KRO - MAŚ (5)

Badania antropologiczne chorych z nadczynnością tarczycy : praca doktorska
Keyword:KWIATKOWSKA-DUTKIEWICZ ELŻBIETA
Author:KWIATKOWSKA-DUTKIEWICZ ELŻBIETA
Signature:45D/2577
Wartość kliniczna elektroforezy białek oraz wybranych markerów nowotworowych w surowicy krwi chorych z polipami jelita grubego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KWIATKOWSKA-MOLENDA BEATA
Author:KWIATKOWSKA-MOLENDA BEATA
Signature:45D/14898
Wpływ ciągłej perfuzji pulsacyjnej w hipotermii na czynność nerki po przeszczepieniu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KWIATKOWSKI ARTUR
Author:KWIATKOWSKI ARTUR
Signature:45D/14701
Znaczenie tętnicy głębokiej uda w chirurgicznym leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych (na podstawie materiału I Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Gdańsku) : praca doktorska
Keyword:KWIATKOWSKI CZESłAW
Author:KWIATKOWSKI CZESłAW
Signature:45D/2357
Ocena skuteczności sztucznej wentylacji z dodatnim ciśnieniem wydechowym (PEEP) oraz jej wpływ na układ oddechowy i krążenie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KWIATKOWSKI HENRYK
Author:KWIATKOWSKI HENRYK
Signature:45D/2986
Zmiany aktywności niektórych enzymów glikolitycznych i lipogenetycznych w procesie złośliwej transformacji komórek gruczołu piersiowego u kobiet : praca doktorska
Keyword:KWIATKOWSKI JERZY
Author:KWIATKOWSKI JERZY
Signature:45D/5162
Zmiany aktywności niektórych enzymów glikolitycznych i lipogenetycznych w procesie złośliwej transformacji komórek gruczołu piersiowego u kobiet : praca doktorska
Keyword:KWIATKOWSKI JERZY
Author:KWIATKOWSKI JERZY
Signature:45D/5162
Współczesne metody rozpoznawania i leczenia pourazowego krwiaka wewnątrzmózgowego : rozprawa doktorska
Keyword:KWIATKOWSKI STANISŁAW
Author:KWIATKOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/16535
Analiza zapisów elektroencefalograficznych u marynarzy z nerwicą.
Keyword:KWIATKOWSKI STEFAN ROMAN
Author:KWIATKOWSKI STEFAN ROMAN
Signature:45D/8235
Refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci z astmą oskrzelową
Keyword:KWIECIEŃ JAROSŁAW
Author:KWIECIEŃ JAROSŁAW
Signature:45D/16920
Ocena metod znieczulenia stosowanych w latach 1969-1996 w operacjach guzów chromochłonnych
Keyword:KWIECIŃSKA BARBARA
Author:KWIECIŃSKA BARBARA
Signature:45D/17587
Ocena metod znieczulenia stosowanych w latach 1969-1996 w operacjach guzów chromochłonnych
Keyword:KWIECIŃSKA BARBARA
Author:KWIECIŃSKA BARBARA
Signature:45D/17587
Elektrofizjologiczny obraz miotonii doświadczalnej u szczurów wywołanej stosowaniem clofibratu:
Keyword:KWIECIŃSKI HUBERT
Author:KWIECIŃSKI HUBERT
Signature:45D/3355
Ocena przepływu krwi w tętnicach zewnątrz- i wewnąrz-czaszkowych w czasie hemodializy u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
Keyword:KWIECIŃSKI JANUSZ
Author:KWIECIŃSKI JANUSZ
Signature:45D/14090
Wyniki leczenia neurochirurgicznego chorych z guzem kąta mostowo-móźdżkowego przy zastosowaniu dojścia podpotylicznego paramedialnego i retrosigmoidalnego :
Keyword:KWIEK STANISŁAW JANUSZ
Author:KWIEK STANISŁAW JANUSZ
Signature:45D/15315
Wpływ leczenia chirurgicznego choroby niedokrwiennej serca sposobem bezpośredniej rewaskularyzacji na czynność lewej komory serca
Keyword:KWINECKI PAWEŁ
Author:KWINECKI PAWEŁ
Signature:45D/16088
Częstość picia alkoholu i palenia papierosów przez ciężarne, ocena wpływu tych czynników na wybrane parametry położnicze i noworodkowe
Keyword:LACH JAROSŁAW
Author:LACH JAROSŁAW
Signature:45D/16270
Występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego i alergii na białka mleka krowiego u dzieci z przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych : rozprawa doktorska
Keyword:LACHETA MAŁGORZATA
Author:LACHETA MAŁGORZATA
Signature:45D/16919
Występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego i alergii na białka mleka krowiego u dzieci z przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych : rozprawa doktorska
Keyword:LACHETA MAŁGORZATA
Author:LACHETA MAŁGORZATA
Signature:45D/16919
Antygen raka płaskonabłonkowego (SCCAg) u chorych z rakiem krtani
Keyword:LACHOWICZ MACIEJ
Author:LACHOWICZ MACIEJ
Signature:45D/15623