KRO - MAŚ (5)

Obraz radiologiczny czaszek niemowląt i małych dzieci we wczesnych uszkodzeniach mózgu
Keyword:LECH-KULESZA ALINA
Author:LECH-KULESZA ALINA
Signature:45D/989
Interakcje 2-chlorodeoksyadenozyny i gemcytabiny (2',2' -difluorodeoksycytydyny) u myszy z przeszczepialnymi białaczkami L1210 i P388 oraz w hodowlach prawidłowych i białaczkowych komórek krwiotwórczych in vitro : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LECH-MARAŃDA EWA
Author:LECH-MARAŃDA EWA
Signature:45D/16783
Interakcje 2-chlorodeoksyadenozyny i gemcytabiny (2',2' -difluorodeoksycytydyny) u myszy z przeszczepialnymi białaczkami L1210 i P388 oraz w hodowlach prawidłowych i białaczkowych komórek krwiotwórczych in vitro : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LECH-MARAŃDA EWA
Author:LECH-MARAŃDA EWA
Signature:45D/16783
Ocena przydatności oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych w gruźlicy wieku rozwojowego w sytuacji obowiązkowych szczepień BCG : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LECHOWICZ-SZYNALIK ZDZISŁAWA
Author:LECHOWICZ-SZYNALIK ZDZISŁAWA
Signature:45D/18088
Meta-analiza problemu oceny zanieczyszczeń w surowcach farmaceutycznych jako elementu wymagań farmakopealnych : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:LECIEJEWICZ-ZIEMECKA EWA
Author:LECIEJEWICZ-ZIEMECKA EWA
Signature:45D/17629
Niektóre reakcje fizjologiczne i ich związek z pewnymi elementami psychogenezy i leczeniem
Keyword:LEDER STEFAN
Author:LEDER STEFAN
Signature:45D/628
Wpływ budowy narzędzi endodontycznych na kształt opracowanych kanałów korzeniowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LEDZION SŁAWOMIR
Author:LEDZION SŁAWOMIR
Signature:45D/17718
Retrospektywna ocena stopnia zaawansowania raka nerki w badaniu angiograficznym w oparciu o obraz śródoperacyjny i szczegółowe badanie histopatologiczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LEGASZEWSKI TOMASZ
Author:LEGASZEWSKI TOMASZ
Signature:45D/16443
Rola interleukiny-2 i jej receptora w odpowiedzi immunologicznej u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LEGIEĆ WOJCIECH
Author:LEGIEĆ WOJCIECH
Signature:45D/18284
Ocena wpływu odprowadzania moczu na częstość powikłań pooperacyjnych i odległe wyniki operacji wytwórczych połączenia miedniczkowo-moczowodowego
Keyword:LEJAWKA WŁADYSŁAW
Author:LEJAWKA WŁADYSŁAW
Signature:45D/2849
Czynniki ryzyka i leczenie pourazowej algodystrofii kości: (zespół Sudecka): praca doktorska
Keyword:LEJK MAREK
Author:LEJK MAREK
Signature:45D/15513
Zaburzenia psychiczne żeglarzy w sytuacjach stresowych długotrwałego rejsu
Keyword:LEKSOWSKI WIESŁAW
Author:LEKSOWSKI WIESŁAW
Signature:45D/6763
Porównanie bezpośrednich i odległych wyników leczenia cięższych postaci trądzika pospolitego chlorodowodorkiem tetracykliny lub isotretinoiną oraz ocena objawów ubocznych
Keyword:LELIT-ZARĘBA MAŁGORZATA
Author:LELIT-ZARĘBA MAŁGORZATA
Signature:45D/15607
Orzeczenia sądowo-psychiatryczne sprawców w wieku podeszłym
Keyword:LEMAŃCZYK WOJCIECH
Author:LEMAŃCZYK WOJCIECH
Signature:45D/17369
Badania "in vitro" i "in vivo” nad hamowaniem acetylocholinoesteraz w zatruciu ołowiem
Keyword:LEMBAS JADWIGA
Author:LEMBAS JADWIGA
Signature:45D/5545
Wpływ szynowania wewnętrznego jelit na powstawanie zrostów wewnątrzotrzewnowych: badania doświadczalne i wstępne obserwacje kliniczne :
Keyword:LEMBAS LUBOMIR
Author:LEMBAS LUBOMIR
Signature:45D/15554
Bóle głowy jako następstwo wstrząśnienia i stłucznenia mózgu w zamkniętych urazach czaszki u dzieci
Keyword:LEMKA MAŁGORZATA
Author:LEMKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17785
Redukcja błękitu nitrotetrazoliowego (NBT) przez granulocyty krwi obwodowej w parach matczyno-noworodkowych
Keyword:LEMPART OLIMPIA
Author:LEMPART OLIMPIA
Signature:45D/7084
Ocena struktur i czynności lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym u osób w wieku podeszłym
Keyword:LENARTOWSKA LUCYNA
Author:LENARTOWSKA LUCYNA
Signature:45D/14995
Leczenie operacyjne wczesnych postaci zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego za pomocą wydęcia łękotki : praca doktorska
Keyword:LENARTOWSKI EDWARD
Author:LENARTOWSKI EDWARD
Signature:45D/2406