KRO - MAŚ (5)

Zagadnienie zachowania się chromatyny płciowej u dziewcząt w okresie pokwitania : praca doktorska
Keyword:KUŹMIŃSKA ALINA
Author:KUŹMIŃSKA ALINA
Signature:45D/2575
Obecność krwinek płodowych w krążeniu matki w niektórych stanach patologii ciąży : praca doktorska
Keyword:KUŹMIŃSKI ROMAN
Author:KUŹMIŃSKI ROMAN
Signature:45D/2576
Ocena aktywności czynnościowej wielojądrzastych leukocytów obojętnochłonnych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUŹNIAR JAKUB
Author:KUŹNIAR JAKUB
Signature:45D/4254
Ocena aktywności czynnościowej wielojądrzastych leukocytów obojętnochłonnych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUŹNIAR JAKUB
Author:KUŹNIAR JAKUB
Signature:45D/4254
Próba audiometrycznej oceny lokalizacji percepcyjnego upośledzenia słuchu u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KUŹNIAR JOLANTA
Author:KUŹNIAR JOLANTA
Signature:45D/5985
Wpływ osteoporozy i zmian okresu klimakterycznego na jakość życia u kobiet chorych na astmę oskrzelową : praca doktorska
Keyword:KUŹNIAR TOMASZ
Author:KUŹNIAR TOMASZ
Signature:45D/16893
Analiza przyczyn zakażeń szpitalnych HBV chorych hospitalizowanych w szpitalach województwa radomskiego w latach 1994-1997 : praca doktorska
Keyword:KWACZYŃSKI MAREK
Author:KWACZYŃSKI MAREK
Signature:45D/18233
Analiza przyczyn zakażeń szpitalnych HBV chorych hospitalizowanych w szpitalach województwa radomskiego w latach 1994-1997 : praca doktorska
Keyword:KWACZYŃSKI MAREK
Author:KWACZYŃSKI MAREK
Signature:45D/18233
Leczenie protetyczne pacjentów z pionowymi wadami zgryzu : rozprawa doktorska
Keyword:KWAPIŃSKA WANDA
Author:KWAPIŃSKA WANDA
Signature:45D/4864
Ocena schorzeń układu żylnego kończyn dolnych ultradźwiękowym detektorem przepływu krwi typu UDP-10 : rozprawa doktorska
Keyword:KWAPIŃSKI WOJCIECH
Author:KWAPIŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/6438
Ocena przydatności doraźnego stabilnego zespolenia w leczeniu otwartych złamań kości goleni w oparciu o materiał własny : (rozprawa doktorska)
Keyword:KWAPISIEWICZ SŁAWOMIR ALEKSANDER
Author:KWAPISIEWICZ SŁAWOMIR ALEKSANDER
Signature:45D/6057
Czynność wydalnicza pęcherza moczowego w obrazie ultradźwiękowym osób chorych na cukrzycę insulinozależną w zależności od stopnia kontroli cukrzycy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KWASIBORSKA-PRZYCHODZKA KRYSTYNA
Author:KWASIBORSKA-PRZYCHODZKA KRYSTYNA
Signature:45D/16147
Czynność wydalnicza pęcherza moczowego w obrazie ultradźwiękowym osób chorych na cukrzycę insulinozależną w zależności od stopnia kontroli cukrzycy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KWASIBORSKA-PRZYCHODZKA KRYSTYNA
Author:KWASIBORSKA-PRZYCHODZKA KRYSTYNA
Signature:45D/16147
Wpływ składników paszy, zawierającej kadm, na wybrane parametry biochemiczne oraz kumulację kadmu i cynku w narządach szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KWAST MICHAŁ
Author:KWAST MICHAŁ
Signature:45D/6036
Izoformy apoproteiny E w miażdżycy : [praca doktorska]
Keyword:KWAŚNIAK MAŁGORZATA
Author:KWAŚNIAK MAŁGORZATA
Signature:45D/15158
pływ heparyny na przebieg zapalenia oskrzeli wywołanego dwutlenkiem siarki u szczurów : praca doktorska
Keyword:KWAŚNIEWSKI ARTUR
Author:KWAŚNIEWSKI ARTUR
Signature:45D/14561
Syntazy aminowych pochodnych homologicznych 2-alkilo-2-fenylodioksolanów-1,3 : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:KWIADAS ELŻBIETA
Author:KWIADAS ELŻBIETA
Signature:45D/6806
Stężenie fosforanów, trakcji wapnia i magnezu w surowicy krwi oraz ich dobowe wydalanie z moczem u chorych na kamicę nerkową : [praca doktorska]
Keyword:KWIAS ZBIGNIEW
Author:KWIAS ZBIGNIEW
Signature:45D/2733
Wpływ hormonów płciowych na swoiste wiązanie prolaktyny z błonami plazmatycznymi wątroby szczura : praca doktorska
Keyword:KWIATKOWSKA ELŻBIETA
Author:KWIATKOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/6832
Poziom testosteronu w surowicy krwi młodzieży męskiej w okresie dojrzewania płciowego.
Keyword:KWIATKOWSKA ZOFIA
Author:KWIATKOWSKA ZOFIA
Signature:45D/2250