KRO - MAŚ (5)

Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny dysplazji stawu biodrowego
Keyword:LIPCZYK ZBIGNIEW JERZY
Author:LIPCZYK ZBIGNIEW JERZY
Signature:45D/14218
Nadwrażliwość na grzyby pleśniowe u chorych na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LIPIEC AGNIESZKA
Author:LIPIEC AGNIESZKA
Signature:45D/17524
Porównanie elektroresekcji przezcewkowej i adenoaektoaii nadłonowej w leczeniu łagodnego rozrostu stercza ze szczególnym uwzględnieniem radykalności i kosztów leczenia w warunkach pododdziału urologicznego : praca na stopień doktora nauk aedycznych wykona
Keyword:LIPIEC LECH
Author:LIPIEC LECH
Signature:45D/15609
Porównanie elektroresekcji przezcewkowej i adenoaektoaii nadłonowej w leczeniu łagodnego rozrostu stercza ze szczególnym uwzględnieniem radykalności i kosztów leczenia w warunkach pododdziału urologicznego : praca na stopień doktora nauk aedycznych wykona
Keyword:LIPIEC LECH
Author:LIPIEC LECH
Signature:45D/15609
Prokalcytonina w monitorowaniu uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) i zespołu niewydolności wielonarządowej (MODS) u chorych oddziału intensywnej terapii : (praca doktorska)
Keyword:LIPIKSKA-GEDIGA MAŁGORZATA
Author:LIPIKSKA-GEDIGA MAŁGORZATA
Signature:45D/16754
Modyfikacja własna podciśnienia kontrolowanego w operacjach tętniaków i guzów naczyniowych mózgu
Keyword:LIPIŃSKA DANUTA
Author:LIPIŃSKA DANUTA
Signature:45D/970
Właściwości serologiczne mikrokoków : [praca doktorska]
Keyword:LIPIŃSKA-NAMYSŁ EWA
Author:LIPIŃSKA-NAMYSŁ EWA
Signature:45D/5426
Zachowanie się mukopolisacharydów i glikokortikoidów u niemowląt z niedoborem wagi
Keyword:LIPIŃSKA-PIOTROWSKA IRENA
Author:LIPIŃSKA-PIOTROWSKA IRENA
Signature:45D/362
Prof. dr hab. Witold Starkiewicz jako okulista i współorganizator Pomorskiej Akademii Medycznej : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:LIPIŃSKI ANDRZEJ
Author:LIPIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15374
Prof. dr hab. Witold Starkiewicz jako okulista i współorganizator Pomorskiej Akademii Medycznej : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:LIPIŃSKI ANDRZEJ
Author:LIPIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15374
Oporność drobnoustrojów na czwartorzędowe zasady aminowe
Keyword:LIPIŃSKI ZBIGNIEW
Author:LIPIŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/2322
Próba wykorzystania tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości w rozpoznawaniu zmian morfologicznych w płucach u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LIPKA KATARZYNA
Author:LIPKA KATARZYNA
Signature:45D/16213
Próba wykorzystania tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości w rozpoznawaniu zmian morfologicznych w płucach u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LIPKA KATARZYNA
Author:LIPKA KATARZYNA
Signature:45D/16213
Kliniczna ocena wyników wybiórczego stosowania róż­ nych metod leczenia chorych z samoistną pierwotną odmą opłucnową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:LIPKA MARIUSZ
Author:LIPKA MARIUSZ
Signature:45D/14746
Teoria migracyjna powstawania perlaka ucha środko­ wego w świetle badań drobnowidowych i praca doktors­ ka
Keyword:LIPOWSKA-PAWLAK KRYSTYNA
Author:LIPOWSKA-PAWLAK KRYSTYNA
Signature:45D/2764
Mleczany i inne parametry przemiany węglowodanowej w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z ropnymi zapa­ leniami opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu s praca do­ ktorska /
Keyword:LIPOWSKI DARIUSZ
Author:LIPOWSKI DARIUSZ
Signature:45D/14428
Przydatność oznaczania stężenia alfal -antytrypsyny u dzieci z przedłużającą się hiperbilirubinemią : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LIPSKA ALINA
Author:LIPSKA ALINA
Signature:45D/17118
Przydatność oznaczania stężenia alfal -antytrypsyny u dzieci z przedłużającą się hiperbilirubinemią : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LIPSKA ALINA
Author:LIPSKA ALINA
Signature:45D/17118
Epidemiologia udarów mózgu w Krakowie umieralność zarejestrowana, zapadalność i przeżycie : [praca doktorska]
Keyword:LIPSKA LEOKADIA
Author:LIPSKA LEOKADIA
Signature:45D/7073
Badania elektrofizjołogiczne organizacji neuronalnej odruchu z baroreceptorów zakola szyjnej : praca doktorska
Keyword:LIPSKI JANUSZ
Author:LIPSKI JANUSZ
Signature:45D/2480