KRO - MAŚ (5)

 Zaburzenia równowagi: wolne rodniki tlenowe - antyutleniacze w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Keyword:LACHOWICZ MAŁGORZATA JOLANTA
Author:LACHOWICZ MAŁGORZATA JOLANTA
Signature:45D/15435
Wyniki leczenia zachowawczego w przypadkach pękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych powikłanych skurczem tętnic mózgowych
Keyword:LACHOWICZ-KOCHMAN MARIA
Author:LACHOWICZ-KOCHMAN MARIA
Signature:45D/6393
Zachowanie się inhibitora aglutyniny grochu kujawskiego (Pisum sativum L.) we krwi matek i krwi pępowinowej w zestawieniu z przebiegiem ciąży i porodu
Keyword:LAHGE-KONIOR KRYSTYNA
Author:LAHGE-KONIOR KRYSTYNA
Signature:45D/14523
 Oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych na czynność i strukturę trzustki u szczurów
Keyword:LAITL-KOBIERSKA ANNA
Author:LAITL-KOBIERSKA ANNA
Signature:45D/15869
Płodowo-matczyna transfuzja limfocytów w świetle badań cytogenetycznych
Keyword:LAJBOREK-CZYŻ IWONA
Author:LAJBOREK-CZYŻ IWONA
Signature:45D/3078
Ocena metod typowania bakteriofagowego oraz biochemicznego Salmonella paratyphi B.
Keyword:LALKO JANINA
Author:LALKO JANINA
Signature:45D/517
Rozprawy doktorskie lekarzy polskich w czasach saskich w świetle ówczesnych osiągnięć medycyny europejskiej
Keyword:LAMBERT MACIEJ
Author:LAMBERT MACIEJ
Signature:45D/4852
Podstawy fizyczne gliwickiej metody leczenia radem raka szyjki macicy
Keyword:LAMBRINOW NIKOŁAJ
Author:LAMBRINOW NIKOŁAJ
Signature:45D/4894
Wpływ hydrokortyzonu na gospodarkę wapniową szczura kapturowego
Keyword:LAMERS HALINA
Author:LAMERS HALINA
Signature:45D/1041
Badania nad oznaczaniem i zależnością aktywności biologicznej od struktury policyklicznych węglowodorów aromatycznych
Keyword:LAMPARCZYK HENRYK
Author:LAMPARCZYK HENRYK
Signature:45D/5847
Dodatkowe ukrwienie wątroby szczura klinowym wszczepem śledzionowym
Keyword:LAMPE PAWEŁ
Author:LAMPE PAWEŁ
Signature:45D/5866
Dyslipoproteinemia i zaburzenia gospodarki żelazowej jako markery abstynencji u osób uzależnionych od alkoholu : rozprawa doktorska
Keyword:LAMPKA MAGDALENA
Author:LAMPKA MAGDALENA
Signature:45D/18001
Dyslipoproteinemia i zaburzenia gospodarki żelazowej jako markery abstynencji u osób uzależnionych od alkoholu : rozprawa doktorska
Keyword:LAMPKA MAGDALENA
Author:LAMPKA MAGDALENA
Signature:45D/18001
Morfologia oraz różnicowanie nabłonka dwunastnicy myszy w syngenicznym przeszczepie pod torebkę nerki : badania strukturalne i ultrastrukturalne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LAMPRECHT JAN
Author:LAMPRECHT JAN
Signature:45D/3635
Morfologia oraz różnicowanie nabłonka dwunastnicy myszy w syngenicznym przeszczepie pod torebkę nerki : badania strukturalne i ultrastrukturalne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LAMPRECHT JAN
Author:LAMPRECHT JAN
Signature:45D/3635
Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce guzów płuc metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowe
Keyword:LANDOWSKI JANUSZ
Author:LANDOWSKI JANUSZ
Signature:45D/17176
Aktywność monoaminoksydazy płytek krwi i osocza u chorych z zespołami depresyjnymi cyklofrenicznym
Keyword:LANDOWSKI JERZY
Author:LANDOWSKI JERZY
Signature:45D/2534
 Ocena przydatności znieczulenia zewnątrzoponowego do zabiegów chirurgicznych na kończynach dolnych i jamie brzusznej
Keyword:LANDOWSKI ZBIGNIEW
Author:LANDOWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/3654
Ocena bezpośrednich i. odległych wyników leczenia operacyjnego niezstąpionych.ąder zmodyfikowaną metodą Longard-Lovy
Keyword:LANGDA-KLAWE BARBARA
Author:LANGDA-KLAWE BARBARA
Signature:45D/589
Autoalergia na DNA i patomechanizm środowiskowej indukcji przeciwciał przeciwjądrowy
Keyword:LANGE ANDRZEJ
Author:LANGE ANDRZEJ
Signature: 45D/4861