KRO - MAŚ (5)

Ocena wartości prognostycznej indeksu proliferacyjnego i gęstości neowaskularyzacji na podstawie oznaczeń antygenów Ki-67 i CD-31 w powierzchownych guzach pęcherza moczowego : praca doktorska
Keyword:LEWANDOWSKI JAROSŁAW
Author:LEWANDOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/16757
Ocena wartości prognostycznej indeksu proliferacyjnego i gęstości neowaskularyzacji na podstawie oznaczeń antygenów Ki-67 i CD-31 w powierzchownych guzach pęcherza moczowego : praca doktorska
Keyword:LEWANDOWSKI JAROSŁAW
Author:LEWANDOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/16757
Stężenia wolnej i związanej leptyny oraz rozpuszczalnego receptora leptynowego w ciąży fizjologicznej i w ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 oraz ich potencjalna rola w regulacji masy ciała i przemiany materii : rozprawa doktorska
Keyword:LEWANDOWSKI KRZYSZTOF CEZARY
Author:LEWANDOWSKI KRZYSZTOF CEZARY
Signature:45D/16967
Stężenia wolnej i związanej leptyny oraz rozpuszczalnego receptora leptynowego w ciąży fizjologicznej i w ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 oraz ich potencjalna rola w regulacji masy ciała i przemiany materii : rozprawa doktorska
Keyword:LEWANDOWSKI KRZYSZTOF CEZARY
Author:LEWANDOWSKI KRZYSZTOF CEZARY
Signature:45D/16967
Analiza przyczyn zgłaszalności ludności wiejskiej w wybranych rejonach województwa bialskopodlaskiego i określenie potrzeb leczniczych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LEWANDOWSKI MAREK
Author:LEWANDOWSKI MAREK
Signature:45D/18214
Analiza przyczyn zgłaszalności ludności wiejskiej w wybranych rejonach województwa bialskopodlaskiego i określenie potrzeb leczniczych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LEWANDOWSKI MAREK
Author:LEWANDOWSKI MAREK
Signature:45D/18214
Analiza stężeń białka S-100 w surowicy krwi jako wskaźnika zmiany przepuszczalności bariery krew - mózg w padaczce u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:LEWCZUK PIOTR
Author:LEWCZUK PIOTR
Signature:45D/16063
Kliniczna analiza leczenia obrażeń zmiażdżeniowych stóp : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:LEWCZYK LESZEK
Author:LEWCZYK LESZEK
Signature: 45D/17493
Ocena czynności hormonalnej jajników w przebiegu wola u młodocianych : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:LEWICKA JADWIGA
Author:LEWICKA JADWIGA
Signature:45D/6316
Wpływ stymulacji przedsionkowej z adaptowaną częstością impulsów (AAIR) na wydolność wysiłkową osób z chorobą węzła zatokowego : rozprawa na stopień doktora medycyny.
Keyword:LEWICKA-NOWAK EWA
Author:LEWICKA-NOWAK EWA
Signature:45D/17368
Wydalanie wolnej adrenaliny i noradrenaliny w dobowym moczu dzieci ze schorzeniami alergicznymi (dychawicą oskrzelową, chorobami alergicznymi skóry, chorobą posurowiczą oraz plamicą uczuleniową).
Keyword:LEWICKA-URBAŃSKA BARBARA
Author:LEWICKA-URBAŃSKA BARBARA
Signature:45D/385
Próba opracowania wskaźnika świeżości wyrobów garmażeryjnych na podstawie zawartości indolu : praca doktorska.
Keyword:LEWICKI WALDEMAR
Author:LEWICKI WALDEMAR
Signature:45D/3675
Badania doświadczalne nad mechanizmem rozrostu wyrównawczego tarczycy szczura po hemityreoidektomii : praca doktorska.
Keyword:LEWIŃSKI ANDRZEJ
Author:LEWIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/6726
Ocena funkcji kory ruchowej oraz dróg piramidowych u osób zdrowych i pacjentów po uszkodzeniu rdzenia kręgowego przy pomocy przezczaszkowej stymulacji magnetycznej : rozprawa doktorska
Keyword:LEWKO JERZY PIOTR
Author:LEWKO JERZY PIOTR
Signature:45D/16062
Ocena funkcji kory ruchowej oraz dróg piramidowych u osób zdrowych i pacjentów po uszkodzeniu rdzenia kręgowego przy pomocy przezczaszkowej stymulacji magnetycznej : rozprawa doktorska
Keyword:LEWKO JERZY PIOTR
Author:LEWKO JERZY PIOTR
Signature:45D/16062
Wrażliwość pałeczek z rodzaju Haemophilus na antybiotyki ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:LEWKOWICZ-SZCZĘSNA KRYSTYNA
Author:LEWKOWICZ-SZCZĘSNA KRYSTYNA
Signature:45D/6273
Leczenie złamań trzonu kości udowej u dzieci - studium kliniczne : praca doktorska.
Keyword:LEYDO ANNA
Author:LEYDO ANNA
Signature:454/2433
Ocena ośrodkowego wpływu nowych pochodnych piperydyny oraz pochodnej bis-propyloaminy, o spodziewanym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym : praca doktorska.
Keyword:LIBICH JERZY JÓZEF
Author:LIBICH JERZY JÓZEF
Signature:45D/7147
Embolizacja tętniaków tętnic mózgowych przy użyciu spiral odczepialnych jako metoda alternatywna do leczenia metodą tradycyjną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:LIBISZEWSKI JACEK STEFAN
Author:LIBISZEWSKI JACEK STEFAN
Signature:45D/16282
Właściwości farmakologiczne pochodnych monoterapenowych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności miejscowo-znieczulającej.
Keyword:LIBROWSKI TADEUSZ
Author:LIBROWSKI TADEUSZ
Signature:45D/14137