KRO - MAŚ (5)

Uszkodzenie trzustki w przebiegu nagminnego zapalenia ślinianek u dzieci i rozprawa doktorska
Keyword:KUCHAR ERNEST
Author:KUCHAR ERNEST
Signature:45D/14992
Wpływ różnych rodzajów i ilości oleju rzepakowego na skład kwasów tłuszczowych lipidów tkankowych zwierząt doświadczalnych o zróżnicowanej aktywności fizycznej : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KUCHARCZYK BARBARA
Author:KUCHARCZYK BARBARA
Signature:45D/6446
Wpływ Biostyminy na niektóre relacje immunologiczne : [praca doktorska]
Keyword:KUCHARSKA ELŻBIETA
Author:KUCHARSKA ELŻBIETA
Signature:45D/5952
Wartość trzypunktowego pomiaru densytometrycznego w ocenie osteodystrofii nerkowej u chorych leczonych powtarzanymi dializami : praca doktorska
Keyword:KUCHARSKA EWA
Author:KUCHARSKA EWA
Signature:45D/16523
Obserwacje kliniczne, elektrokardiograficzne, heraostatyczne i biochemiczne w chorobie wieńcowej leczonej przewlekle środkami przeciwkrzepliwymi
Keyword:KUCHARSKA MARIA
Author:KUCHARSKA MARIA
Signature:45D/1043
Wybrane zaburzenia hormonalne w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCHARSKA WIOLETTA
Author:KUCHARSKA WIOLETTA
Signature:45D/15281
Obraz cytologiczny płynu mózgowo-rdzeniowego w niektórych wirusowych zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dorosłych : praca doktorska
Keyword:KUCHARSKA-DEMCZUK KATARZYNA
Author:KUCHARSKA-DEMCZUK KATARZYNA
Signature:45D/2363
Wyniki leczenia operacyjnego raka sutka w zależności od zaawansowania procesu chorobowego (TNM) i rodzaju operacji : praca doktorska
Keyword:KUCHARSKI ANDRZEJ
Author:KUCHARSKI ANDRZEJ
Signature:45D/2455
Synteza niektórych siarkowych pochodnych morfiny i tiomorfiny o spodziewanym działaniu przeciwpromien-nym : praca doktorska
Keyword:KUCHARSKI ANDRZEJ
Author:KUCHARSKI ANDRZEJ
Signature:45D/2734
Maria Stromberger pielęgniarka Niemieckiego Czerwonego Krzyża : praca doktorska
Keyword:KUCHARSKI JANUSZ
Author:KUCHARSKI JANUSZ
Signature:45D/17753
Sterowany pyłomierz osobisty : praca doktorska
Keyword:KUCHARSKI RAFAŁ
Author:KUCHARSKI RAFAŁ
Signature:45D/2441
Ocena przydatności podłoży, wymaganych przez Farmakopeę Polską IV do badania jałowości leków : rozprawa habilitacyjna
Keyword:KUCHARSKI SŁAWÓJ
Author:KUCHARSKI SŁAWÓJ
Signature:45D/4244
Badania nad metabolizmem kolagenu w doświadczalnym zespole hadralazynowym u świnek morskich : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCHARZ EUGENIUSZ
Author:KUCHARZ EUGENIUSZ
Signature:45D/3082
Porównawcza ocena anestezji złożonej z zastosowaniem izofluranu lub propofolu u chorych poddawanych zabiegom torakochirurgicznym ze śródoperacyjną wentylacją jednego płuca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCIA HANNA
Author:KUCIA HANNA
Signature:45D/17670
Porównawcza ocena anestezji złożonej z zastosowaniem izofluranu lub propofolu u chorych poddawanych zabiegom torakochirurgicznym ze śródoperacyjną wentylacją jednego płuca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCIA HANNA
Author:KUCIA HANNA
Signature:45D/17670
Wpływ leków przeciwdepresyjnych na aktywność fosfolipazy A2 w błonach plazmatycznych kory mózgowej szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCIA KRZYSZTOF
Author:KUCIA KRZYSZTOF
Signature:45D/16625
Wpływ leków przeciwdepresyjnych na aktywność fosfolipazy A2 w błonach plazmatycznych kory mózgowej szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCIA KRZYSZTOF
Author:KUCIA KRZYSZTOF
Signature:45D/16625
Ustalenie algorytmu leczenia chirurgicznego w mięsaku kościopochodnym u dzieci : praca doktorska
Keyword:KUCZABSKI MATEUSZ
Author:KUCZABSKI MATEUSZ
Signature:45D/16613
Badania układu przewodzącego serca w blokach przedsionkowo-komorowych przy użyciu rejestracji potencjałów pęczka przedsionkowo-komorowego (Pęczka Hisa) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCZBORSKI MACIEJ
Author:KUCZBORSKI MACIEJ
Signature:45D/3314
Synteza i zastosowanie fluoryzujących izotiocyjanianów do analizy struktury pierwotnej białek : praca doktorska
Keyword:KUCZEK MARIAN
Author:KUCZEK MARIAN
Signature:45D/3998