KRO - MAŚ (5)

Badania nad wpływem elektrolitów na bilans azotowy u chorych operowanych
Keyword:LATAWIEC KONRAD
Author:LATAWIEC KONRAD
Signature:45D/879
Oznaczanie poziomu LH (ICSH) w moczu chłopców z nie-zstąpieniem jądra za pomocą odczynu zahamowania hemaglutynacji
Keyword:LATAWIEC-MAZURKIEWICZ IRENA
Author:LATAWIEC-MAZURKIEWICZ IRENA
Signature:45D/2304
Ocena przydatności różnych rodzajów oleju silikonowego do tamponady wewnątrzgałkowej : praca doktorska
Keyword:LATECKA-KRAJEWSKA BEATA
Author:LATECKA-KRAJEWSKA BEATA
Signature:45D/14408
Badania nad konstruksyjno-amortyzacyjną rolą zatok bocznych nosa
Keyword:LATKOWSKI BOŻYDAR
Author:LATKOWSKI BOŻYDAR
Signature:45D/302
Funkcja śródbłonka naczyniowego i zmiany metaboliczne u chorych z kardiologicznym zespołem X : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LATOCHA GRAŻYNA
Author:LATOCHA GRAŻYNA
Signature:45D/18270
Zależność zmian w stadiach rozwojowych Drosophila melanogaster hodowlanych w obecności jonów kadmu od endo- i egzogennej melaniny : praca doktorska
Keyword:LATOCHA MAŁGORZATA
Author:LATOCHA MAŁGORZATA
Signature:45D/14585
Interakcja immunogennego RNA z nieuczulonymi i uczulonymi komórkami śledziony : praca doktorska
Keyword:LATOS ANNA
Author:LATOS ANNA
Signature:45D/5446
Wyobrażenia studentów medycyny o przyszłym zawodzie a model lekarza podstawowej opieki zdrowotnej : praca doktorska
Keyword:LATOSIŃSKA MAGDALENA
Author:LATOSIŃSKA MAGDALENA
Signature:45D/7005
Ocena przydatności badań gazometrycznych krwi i badań spirograficznych u dzieci z dychawicą oskrzelową, rozstrzeniami i przewlekłym nieżytem oskrzeli : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LATOŚ TADEUSZ
Author:LATOŚ TADEUSZ
Signature:45D/4257
Studia nad morfologią i anatomią owoców i nasion środkowoeuropejskich gatunków z rodzaju Erysimum L
Keyword:LATOWSKI KAROL
Author:LATOWSKI KAROL
Signature:45D/2234
Wpływ ciśnienia w lewej komorze na przepływ wieńcowy, zmiany biochemiczne i morfologiczne w mięśniu sercowym w czasie krążenia pozaustrojowego w stanie migotania komór : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LAUDAŃSKI JERZY
Author:LAUDAŃSKI JERZY
Signature:45D/6371
Lateralization of motor activity during normal and disturbed sleep : [thesis]
Keyword:LAUERMA HANNU
Author:LAUERMA HANNU
Signature:552,271
Wykładnik wydajności transportu łożyskowego w stanach deceleracji późnych akcji serca płodu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LAUTENBACH DARIUSZ JAN
Author:LAUTENBACH DARIUSZ JAN
Signature:45D/14836
Kliniczna analiza chorych z pourazowym krwiakiem opłucnej
Keyword:LAZAR-CZYŻEWSKA BARBARA
Author:LAZAR-CZYŻEWSKA BARBARA
Signature:45D/15416
Kliniczna analiza chorych z pourazowym krwiakiem opłucnej
Keyword:LAZAR-CZYŻEWSKA BARBARA
Author:LAZAR-CZYŻEWSKA BARBARA
Signature:45D/15416
Przewlekłe zapalenie wątroby typu B u dzieci i młodzieży - leczenie Interferonem alfa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LEBENSZTEJN DARIUSZ MAREK
Author:LEBENSZTEJN DARIUSZ MAREK
Signature:45D/14787
Kliniczna ocena przepływu skórnego krwi u pacjentów kwalifikowanych do amputacji kończyn dolnych i usprawniania leczniczego z tego powodu : [praca doktorska]
Keyword:LEBIEDOWSKI MICHAŁ JERZY
Author:LEBIEDOWSKI MICHAŁ JERZY
Signature:45D/3215
Wpływ rekombinowanego tkankowego aktywatora płazminogenu (rt-PA) na przebieg Umany choroby i rokowanie u chorych po operacji pękniętego tętniaka mózgu : praca doktorska
Keyword:LECH ARKADIUSZ
Author:LECH ARKADIUSZ
Signature:45D/14337
Długotrwałe leczenie chorych na astmę oskrzelową i zespoły astmatyczne acetonidem triamcinolonu : działanie lecznicze i ocena sprawności kory nadnerczy : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:LECH BEATA
Author:LECH BEATA
Signature:45D/5556
Długotrwałe leczenie chorych na astmę oskrzelową i zespoły astmatyczne acetonidem triamcinolonu : działanie lecznicze i ocena sprawności kory nadnerczy : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:LECH BEATA
Author:LECH BEATA
Signature:45D/5556