KRO - MAŚ (5)

Wpływ leczenia fibrynolitycznego na zmienność rytmu zatokowego i obecność późnych potencjałów komorowych u chorych z zawałem serca :rozprawa na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:KRYNICKI ROMUALD
Author:KRYNICKI ROMUALD
Signature:45D/16366
Molekularny mechanizm wpływu antygenu T wirusa JC na powstawanie guzów układu nerwowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRYŃSKA BARBARA
Author:KRYŃSKA BARBARA
Signature:45D/16439
Chirurgia zewnątrzskroniowej części nerwu twarzowego : praca doktorska
Keyword:KRYSIAK HANNA
Author:KRYSIAK HANNA
Signature:45D/5357
Udział neuropeptydu Y (NPY) w mechaniźmie działania wybranych leków anksjolitycznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:KRYSIAK ROBERT
Author:KRYSIAK ROBERT
Signature:45D/17855
Udział neuropeptydu Y (NPY) w mechaniźmie działania wybranych leków anksjolitycznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:KRYSIAK ROBERT
Author:KRYSIAK ROBERT
Signature:45D/17855
Ocena przydatności określania poziomu frakcji lipo- proteidowych ze szczególnym uwzględnieniem frakcji LP-X w różnicowaniu wirusowego zapalenia wątroby z żółtaczkami zaporowymi : praca doktorska
Keyword:KRYSKA ANNA
Author:KRYSKA ANNA
Signature:45D/2971
Żyły półkulowe dolne móżdżku w prawidłowym obrazie anatomicznym i radiologicznym : praca doktorska
Keyword:KRYST WIDŹGOWSKA TERESA
Author:KRYST WIDŹGOWSKA TERESA
Signature:45D/2748
Chirurgia replantacyjna w całkowitych i niecałkowi­tych amputacjach palców rąk u dzieci : praca doktorska
Keyword:KRYSTA MIROSłAW
Author:KRYSTA MIROSłAW
Signature:45D/15162
Ocena przydatności znieczulenia krzyżowego do krótkich zabiegów chirurgicznych u dzieci : praca dokto­rska /
Keyword:KRYSTKOWIAK ELWIRA
Author:KRYSTKOWIAK ELWIRA
Signature:45D/15123
Zachowanie się kwasów nukleinowych i białek w glonach chlorella w zależności od składu chemicznego pożywek : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KRYWALSKA MONIKA
Author:KRYWALSKA MONIKA
Signature:45D/3372
Zachowanie się kwasów nukleinowych i białek w glonach chlorella w zależności od składu chemicznego pożywek : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KRYWALSKA MONIKA
Author:KRYWALSKA MONIKA
Signature:45D/3372
Próba wczesnego uchwycenia uszkodzenia noworodka na podstawie badania aktywności transaminaz w krwi pępowinowej
Keyword:KRYWKO ALINA
Author:KRYWKO ALINA
Signature:45D/962
Obrażenia pnia mózgu w przypadkach wczesnych zgonów po urazie czaszkowo-mózgowym : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZAK ANDRZEJ
Author:KRZAK ANDRZEJ
Signature:45D/3347
Rozwój i unaczynienie odcinka lędźwiowego kręgosłupa u płodów ludzkich w świetle badań morfologicznych i radiologicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZANOWSKI KRZYSZTOF
Author:KRZANOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/15203
Przemiana lipidowa u ciężarnych z zagrażającym porodem przedwczesnym przy zastosowaniu tokolizy bromowodorkiem fenoterolu : praca doktorska
Keyword:KRZEMIENIEWSKA JOANNA
Author:KRZEMIENIEWSKA JOANNA
Signature:45D/16976
Bezpośrednie i odległe rokowanie w zespole hemolity-czno-mocznicowym u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZEMIEŃ GRAŻYNA
Author:KRZEMIEŃ GRAŻYNA
Signature:45D/14709
Oddziaływanie pestycydów na potencjał rozrodczy owadów : praca doktorska
Keyword:KRZEMIŃSKA ALICJA
Author:KRZEMIŃSKA ALICJA
Signature:45D/2553
Porównanie wartości przezcewkowej elektroresekcji łagodnego rozrostu ster i adenomektomii w wojewódzkim oddziale urologicznym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRZEMIŃSKI DARIUSZ KRZYSZTOF
Author:KRZEMIŃSKI DARIUSZ KRZYSZTOF
Signature:45D/15958
Korelacja wybranych objawów klinicznych, biochemicznych i endoskopowych we wr zodziejącym zapaleniu jelita grubego u dzieci : praca na stopień naukowy doktora
Keyword:KRZESIEK ELŻBIETA
Author:KRZESIEK ELŻBIETA
Signature:45D/15970
Model przeżycia dla polskiej populacji chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby : rozprawa doktorska
Keyword:KRZESKI PIOTR
Author:KRZESKI PIOTR
Signature:45D/17283