KRO - MAŚ (5)

Równowaga kwasowo-zasadowa w pierwszych godzinach życia noworodków hipotroficznych : praca doktorska
Keyword:KULIKOWSKA ELŻBIETA EWA
Author:KULIKOWSKA ELŻBIETA EWA
Signature:45D/14357
Badania nad eliminacją morfiny i kodeiny u narkomanów dobrowolnie hospitalizowanych w Ośrodku Detoksy-kacyjnym : praca doktorska
Keyword:KULIKOWSKA JOANNA
Author:KULIKOWSKA JOANNA
Signature:45D/14587
Odległe wyniki leczenia urazów kręgosłupa szyjnego usztywnieniem z dostępu przedniego s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KULIKOWSKI JACEK
Author:KULIKOWSKI JACEK
Signature:45D/16161
Retrospektywna ocena skojarzonego leczenia raka odbytnicy : praca doktorska
Keyword:KULIŃSKA GRAŻYNA
Author:KULIŃSKA GRAŻYNA
Signature:45D/14270
Aktywny udział rybosomów w stymulacji biosyntezy białka w przerastającej nerce szczura
Keyword:KULISZEWSKI MACIEJ
Author:KULISZEWSKI MACIEJ
Signature:45D/4253
Czynniki prognostyczne a bezpośrednie i odległe ne-gatywne wyniki leczenia nerwic ; praca doktorska
Keyword:KULISZKIEWICZ DANUTA
Author:KULISZKIEWICZ DANUTA
Signature:45D/2273
Badanie wrażliwości na cytostatyki blastów ostrej białaczki przy pomocy metody izotopowej :[praca doktorska]
Keyword:KULISZKIEWICZ-JANUS MAŁGORZATA
Author:KULISZKIEWICZ-JANUS MAŁGORZATA
Signature:45D/5906
Referencyjne stężenia ołowiu we krwi dzieci jako kryteria oceny narażenia środowiskowego : praca doktorska
Keyword:KULKA ELŻBIETA
Author:KULKA ELŻBIETA
Signature:45D/14588
"Badania układu kininowego u chorych z endogennymi psychozami afektywnymi" : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:KULKA ZENON
Author:KULKA ZENON
Signature:45D/4669
Ocena porównawcza białek ostrej fazy po cholecystek-tomu laparoskopowej i otwartej i rozprawa doktorska
Keyword:KULPA TOMASZ
Author:KULPA TOMASZ
Signature:45D/15005
Wartość operacji Shouldice'a w leczeniu przepukliny pachwinowej : praca doktorska
Keyword:KULTYS JACEK
Author:KULTYS JACEK
Signature:45D/14634
Wpływ wysiłku fizycznego łącznie z obciążeniem cieplnym na wentylację piuc t rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:KUŁAGOWSKA EWA
Author:KUŁAGOWSKA EWA
Signature:45D/15037
Zastosowanie antagonistów wapnia w drgawkach eksperymentalnych i padaczce u dzieci : praca doktorska
Keyword:KUŁAK WOJCIECH
Author:KUŁAK WOJCIECH
Signature:45D/14341
Heterogenność antygenów o Shigella sonnei
Keyword:KUŁAKOWSKA MAŁGORZATA
Author:KUŁAKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/6423
Przyczyny śmierci chorych z zawałem serca w długoletniej obserwacji. Ocena wpływu wybranych czynników : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUŁAKOWSKI STANISŁAW
Author:KUŁAKOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/15929
Przyczyny śmierci chorych z zawałem serca w długoletniej obserwacji. Ocena wpływu wybranych czynników : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUŁAKOWSKI STANISŁAW
Author:KUŁAKOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/15929
Ocena przydatności DIMERU-X i jego oddziaływanie na tkanki mózgowia w badaniach lkładu komorowego. Obserwacje kliniczne i ioświadczalne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUN MIROSŁAW
Author:KUN MIROSŁAW
Signature:45D/3317
Podobieństwa i różnice obrazu klinicznego patologii rozwojowej pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego i stwardnienia rozsianego : [praca doktorska]
Keyword:KUNCEWICZ TERESA
Author:KUNCEWICZ TERESA
Signature:45D/6564
Fagocytoza wybranych szczepów prątków atypowych badana metodą in vivo i in vitro w materiale doświadczalnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUNDA MARIAN
Author:KUNDA MARIAN
Signature:45D/6258
Rozdział subpopulacji limfocytów ludzkich i ocena ich przydatności do typowania antygenów DR : praca doktorska
Keyword:KUNICKA JOLANTA
Author:KUNICKA JOLANTA
Signature:45D/6795