KRO - MAŚ (5)

Sprawności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w karłowatościach przysadkowych o różnej etiologii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA BARBARA
Author:KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA BARBARA
Signature:45D/5166
Badania nad rolą eikozanoidów w postsynaptycznej regulacji alfa -adrenergicznego wzrostu oporu naczyniowego tętnic perfundowanych : praca doktorska
Keyword:KRZYŻANOWSKI MAREK
Author:KRZYŻANOWSKI MAREK
Signature:45D/17187
Statystyczne metody badania zmian wielkości spirometrycznych w populacji w okresie 5-ciu lat : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KRZYŻANOWSKI MICHAŁ
Author:KRZYŻANOWSKI MICHAŁ
Signature:45D/4882
"Pozaszkieletowa indukcja kości przez przeszczepy izolowanych chondrocytów i fragmentów chrząstki" : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KSIĄŻEK TOMASZ
Author:KSIĄŻEK TOMASZ
Signature:45D/6885
Wpływ środowiska pracy na obraz jamy ustnej u wytapiaczy Huty Łabędy : praca doktorska
Keyword:KSIĄŻEK-BĄK HALINA
Author:KSIĄŻEK-BĄK HALINA
Signature:45D/4640
 Znaczenie rokownicze zachowania się objętości mózgu w ostrych zespołach niedokrwiennych półkul mózgowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KSIĄŻKIEWICZ BARBARA
Author:KSIĄŻKIEWICZ BARBARA
Signature:45D/6760
Wartość kliniczna biopsji dwunastnicy
Keyword:KSIĄŻKIEWICZ-SZAPIRO MARIA DANUTA
Author:KSIĄŻKIEWICZ-SZAPIRO MARIA DANUTA
Signature:45D/874
Badanie korelacji struktura-aktywność biologiczna potencjalnych leków przeciwlękowych i nasennych oraz analogów malationu przy wykorzystaniu techniki HPLC : rozprawa doktorska
Keyword:KSYCIŃSKA HANNA
Author:KSYCIŃSKA HANNA
Signature:45D/18054
Wpływ adeniny i adenozyny na ośrodkowe działanie amin katecholowych : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KŚCIUK HENRYK
Author:KŚCIUK HENRYK
Signature:45D/7104
Ocena czynności nerek u dzieci z padaczką leczonych fenydantyną i mizodinem : praca doktorska
Keyword:KUBALSKA JOLANTA
Author:KUBALSKA JOLANTA
Signature:45D/2833
Pozamedyczne czynniki ryzyka małej urodzeniowej masy ciała noworodków : dysertacja doktorska
Keyword:KUBAŃ TOMASZ
Author:KUBAŃ TOMASZ
Signature:45D/17377
Pozamedyczne czynniki ryzyka małej urodzeniowej masy ciała noworodków : dysertacja doktorska
Keyword:KUBAŃ TOMASZ
Author:KUBAŃ TOMASZ
Signature:45D/17377
Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu (L-NMMA), donora tlenku azotu (molsydominy) oraz cyklicznego guanozyno-monofosforanu na wychwyt i wbudowywanie (3H) glukozy w tkankach szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBAŃSKI NORBERT
Author:KUBAŃSKI NORBERT
Signature:45D/17227
Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu (L-NMMA), donora tlenku azotu (molsydominy) oraz cyklicznego guanozyno-monofosforanu na wychwyt i wbudowywanie (3H) glukozy w tkankach szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBAŃSKI NORBERT
Author:KUBAŃSKI NORBERT
Signature:45D/17227
Ocena wielkości układu komorowego metodą pomiaru objętościowego i liniowego u chorych z krwawieniami podpajęczynówkowymi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBAS BOŻENA
Author:KUBAS BOŻENA
Signature:45D/16678
Ocena wielkości układu komorowego metodą pomiaru objętościowego i liniowego u chorych z krwawieniami podpajęczynówkowymi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBAS BOŻENA
Author:KUBAS BOŻENA
Signature:45D/16678
Wykorzystanie opieki zdrowotnej przez ludność w mieście s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBASIEWICZ MAŁGORZATA
Author:KUBASIEWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/4297
Próba określenia czasu leczenia doprzedniego przemieszczenia krążka bez zablokowania w stawach skroniowo-żuchwowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBECKA-BRZEZINKA ALEKSANDRA
Author:KUBECKA-BRZEZINKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17705
Próba określenia czasu leczenia doprzedniego przemieszczenia krążka bez zablokowania w stawach skroniowo-żuchwowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUBECKA-BRZEZINKA ALEKSANDRA
Author:KUBECKA-BRZEZINKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17705
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania erytropoetyny wśród populacji pacjentów leczonych powtarzanymi dializami w Polsce : rozprawa doktorska
Keyword:KUBIAK WŁODZIMIERZ
Author:KUBIAK WŁODZIMIERZ
Signature:45D/17367