KRO - MAŚ (5)

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania erytropoetyny wśród populacji pacjentów leczonych powtarzanymi dializami w Polsce : rozprawa doktorska
Keyword:KUBIAK WŁODZIMIERZ
Author:KUBIAK WŁODZIMIERZ
Signature:45D/17367
Wpływ precyzyjnych elementów retencyjnych protez szkieletowych na rozkład sił i naprężeń w polu protetycznym żuchwy : praca doktorska
Keyword:KUBIAK WOJCIECH
Author:KUBIAK WOJCIECH
Signature:45D/14534
Ekspresja endogennych sekwencji retrowirusowych rodziny RTVL-H w przewlekłych białaczkach limfatycznych B-komórkowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie genetyki medycznej
Keyword:KUBIATOWSKI TOMASZ
Author:KUBIATOWSKI TOMASZ
Signature:45D/16583
Ekspresja endogennych sekwencji retrowirusowych rodziny RTVL-H w przewlekłych białaczkach limfatycznych B-komórkowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie genetyki medycznej
Keyword:KUBIATOWSKI TOMASZ
Author:KUBIATOWSKI TOMASZ
Signature:45D/16583
Wpływ zakażeń mieszanych wywoływanych przez niektóre Adeno I Pox - wirusy na ultrastrukturę komórek KB : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KUBICA BARBARA
Author:KUBICA BARBARA
Signature:45D/4502
Wpływ zakażeń mieszanych wywoływanych przez niektóre Adeno I Pox - wirusy na ultrastrukturę komórek KB : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KUBICA BARBARA
Author:KUBICA BARBARA
Signature:45D/4502
Badania nad alternatywnym zastosowaniem lasera neodymowo-yagowego do metod konwencjonalnych w endodoncji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBICA HUBERT M
Author:KUBICA HUBERT M
Signature:45D/18401
Badania nad mechanizmem odpowiedzi presyjnej wywołanej wprowadzeniem do komór mózgu u szczurów substancji P /SP 1-11/ i sześciopeptydu /pGlu 6/ SP 6-11 : rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KUBICKI JAN CZESŁAW
Author:KUBICKI JAN CZESŁAW
Signature:45D/5961
Wartość nowoczesnych metod rezonansu magnetycznego : sekwencji fast-FLAIR oraz spektroskopii protonowej w ocenie przedoperacyjnej nowotworów mózgu u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBICKI MAREK
Author:KUBICKI MAREK
Signature:45D/16993
Wartość nowoczesnych metod rezonansu magnetycznego : sekwencji fast-FLAIR oraz spektroskopii protonowej w ocenie przedoperacyjnej nowotworów mózgu u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBICKI MAREK
Author:KUBICKI MAREK
Signature:45D/16993
Odruchy przedsionkowo-rdzeniowe w badaniach posturograficznych i elektromiograficznych : rozprawa doktorska
Keyword:KUBICZEK-JAGIELSKA MARZENA
Author:KUBICZEK-JAGIELSKA MARZENA
Signature:45D/17284
Immunologiczne i hormonalne aspekty dystrofii sromu u kobiet : (praca doktorska)
Keyword:KUBISA MARIA
Author:KUBISA MARIA
Signature:45D/16327
Kliniczna ocena zaburzeń płucnych we wstrząsie zawałowym : rozprawa doktorska
Keyword:KUBLER ANDRZEJ
Author:KUBLER ANDRZEJ
Signature:45D/3280
Badania nad polisacharydowymi antygenami powierzchniowymi gronkowców koagulazoujemnych : rozprawa doktorska
Keyword:KUBLER-KIEŁB JOANNA
Author:KUBLER-KIEŁB JOANNA
Signature:45D/18288
Opracowanie metod chromatograficznego badania wybranych pochodnych imidazolu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBLIN ELŻBIETA
Author:KUBLIN ELŻBIETA
Signature:45D/16875
Wpływ glikozaminoglikanów na nieenzymatyczną glikozylację białek krwi u chorych na cukrzycę typu II : rozprawa doktorska
Keyword:KUBNY ARTUR
Author:KUBNY ARTUR
Signature:45D/16423
Analiza porównawcza pacjentów z bezzębiem leczonych metodą tradycyjną i przy użyciu łuku twarzowego i artykulatora Quick Master : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBRAK JANUSZ
Author:KUBRAK JANUSZ
Signature:45D/14767
Zastosowanie klamry metalowej sprężynującej w leczeniu złamań żuchwy
Keyword:KUCFIR DANUTA
Author:KUCFIR DANUTA
Signature:45D/415
Badania i mmuno elektroforetyczne w zawale serca
Keyword:KUCH JERZY
Author:KUCH JERZY
Signature:45D/951
Stężenie przedsionkowego peptydu natriuretycznego we krwi a wskaźniki echokardiograficzne funkcji lewej komory w nadciśnieniu tętniczyn pierwotnym
Keyword:KUCH-WOCIAL AGNIESZKA
Author:KUCH-WOCIAL AGNIESZKA
Signature:45D/14145