KRO - MAŚ (5)

Zależności pomiędzy wskaźnikami insulinooporności a wybranymi czynnikami układu krzepnięcia w populacji wielkomiejskiej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCZEROWSKI ROMAN
Author:KUCZEROWSKI ROMAN
Signature:45D/17898
Ocena wydolności fizycznej dzieci ze skoliozą idiopatyczną na podstawie badań ergospirometrycznych :[praca doktorska]
Keyword:KUCZEWSKI ZBIGNIEW
Author:KUCZEWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/3649
Operacje ogólnochirurgiczne u chorych z przeszczepionym sercem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCZIA MARIAN
Author:KUCZIA MARIAN
Signature:45D/16432
Analiza czynników ryzyka w etiologii odbiorczych niedosłuchów dziecięcych w latach 1975-1994 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCZKOWSKA-JESKE KATARZYNA
Author:KUCZKOWSKA-JESKE KATARZYNA
Signature:45D/15131
Występowanie nawyku palenia papierosów wśród młodzieży szkolnej oraz jej rodziców w regionie leszczyńskim : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCZKOWSKI ANDRZEJ
Author:KUCZKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/4932
Standardy opieki pielęgniarskiej dzieci leczonych aetodą przeszczepienia szpiku kostnego : [praca doktorska]
Keyword:KUCZMA-NAPIERAŁA JADWIGA MARIA
Author:KUCZMA-NAPIERAŁA JADWIGA MARIA
Signature:45D/15475
Standardy opieki pielęgniarskiej dzieci leczonych aetodą przeszczepienia szpiku kostnego : [praca doktorska]
Keyword:KUCZMA-NAPIERAŁA JADWIGA MARIA
Author:KUCZMA-NAPIERAŁA JADWIGA MARIA
Signature:45D/15475
Wartość kliniczna oznaczeń miedzi i cynku ora2 niektórych enzymów w surowicy krwi w marskości wątroby
Keyword:KUCZYŃSKA ANTONINA
Author:KUCZYŃSKA ANTONINA
Signature:45D/1002
Wpływ gorączki pirogenowej na metabolizm diazepamu
Keyword:KUCZYŃSKA JULITA
Author:KUCZYŃSKA JULITA
Signature:45D/14199
Badania nad fosfolipidami w pierwotnych hiperlipoproteidemiach : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KUCZYŃSKA KRYSTYNA
Author:KUCZYŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/6078
Długofalowe obserwacje dzieci z wstecznymi odpływami pęcherzowo-moczowodowymi ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUCZYŃSKA RENATA
Author:KUCZYŃSKA RENATA
Signature:45D/17983
Wpływ zatrucia ciążowego na płód
Keyword:KUCZYŃSKA-SICIŃSKA JADWIGA
Author:KUCZYŃSKA-SICIŃSKA JADWIGA
Signature:45D/897
Zastosowanie hemodilucji w leczeniu niedokrwiennych udarów mózgów : praca doktorska
Keyword:KUCZYŃSKI KRZYSZTOF
Author:KUCZYŃSKI KRZYSZTOF
Signature:45d/14362
Wyniki leczenia chorych z rozpoznaniem carcinoma en-dometrii po operacji i terapii uzupełniającej : praca doktorska
Keyword:KUCZYŃSKI MAREK
Author:KUCZYŃSKI MAREK
Signature:45d/14377
Badania nad krótkoterminowym przechowywaniem komórek szpiku kostnego człowieka poza organizmem w temperaturze 4° C. aspekty doświadczalne-implikacje transplantologiczne : praca doktorska
Keyword:KUCZYŃSKI WOJCIECH I
Author:KUCZYŃSKI WOJCIECH I
Signature:45D14212
Kolagen osłonki białawej ciał jamistych we wrodzonym skrzywieniu prącia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUDELSKI JACEK
Author:KUDELSKI JACEK
Signature:45D/18274
Lizozym w osoczu i w moczu w niektórych chorobach nerek s praca doktorska
Keyword:KUDELSKI RYSZARD
Author:KUDELSKI RYSZARD
Signature:45D/2454
Współzależność między pH jamy macicy, szyjki macicy i pochwy oznaczanym in situ a histologicznymi przemianami śluzówki jamy macicy podczas cyklu miesięcznego
Keyword:KUDŁA TEODOR
Author:KUDŁA TEODOR
Signature:45D/410
Ocena skuteczności przeciwbólowej wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa : rozprawa doktorska
Keyword:KUJAWA JOLANTA
Author:KUJAWA JOLANTA
Signature:45D/16283
Wartość badania densytometrycznego kości przedramienia w diagnostyce osteoporozy : rozprawa doktorska
Keyword:KUKIEŁKA RADOSŁAW T.
Author:KUKIEŁKA RADOSŁAW T.
Signature:45D/17744