KRO - MAŚ (5)

Możliwości sporządzania matrycowego przezskórnego systemu terapeutycznego z indometacyną.
Keyword:LANGE ROMUALDA
Author:LANGE ROMUALDA
Signature:45D/15537
Możliwości sporządzania matrycowego przezskórnego systemu terapeutycznego z indometacyną.
Keyword:LANGE ROMUALDA
Author:LANGE ROMUALDA
Signature:45D/15537
Wpływ zakażeń i sposobu odżywiania na gospodarkę lipidowo - białkową u wcześniaków
Keyword:LANGNER LUCJAN
Author:LANGNER LUCJAN
Signature:45D/15415
Ocena wybranych wykładników odporności swoistej u personelu anestezjologicznego
Keyword:LANGNER-SOBCZYK JOANNA
Author:LANGNER-SOBCZYK JOANNA
Signature:45D/5413
Ocena wysokoobjętościowej ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji w leczeniu ostrej niewydolności nerek u chorych z zespołem niewydolności wielonarządowej po operacjach kardiochirurgicznych lub w następstwie wstrząsu kardiogennego : praca doktorska
Keyword:LANGO ROMUALD
Author:LANGO ROMUALD
Signature:45D/17253
Ocena wysokoobjętościowej ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji w leczeniu ostrej niewydolności nerek u chorych z zespołem niewydolności wielonarządowej po operacjach kardiochirurgicznych lub w następstwie wstrząsu kardiogennego : praca doktorska
Keyword:LANGO ROMUALD
Author:LANGO ROMUALD
Signature:45D/17253
Wpływ wycięcia chorobowo zmienionego pęcherzyka żółciowego na czynność wewnątrzwydzielniczą trzustki mierzoną przecukrzeniem krwi
Keyword:LANGOWSKI EDWARD
Author:LANGOWSKI EDWARD
Signature:45D/2769
Badanie wpływu gry na instrumentach dętych na narząd żucia
Keyword:LARY-DĘBSKA MARIA
Author:LARY-DĘBSKA MARIA
Signature:45D/2753
Przydatność ultrasonografii dla diagnostyki i oceny kinetyki oraz monitorowania leczenia przerzutów nowotworowych w wątrobie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LASEK-KRYJ MAGDALENA
Author:LASEK-KRYJ MAGDALENA
Signature:45D/17388
Przydatność ultrasonografii dla diagnostyki i oceny kinetyki oraz monitorowania leczenia przerzutów nowotworowych w wątrobie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LASEK-KRYJ MAGDALENA
Author:LASEK-KRYJ MAGDALENA
Signature:45D/17388
Wpływ nawapniania i odwadniania na przebieg leczenia doświadczalnej gruźlicy świnek morskich
Keyword:LASEK-REMBIESOWA HALINA
Author:LASEK-REMBIESOWA HALINA
Signature:45D/681
Badania nad źrodłem zakażenia w schorzeniach wywołanych przez Cryptococcus neoformans
Keyword:LASKOWICKA ZOFIA
Author:LASKOWICKA ZOFIA
Signature:45D/930
Udział gangliozydów i mucyn zawierających antygen sLe w adhezj i komórek nowotworowych do selektyny E :	[praca doktorska]
Keyword:LASKOWSKA ANNA
Author:LASKOWSKA ANNA
Signature:45D/18290
środowiskowe uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży szkolnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LASKOWSKA DANUTA
Author:LASKOWSKA DANUTA
Signature:45D/16876
Badania nad histaminemią i histaminurią w niektórych przypadkach schizofrenii oraz rychoz okresu inwolucyjnego
Keyword:LASKOWSKA DANUTA
Author:LASKOWSKA DANUTA
Signature:45D/813
Wpływ terapii manualnej na wybrane wskaźniki stanu klinicznego i biomechanikę układu ruchu w korelacji z oceną cech osobowości i poziomem lęku jawnego u pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa : rozprawa na stopień doktora nauk medyc
Keyword:LASKOWSKA-NIEWADA FRANCISZKA MARIA
Author:LASKOWSKA-NIEWADA FRANCISZKA MARIA
Signature:45D/18309
Wpływ terapii manualnej na wybrane wskaźniki stanu klinicznego i biomechanikę układu ruchu w korelacji z oceną cech osobowości i poziomem lęku jawnego u pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa : rozprawa na stopień doktora nauk medyc
Keyword:LASKOWSKA-NIEWADA FRANCISZKA MARIA
Author:LASKOWSKA-NIEWADA FRANCISZKA MARIA
Signature:45D/18309
Obraz EEG chorych na padaczkę w różnym wieku s: rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:LASKOWSKA-STUDNIARSKA WANDA
Author:LASKOWSKA-STUDNIARSKA WANDA
Signature:45D/5467
Zmiany ilościowe aminokwasów osocza krwi pracowników odlewni żeliwa, jako wskaźnik narażenia na pył krzemowy : praca doktorska
Keyword:LASKOWSKI ANDRZEJ
Author:LASKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/2726
Układ cholina wolna - cholina związana w czasie przechowywania i dojrzewania produktów spożywczych
Keyword:LASOTA WANDA
Author:LASOTA WANDA
Signature:45D/471