KRO - MAŚ (5)

Poziom insuliny a miażdżyca tętnic wieńcowych u mężczyzn : praca doktorska
Keyword:KRUSZELNICKA-KWIATKOWSKA OLGA
Author:KRUSZELNICKA-KWIATKOWSKA OLGA
Signature:45D/16869
Układ grupowy krwi ABO i układ grupowy białek surowicy Gm/a/ w chorobach reumatycznych
Keyword:KRUSZEWSKI KAZIMIERZ
Author:KRUSZEWSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/580
Badania doświadczalne nad rozwojem krążenia obocznego przy zwężeniu lub niedrożności żyły głównej dolnej
Keyword:KRUSZEWSKI STANISŁAW
Author:KRUSZEWSKI STANISŁAW
Signature:45D/818
Zależność rozrzutu anomaloskopowego od wieku i płci
Keyword:KRUSZYŃSKA-PROFFER BOGNA
Author:KRUSZYŃSKA-PROFFER BOGNA
Signature:45D/2227
Wpływ różnorodnych sposobów wentylacji na wymianę gazową w płucach w ostrej doświadczalnej niewydolności oddechowej : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:KRUSZYŃSKI ZDZISŁAW
Author:KRUSZYŃSKI ZDZISŁAW
Signature:45D/3591
Wpływ płci i hormonów płciowych na szybkość powstawania u szczurów martwicy wątroby na tle niedoborów pokarmowych
Keyword:KRUŚ STEFAN
Author:KRUŚ STEFAN
Signature:45D/805
Ocena bakteriologiczna środowiska aptek otwartych i przygotowanych leków recepturowych na terenie miasta Wrocławia praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:KRUTUL HALINA
Author:KRUTUL HALINA
Signature:45D/4004
Studium porównawcze czynników psychosocjalnych u alkoholików leczonych dobrowolnie i przymusowo : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRYCH ZYGMUNT
Author:KRYCH ZYGMUNT
Signature:45D/5405
Pułap tlenowy robotników leśnych i obciążenie enege-tyczne podczas pracy w leśnictwie jako mierniki określające ciężkość pracy : praca doktorska
Keyword:KRYCHOWSKI ANDRZEJ
Author:KRYCHOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/2515
Badania nad wpływem adenozyny na kurczliwość myometrium i naczyń łożyska ludzkiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRYGICZ JERZY MARIAN
Author:KRYGICZ JERZY MARIAN
Signature:45D/6253
Ocena czynników prognostycznych dla ryzyka i czasu ujawnienia przerzutów odległych u chorych na miejscowo zaawansowanego raka sutka : praca doktorska
Keyword:KRYJ MARIUSZ
Author:KRYJ MARIUSZ
Signature:45D/14575
Ośrodkowe działanie prostaglandyny E2 na zachowanie się oraz zawartość amin biogennych w mózgu szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRYK ANDRZEJ
Author:KRYK ANDRZEJ
Signature:45D/5409
Badania morfometryczne nad wpływem drgań mechanicznych na tarczycę szczurzyc ciężarnych : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KRYK BOGUMIŁ
Author:KRYK BOGUMIŁ
Signature:45D/3608
Wpływ długotrwałego narażenia świnek morskich na tlenki azotu na zawartość i skład fosfolipidów tkanki płucnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRYK KRYSTYNA
Author:KRYK KRYSTYNA
Signature:45D/5410
Badania nad zachowaniem się i wartością diagnostyczną fosfatazy zasadowej dojrzałych granulocytów krwi obwodowej w chorobach układu krwiotwórczego
Keyword:KRYKOWSKI EUZEBIUSZ
Author:KRYKOWSKI EUZEBIUSZ
Signature:45D/295
Problem wypadania błony śluzowej żołądka do dwunastnicy
Keyword:KRYŁŁOWICZ FERDYNAND
Author:KRYŁŁOWICZ FERDYNAND
Signature:45D/500
Badania drożności jajowodów metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRYNICKI EDWARD
Author:KRYNICKI EDWARD
Signature:45D/14688
Ocena wypełnień rozległych ubytków twardych tkanek zębów bezmiazgowych zbrojonych retencyjnie wkładami koronowo-korzeniowymi na podstawie badań modelowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRYNICKI MACIEJ
Author:KRYNICKI MACIEJ
Signature:45D/16219
Wpływ hydrolizatorów białkowych otrzymanych na drodze enzymatycznej a podawanych doodbytniczo na poziom białek surowiczych u chorych operowanych i wyniszczonych
Keyword:KRYNICKI MARIAN
Author:KRYNICKI MARIAN
Signature:45D/205
Wpływ leczenia fibrynolitycznego na zmienność rytmu zatokowego i obecność późnych potencjałów komorowych u chorych z zawałem serca :rozprawa na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:KRYNICKI ROMUALD
Author:KRYNICKI ROMUALD
Signature:45D/16366