KRO - MAŚ (5)

Charakterystyka grzybów występujących w ontocenozach przewodu pokarmowego u dzieci w stanach uszkodzenia integralności błony śluzowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KURNATOWSKI MAREK
Author:KURNATOWSKI MAREK
Signature:45D/16238
Flora bakteryjna i grzybicza jamy ustnej, jam nosa, zatok przynosowych i ucha oraz jej wrażliwość na związki o działaniu przeciwhistaminowym : rozprawa doktorska
Keyword:KURNATOWSKI PIOTR
Author:KURNATOWSKI PIOTR
Signature:45D/6430
Wpływ wybranych środków zwiotczających na stężenie histaminy we krwi dzieci operowanych w znieczuleniu ogólnym halotanem i podtlenkiem azotu s praca doktorska
Keyword:KUROS-WIKŁO ANNA
Author:KUROS-WIKŁO ANNA
Signature:45D/14394
Badania nad właściwościami plazmidu R404 : praca doktorska
Keyword:KUROWSKA ELŻBIETA
Author:KUROWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/3261
Porównanie właściwości ludzkiej lutropiny z przysadki z hormonem w moczu s rozprawa doktorska
Keyword:KUROWSKA EWA
Author:KUROWSKA EWA
Signature:45D/16308
Wybrane związki azotowe płynu owodniowego w ciąży fizjologicznej i patologicznej : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:KUROWSKA-DĄBROWSKA TERESA
Author:KUROWSKA-DĄBROWSKA TERESA
Signature:45D/6215
Analiza rytmu alfa elektroencefalogramu dorosłego człowieka metodą wyznaczania funkcji autokorelacji : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KURP FELIKS
Author:KURP FELIKS
Signature:45D/3295
Analiza rytmu alfa elektroencefalogramu dorosłego człowieka metodą wyznaczania funkcji autokorelacji : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KURP FELIKS
Author:KURP FELIKS
Signature:45D/3295
Badania stymulacji ludzkich limfocytów przez plemniki ; praca doktorska
Keyword:KURPISZ MACIEJ
Author:KURPISZ MACIEJ
Signature:45D/7519
Analiza wybranych objawów niepożądanych w przebiegu leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KURYLAK DANUTA
Author:KURYLAK DANUTA
Signature:45D/14918
Analiza wyników leczenia operacyjnego chorych z gąbczakiem wielopostaciowym : [praca doktorska]
Keyword:KURZAJ EUGENIUSZ
Author:KURZAJ EUGENIUSZ
Signature:45D/3683
Analiza wyników leczenia operacyjnego chorych z gąbczakiem wielopostaciowym : [praca doktorska]
Keyword:KURZAJ EUGENIUSZ
Author:KURZAJ EUGENIUSZ
Signature:45D/3683
Poziom immunoglobuliny M i test leukergii w różnych powikłaniach okresu okołoporodowego u noworodków donoszonych : praca doktorska
Keyword:KURZAWA GRAŻYNA
Author:KURZAWA GRAŻYNA
Signature:45D/2838
Modulacja funkcji makrofagów otrzewnowych : wpływ wybranych leków na ich aktywność oraz fagocytozę plemników : praca doktorska
Keyword:KURZAWA RAFAŁ
Author:KURZAWA RAFAŁ
Signature:45D/14613
Zachowanie się wskaźnika selektywności białkomoczu w trakcie leczenia lmmunospuresyjnego w zespole nerczycowym u dzieci : praca doktorska
Keyword:KURZAWA-NOWAKOWSKA JADWIGA
Author:KURZAWA-NOWAKOWSKA JADWIGA
Signature:45d/2834
Rola błony i ściany komórkowej Sreptomyces melano-chromogenes w procesie biosyntezy aktynomycyny D : praca doktorska
Keyword:KURZĄTKOWSKI WIESŁAW
Author:KURZĄTKOWSKI WIESŁAW
Signature:45D/2648
Badania stawu rzepkowo-udowego i więzadła rzepki po pobraniu przeszczepu z więzadła rzepki użytego do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUSIAK ANDRZEJ
Author:KUSIAK ANDRZEJ
Signature:45D/17329
Patofizjologia i diagnostyka Ubytku w przegrodzie przedsionków serca.
Keyword:KUSTRZYCKI ANATOL
Author:KUSTRZYCKI ANATOL
Signature:45D/707
Skutki ingerencji azotanów i witaminy E w metabolizm siarczanowych glikozoaminoglikanów w wątrobie szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUSZ EWA
Author:KUSZ EWA
Signature:45D/16740
Badania porównawcze obrazów histopatologicznych i rentgenogramów wyosobnionych węzłów chłonnych pachy po limfografii : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KUSZ JAN
Author:KUSZ JAN
Signature:45D/3361