:45D/2511
Synteza N-podstawionych pochodnych tetrametylo- i pentanie tylobicyklo [2.2.1]hept-2-en-5,6-dikarboksyimidu o spodziewanym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:KUŚMIERCZYK JOANNA
Author:KUŚMIERCZYK JOANNA
Signature:45D/18055
Synteza N-podstawionych pochodnych tetrametylo- i pentanie tylobicyklo [2.2.1]hept-2-en-5,6-dikarboksyimidu o spodziewanym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:KUŚMIERCZYK JOANNA
Author:KUŚMIERCZYK JOANNA
Signature:45D/18055
Badania nad powstawaniem cytotoksycznych limfocytów T in vitro : rozprawa doktorska
Keyword:KUŚNIERCZYK PIOTR
Author:KUŚNIERCZYK PIOTR
Signature:45D/4692
Występowanie i morfologia zastawek żyły głównej dolnej i zatoki wieńcowej w sercach różnych gatunków ssaków : rozprawa doktorska
Keyword:KUTA WŁODZIMIERZ
Author:KUTA WŁODZIMIERZ
Signature:45D/17259
Analiza kliniczna przypadków leczonych ureterocalicostomią w Warszawskiej Klinice Urologicznej : [praca doktorska]
Keyword:KUZAKA BOLESŁAW
Author:KUZAKA BOLESŁAW
Signature:45D/5886
Ocena rany oparzeniowej u dzieci przy użyciu termo-grafii bezkontaktowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUZAŃSKI WOJCIECH
Author:KUZAŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/14816
Udział układu gabaergicznego w ośrodkowym działaniu fragmentu (3-7) angiotensyny II w procesach uczenia się i pamięci u przewlekle alkoholizowanych szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUZIEMKA-ŁĘSKA MAGDALENA ANNA
Author:KUZIEMKA-ŁĘSKA MAGDALENA ANNA
Signature:45D/15089
Skuteczność interferonu alfa-2a w leczeniu przewlekłego, przetrwałego zapalenia wątroby etiologii HCV : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUZIEMSKI ARKADIUSZ
Author:KUZIEMSKI ARKADIUSZ
Signature:45D/14908
Odczyny glikemiczne po hypotiazydzie.
Keyword:KUZIEMSKI ROMAN
Author:KUZIEMSKI ROMAN
Signature:45D/758
Analiza porównawcza cech pomiarowych stopy wybranych grup dzieci i młodzieży odmiany czarnej i białej : rozprawa doktorska
Keyword:KUZINOWICZ EDMUND
Author:KUZINOWICZ EDMUND
Signature:45D/6463
Udział zaburzeń urodynamicznych w etiopatogenezie odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUZIOR JAROSŁAW
Author:KUZIOR JAROSŁAW
Signature:45D/16610
Wpływ pobudzenia szlaków wtórnych przekaźników komórkowych na wydzielanie hormonów tarczycy w niektórych postaciach wola : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUŹMA JERZY
Author:KUŹMA JERZY
Signature:45D/15093
Badania nad zachowaniem się układu krwiotwórczego psów pod wpływem stosowania małych dawek etioniny.
Keyword:KUŹMICKA JADWIGA
Author:KUŹMICKA JADWIGA
Signature:45D/489
Synteza pewnych owodomionych pochodnych benzimida-zolu : praca doktorska / Wojciech Kuźmierkiewicz
Keyword:KUŹMIERKIEWICZ WOJCIECH
Author:KUŹMIERKIEWICZ WOJCIECH
Signature:45D/2934