KRO - MAŚ (5)

Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej o uciążliwej symptomatologii klinicznej przy niedoborach magnezu. Efekty leczenia korekcyjnego magnezem. Krzyżowa, podwójnie ślepa próba : praca doktorska.
Keyword:LICHODZIEJEWSKA BARBARA
Author:LICHODZIEJEWSKA BARBARA
Signature:45D/15548
Ocena stanu narządu żucia populacji dorosłych w wieku 35 - 44 lat w Polsce : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:LICHOTA DAMIAN
Author:LICHOTA DAMIAN
Signature:45D/15375
Ocena stanu narządu żucia populacji dorosłych w wieku 35 - 44 lat w Polsce : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:LICHOTA DAMIAN
Author:LICHOTA DAMIAN
Signature:45D/15375
Metoda biologicznej oceny jakości albumin i makroalbumin znakowanych 131j, 51cr i 99mtc : praca doktorska.
Keyword:LIClŃSKA IWONA
Author:LIClŃSKA IWONA
Signature:45D/45D/2268
Badania wpływu różnych metod postępowania pooperacyjnego na wgajanie się wolnych przeszczepów skóry w ranach ziarninujących : praca doktorska.
Keyword:LICZNERSKI ADAM
Author:LICZNERSKI ADAM
Signature:45D/2888
Występowanie inununoglobulin klas: IgA, IgG, IgH we łzach osób zdrowych w różnych grupach wieku ; praca na stopień doktora nauk medycznyc
Keyword:LIDIA PORTACHA
Author:LIDIA PORTACHA
Signature:45D/3255
Ocena przydatności kleju tkankowego 2-cyjanoakrylanu n-butylu w niektórych zespoleniach tętnic u psa : [rozprawa doktorska]/
Keyword:LIEBERT WŁODZIMIERZ
Author:LIEBERT WŁODZIMIERZ
Signature:45D/3786
Zachowanie się stężenia amoniaku we krwi chorych na dychawicę oskrzelową : rozprawa doktorska.
Keyword:LIEBHART EWA
Author:LIEBHART EWA
Signature:45D/4332
Gospodarka lipidowa u chorych na dychawicę oskrzelową : rozprawa doktorska.
Keyword:LIEBHART JERZY
Author:LIEBHART JERZY
Signature:45D/4333
Czynniki ryzyka powstawania przewlekłego odrzucania nerki allogenicznej : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:LIETZ KATARZYNA
Author:LIETZ KATARZYNA
Signature:45D/16153
Działanie fibrogenne glinu i niektórych jego związków : praca doktorska.
Keyword:LIGACZ JERZY
Author:LIGACZ JERZY
Signature:45D/6982
Klonowanie i charakterystyka fragmentu Ala260-Lys380 fibrynogenu zawierającego miejsce polimeryzacyjne domeny D : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:LIGOCKA ANNA
Author:LIGOCKA ANNA
Signature:45D/14824
Naczyniaki twarzy i niektóre zespoły chorobowe związane z nimi, oraz leczenie naczyniaków metodą elektrodesykacji w świetle doświadczeń własnych.
Keyword:LIMBURSKA KRYSTYNA
Author:LIMBURSKA KRYSTYNA
Signature:45D/412
Ocena przydatności niektórych pochodnych 9-amino akrydyny we fluorescencyjnej metodzie analizy ludzkich chromosomów metafazalnych : praca doktorska.
Keyword:LIMON JANUSZ
Author:LIMON JANUSZ
Signature:45d/2422
Kininogeneza osoczowa i inne wybrane parametry hemostazy u chorych na cukrzycę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:LINIARSKI MAREK
Author:LINIARSKI MAREK
Signature:45D/15094
Wodoroasparginiany biometali - wybrane aspekty technologiczne formulacji stałych doustnych postaci leku : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:LINKA WOJCIECH ANDRZEJ
Author:LINKA WOJCIECH ANDRZEJ
Signature:45D/17391
Wodoroasparginiany biometali - wybrane aspekty technologiczne formulacji stałych doustnych postaci leku : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:LINKA WOJCIECH ANDRZEJ
Author:LINKA WOJCIECH ANDRZEJ
Signature:45D/17391
Działanie 3-Chloro-1,2-Propandiolu na jądro i najądrze szczura w warunkach doświadczalnego modyfikowania układu dokrewnego kontrolującego czynność gonad
Keyword:LINKE KRZYSZTOF
Author:LINKE KRZYSZTOF
Signature:45D/3592
Studia nad zachowaniem się C-nitro- oraz C,N-dinitropochodnych 3-chloroindazolu i indazolu w reakcjach z niektórymi aminami cyklicznymi i alifatycznymi : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:LINKOWSKA EWA
Author:LINKOWSKA EWA
Signature:45D/6100
Ocena metod leczenia złamań kąta żuchwy z uwzględnieniem własnej metody na podstawie materiału Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS PAM w Szczecinie w latach 1951-1973
Keyword:LINNIK-KABAT ALDONA
Author:LINNIK-KABAT ALDONA
Signature:45D/3094