KRO - MAŚ (5)

Badania porównawcze skuteczności wypełniania kanałów korzeniowych gutaperką metodą kondensacji bocznej i ćwiekami "Thermafil" : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LIPSKI MARIUSZ
Author:LIPSKI MARIUSZ
Signature:45D/15847
Korelacja wybranych wskaźników zaburzeń odczynowości komórkowej z aktywnością i ciężkością choroby w twardzinie układowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LIS ANNA
Author:LIS ANNA
Signature:45D/15931
Korelacja wybranych wskaźników zaburzeń odczynowości komórkowej z aktywnością i ciężkością choroby w twardzinie układowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LIS ANNA
Author:LIS ANNA
Signature:45D/15931
Lokalne mechanizmy regulacji funkcji komórek mioepitelialnych gruczołu mlekowego -badania in vitro : rozprawa doktorska
Keyword:LIS ANNA
Author:LIS ANNA
Signature:45D/16414
Ocena skuteczności leczenia trombolitycznego późnych zakrzepów żylnych : rozprawa doktorska
Keyword:LISIAK HENRYK
Author:LISIAK HENRYK
Signature:45D/5321
Drożdżyca pochwy u kobiet zgłaszających się w celu odbycia porodu badania kliniczne i diagnostyka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LISIAK MARIUSZ
Author:LISIAK MARIUSZ
Signature:45D/18000
Drożdżyca pochwy u kobiet zgłaszających się w celu odbycia porodu badania kliniczne i diagnostyka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LISIAK MARIUSZ
Author:LISIAK MARIUSZ
Signature:45D/18000
Wpływ czynników stereogeometrycznych i fizycznych na pomiar przepływu krwi przez modele niektórych narzą­ dów wewnętrznych : [praca doktorska]
Keyword:LISIAK WŁODZIMIERZ
Author:LISIAK WŁODZIMIERZ
Signature:45D/2972
Ocena skuteczności niektórych związków fluoru przy użyciu szczoteczkowania w profilaktyce próchnicy u dzieci szkolnych : praca doktorska
Keyword:LISIECKA KRYSTYNA
Author:LISIECKA KRYSTYNA
Signature:45D/3096
Badania skuteczności różnych preparatów fluoru za­ stosowanych miejscowo metodą pędzlowania s [praca doktorska] /
Keyword:LISIECKA-OPAŁKO KRYSTYNA
Author:LISIECKA-OPAŁKO KRYSTYNA
Signature:45D/2837
Siderofory gronkowców i praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:LISIECKI PAWEŁ
Author:LISIECKI PAWEŁ
Signature:45D/15540
Przyleganie brzeżne wypełnień amalgamatowych w świetle badań własnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LISIEWICZ-DYDUCH JADWIGA
Author:LISIEWICZ-DYDUCH JADWIGA
Signature:45D/6004
Badania genetyczne upośledzonych umysłowo chłopców z cechami zespołu Martina-Bella : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LISIK MAŁGORZATA
Author:LISIK MAŁGORZATA
Signature:45D/16631
Ocena czynności układu kostnego, więzadłowego i mięśniowego w przewlekłym zespole bólowym dolnej części kręgosłupa
Keyword:LISIŃSKI PRZEMYSŁAW
Author:LISIŃSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/15487
Izolowanie, budowa i własności serologiczne mukoproteidu z krwinek końskich
Keyword:LISOWSKA ELWIRA
Author:LISOWSKA ELWIRA
Signature:45D/239
Ocena emisji otoakustycznej i słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu u chorych na cukrzycę typu 1 : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LISOWSKA GRAŻYNA
Author:LISOWSKA GRAŻYNA
Signature:45D/16937
Związki biologicznie czynne w transformowanych i nietransformowanych tkankach i organach Catalpa ovata G. Don w hodowli in vitro : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:LISOWSKA KATARZYNA
Author:LISOWSKA KATARZYNA
Signature:45D/17390
Związki biologicznie czynne w transformowanych i nietransformowanych tkankach i organach Catalpa ovata G. Don w hodowli in vitro : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:LISOWSKA KATARZYNA
Author:LISOWSKA KATARZYNA
Signature:45D/17390
Analiza epidemiologiczna tasiemczycy Taenia saginata na terenie miasta Poznania : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:LISOWSKA MIROSŁAWA
Author:LISOWSKA MIROSŁAWA
Signature:45D/6107
Aktywność acylazy aktywowanej kobaltem w toksycznym uszkodzeniu wątroby u ludzi i zwierząt : [praca doktorska]
Keyword:LISOWSKI PAWEŁ
Author:LISOWSKI PAWEŁ
Signature:45D/6327