KRO - MAŚ (5)

Stan narządu zębowego u młodzieży przyzakładowych szkół huty cynku i ołowiu rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRÓL-BARĆ HALINA
Author:KRÓL-BARĆ HALINA
Signature:45D/3937
Odległe wyniki rehabilitacji chorych po amputacjach kończyn dolnych z przyczyn naczyniowych : rozprawa doktorska
Keyword:KRÓLAK MACIEJ
Author:KRÓLAK MACIEJ
Signature:45D/16299
Lipoproteina (a) u chorych z cukrzycą insulinozależną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRÓLAK ROBERT
Author:KRÓLAK ROBERT
Signature:45D/16131
Metody leczenia hypoglikemizującego a umieralność i chorobowość z powodu choroby wieńcowej wśród chorych na cukrzycę : praca doktorska
Keyword:KRÓLEWSKI ANDRZEJ S
Author:KRÓLEWSKI ANDRZEJ S
Signature:45D/3614
Mechanizm i patologia doświadczalnych złamań kości łokciowej ze zwichnięciem głowy kości promieniowej typu wyprostnego Monteggia
Keyword:KRÓLEWSKI JAN
Author:KRÓLEWSKI JAN
Signature:45D/2303
Rewaskularyzacja a czynność mięśnia sercowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową : rozprawa doktorska
Keyword:KRÓLIKOWSKI TADEUSZ
Author:KRÓLIKOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/17743
Przebudowa stawów biodrowych z zaburzeniami odżywczymi powstałymi w trakcie nieoperacyjnego leczenia wrodzonej dysplazji biodra :[praca doktorska]
Keyword:KRUCZYŃSKI JACEK
Author:KRUCZYŃSKI JACEK
Signature:45D/9738
Katabolizm fibrynogenu w świeżym zawale serca : praca doktorska ­
Keyword:KRUG HENRYK
Author:KRUG HENRYK
Signature:45D/2661
Badania pozazwojowego wyładowania współczulnego za­ pisywalnego z pojedyńczych włókien nerwu nerkowego u królika : praca doktorska
Keyword:KRUK ARTUR
Author:KRUK ARTUR
Signature:45D/14965
Zastosowanie dotętniczego wlewu prostaglandyny E, w leczeniu zakrzepowo zarostowego zapalenia naczyń
Keyword:KRUK MAREK
Author:KRUK MAREK
Signature:45D/14130
Stosowanie kremu propolisowego w profilaktyce odleżyn : praca doktorska
Keyword:KRUK-KRUPIEC GRAŻYNA
Author:KRUK-KRUPIEC GRAŻYNA
Signature:45D/14591
Znaczenie prognostyczne wskaźników proliferacji komórkowej i utraty chromosomu 22 w wyściółczakach : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRUL WOJCIECH
Author:KRUL WOJCIECH
Signature:45D/ 15959
Ocena gęstości mineralnej kośćca i wybranych wskaźników metabolizmu kostnego u chłopców z konstytucjonalnie wolnym przebiem wzrastania i rozwoju : praca doktorska
Keyword:KRUPA BEATA
Author:KRUPA BEATA
Signature:45D/16472
Epidemiologia urazów sportowych w mieście Poznaniu w latach 1963-1972 : praca doktorska
Keyword:KRUPIK TADEUSZ
Author:KRUPIK TADEUSZ
Signature:45D/2795
Zapalenie kości u noworodków: analiza przebiegu klinicznego i wyników leczenia : (praca doktorska)
Keyword:KRUPIŃSKA EWA
Author:KRUPIŃSKA EWA
Signature:45D/16554
Ocena czynności nerek po przebytym ostrym skłębkowym zapaleniu nerek.
Keyword:KRUPIŃSKA-SANECKA IRENA
Author:KRUPIŃSKA-SANECKA IRENA
Signature:45D/642
Zmiany molekularne w angiogenezie po niedokrwiennych zawałach mózgu u ludzi : praca doktorska
Keyword:KRUPIŃSKI JERZY
Author:KRUPIŃSKI JERZY
Signature:45D/16510
Analiza niektórych przyczyn prób samobójczych pacjentów hospitalizowanych w Klinice Psychiatrycznej śląskiej Akademii Medycznej w Lublińcu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRUPKA-MATUSZCZYK IRENA
Author:KRUPKA-MATUSZCZYK IRENA
Signature:45D/6005
Wykorzystanie współczesnych technik tomografii komputerowej w diagnostyce raków prostniczo-esiczych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRUPSKI WITOLD
Author:KRUPSKI WITOLD
Signature:45D/18223
Ocena wartości metalowych szyn lanych w leczeniu złamań kości szczęk : praca doktorska
Keyword:KRUSZCZYŃSKA JADWIGA
Author:KRUSZCZYŃSKA JADWIGA
Signature:45D/2462