KRO - MAŚ (5)

Bakteriologiczna ocena wody w zbiorniku wodnym "Dziećkowice" i w rzece Sole w ujęciu wodnym "Broszkowice": rozprawa na stopień doktoranauk biologicznych
Keyword:KŁAPTOCZ BARBARA
Author:KŁAPTOCZ BARBARA
Signature:45D/15592
Bakteriologiczna ocena wody w zbiorniku wodnym "Dziećkowice" i w rzece Sole w ujęciu wodnym "Broszkowice": rozprawa na stopień doktoranauk biologicznych
Keyword:KŁAPTOCZ BARBARA
Author:KŁAPTOCZ BARBARA
Signature:45D/15592
Aktywność desmofibrynotwórcza osocza krwi w niektórych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KŁOCZKO JANUSZ
Author:KŁOCZKO JANUSZ
Signature:45D/6314
Udział struktur cukrowych reprezentowanych przez antygeny sjalo-Lewisa i sjalo-Lewisx w adhezji komórek nowotworowych : praca doktorska
Keyword:KŁOPOCKI ARKADIUSZ
Author:KŁOPOCKI ARKADIUSZ
Signature:45D/15127
Występowanie inhibitora lektyny Pisum Sativum w surowicach osób chorych na cukrzycę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KŁOS PIOTR
Author:KŁOS PIOTR
Signature:45D/16886
Ocena wartości diagnostycznej śródoperacyjnej i pooperacyjnej chloangiomanometrii : praca doktorska
Keyword:KŁOSOWSKI FLORIAN
Author:KŁOSOWSKI FLORIAN
Signature:45D/2690
Stężenie fibronektyny płodowej w płynie owodniowym jako wykładnik nieuchronnego porodu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KŁÓSEK ARTUR
Author:KŁÓSEK ARTUR
Signature:45D/17510
Izolowanie i charakterystyka sposobu działania DN-azy K2. Użycie enzymu do izolowania AT bogatych fragmentów z DMA grasicy cielęcej : [praca doktorska]
Keyword:KŁYSIK JAN
Author:KŁYSIK JAN
Signature:45D/3285
Wolne aminokwasy perylimfy świnki morskiej w gruźlicy doświadczalnej
Keyword:KROCHMALSKA EMILIA
Author:KROCHMALSKA EMILIA
Signature:45D/741
Porównanie wyników szycia i klejenia doświadczalnych ran rogówki oka królika : spostrzeżenia kliniczne, badania morfologiczne i histohemiczne, zmiany w cieczy wodnistej oka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Author:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Signature:45D/6852
Porównanie wyników szycia i klejenia doświadczalnych ran rogówki oka królika : spostrzeżenia kliniczne, badania morfologiczne i histohemiczne, zmiany w cieczy wodnistej oka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Author:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Signature:45D/6852
Związki pomiędzy naturalną i laboratoryjną ekspozy­ cją na alergeny a niespecyficzną nadreaktywnością oskrzeli u chorych na alergiczny nieżyt nosa i astmę oskrzelową : rozprawa na stopień doktora nauk medy­cznych
Keyword:KROCZYNSKA-BEDNAREK JADWIGA
Author:KROCZYNSKA-BEDNAREK JADWIGA
Signature:45D/14850
Przedoperacyjna ocena występowania zakażeń bakteryjnych w operacjach poprawiających słuch : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KROKOWICZ ALEKSANDRA
Author:KROKOWICZ ALEKSANDRA
Signature:45D/18140
Ocena przydatności czynników wzrostu typu GM-CSF i G-CSF w badaniach cytogenetycznych u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KROLL RENATA
Author:KROLL RENATA
Signature:45D/18135
Rozwój zatoki moczowo-płciowej u zarodków ludzkich : (praca doktorska)
Keyword:KROMER PIOTR
Author:KROMER PIOTR
Signature:45D/16849
Ocena efektów muzykoterapii aktywnej jako formy kinezyterapii w dystoniach krążeniowych s: rozprawa doktorska
Keyword:KRONENBERGER MAŁGORZATA
Author:KRONENBERGER MAŁGORZATA
Signature:45D/17287
Wybrane aspekty patomorfologii, rozpoznawania i leczenia zespołu cieśni nadgarstka : praca doktorska
Keyword:KROSMAN MAREK
Author:KROSMAN MAREK
Signature:45D/17442
Zaburzenia gospodarki węglowodanowo-lipidowej i czynności endokrynnej u otyłych
Keyword:KROTKIEWSKI MARCIN
Author:KROTKIEWSKI MARCIN
Signature:45D/1027
Ocena dynamiki zaburzeń lipidowych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek podczas pierwszych dwóch lat leczenia powtarzalnymi zabiegami hemodializy : rozprawa doktorska
Keyword:KRÓL EWA
Author:KRÓL EWA
Signature:45D/14873
Kinetyka beta-2-mikroglobuliny w wybranych chorobach nerek u dzieci : praca doktorska
Keyword:KRÓL ZBIGNIEW
Author:KRÓL ZBIGNIEW
Signature:45D/14592