KRO - MAŚ (5)

Wstępna ocena wpływu infekcji HPV na rozwój raka szyjki macicy na podstawie obecności DNA wirusowego w zainfekowanych tkankach : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LISS JOANNA
Author:LISS JOANNA
Signature:45D/17799
Wstępna ocena wpływu infekcji HPV na rozwój raka szyjki macicy na podstawie obecności DNA wirusowego w zainfekowanych tkankach : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LISS JOANNA
Author:LISS JOANNA
Signature:45D/17799
Analiza czynników wpływających na wynik leczenia wola wieloguzkowego toksycznego jodem radioaktywnym (131I) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LISTEWNIK MARIA H.
Author:LISTEWNIK MARIA H.
Signature:45D/16473
Analiza czynników wpływających na wynik leczenia wola wieloguzkowego toksycznego jodem radioaktywnym (131I) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LISTEWNIK MARIA H.
Author:LISTEWNIK MARIA H.
Signature:45D/16473
Badania nad zachowaniem się miedzi, cynku i magnezu w osoczu i krwinkach czerwonych w przewlekłych zaburzeniach odżywiania u niemowląt : [praca doktorska] /
Keyword:LISZEWSKI JERZY
Author:LISZEWSKI JERZY
Signature:45D/6465
Nowotwory ślinianek w materiale Instytutu Onkologii w Gliwicach Zagadnienie leczenia i rokowania. [1963], [1], 28,[3] k.il.tab.
Keyword:LISZKA EDWARD
Author:LISZKA EDWARD
Signature:45D/4 1 6
Wpływ hemodializy z wielokrotnym użyciem dializatora kuprofanowego i poiisulfonowego na liczbę natural­ nych komórek cytotoksycznych (DC3-, CD16+) s praca doktorska
Keyword:LISZKA MIROSŁAW
Author:LISZKA MIROSŁAW
Signature:45D/14529
Przebieg wchłaniania kumenu u ludzi drogą oddechową i wydalanie dwumetylofenylokarbinolu z moczem s pra­ ca doktorska /
Keyword:LITEWKA BARBARA
Author:LITEWKA BARBARA
Signature:45D/2591
Przyczyny inwalidztwa pracowników zmianowych PKP z uwzględnienime wpływu środowiska pracy i warunków socjalno-bytowych : [praca doktorska] /
Keyword:LITNIEWSKA MARIA
Author:LITNIEWSKA MARIA
Signature:45D/6524
Łożysko źródłem enzymów inaktywujących bradykininę s praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:LITOROWICZ ANDRZEJ
Author:LITOROWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/6219
Zmienność oraz genetyczne, paragenetyczne i środowi­ skowe uwarunkowania podstawowych cech antropometry­ cznych noworodków białostockich urodzonych w 1987 roku s [praca doktorska] /
Keyword:LITWIEJKO-PIETRYŃCZAK ELŻBIETA
Author:LITWIEJKO-PIETRYŃCZAK ELŻBIETA
Signature:45D/14784
Blokady układu mimowolnego a ciśnienie w drogach żółciowych w doświadczeniu na zwierzętach
Keyword:LITWIN MIROSŁAW
Author:LITWIN MIROSŁAW
Signature:45D/382
Przerzuty raka gruczołu piersiowego do kości : praca doktorska
Keyword:LITWINIUK MARIA
Author:LITWINIUK MARIA
Signature:45D/14383
Badania nad mechanizmem działania pangamianu wapnia /witaminy B-15/ na izolowane naczynia i serce : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:LITWIŃSKA DOMICELA
Author:LITWIŃSKA DOMICELA
Signature:45D/4918
Wpływ pasaży in vitro na replikację oraz właściwości antygenowe i immunogenne atenuowanych szczepów wirusa odry : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:LITYŃSKA JOANNA
Author:LITYŃSKA JOANNA
Signature:45D/4667
Miejsce dysplazji nasadowej wielokostnej (dnw) i dysplazji nasadowo-kręgosłupowej (dn-k) wśród chorób reumatycznych ; praca doktorska
Keyword:LIWOCH-MORŻOŁ WIESŁAWA
Author:LIWOCH-MORŻOŁ WIESŁAWA
Signature:45D/14899
Ocena zasad orzekania wraz z próbą podania własnych kryteriów oraz kształtowanie się inwalidztwa z powodu cukrzycy na terenie miasta Łodzi w latach 1970-1975 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LOBA JERZY
Author:LOBA JERZY
Signature:45D/4971
Ocena rozwoju somatycznego i gospodarki mineralnej kośćca niemowląt urodzonych z małymi wymiarami cie­ mienia przedniego : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:LOBA-JAKUBOWSKA ELŻBIETA
Author:LOBA-JAKUBOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/15178
Odtwarzanie nosa i małżowiny usznej za pomocą protez zewnętrznych
Keyword:LOEWENSTEIN HENRYK
Author:LOEWENSTEIN HENRYK
Signature:45D/300
Metoda referencyjna NCCLS w ocenie wrażliwości na ketokonazol szczepów Candida wyodrębionych od pacje­ ntów z podwyższonym ryzykiem zakażenia grzybami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LOGA GRAŻYNA
Author:LOGA GRAŻYNA
Signature:45D/15017