KRO - MAŚ (5)

Badanie właściwości biologicznych mukopeptydu gronkowcowego : praca doktorska
Keyword:LONG HOANG THUY
Author:LONG HOANG THUY
Signature:45D/2519
Ocena odległych wyników leczenia wrodzonych palcozrostów rąk : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LORCZYŃSKI ADAM
Author:LORCZYŃSKI ADAM
Signature:45D/14804
Epidemiologiczne uwarunkowania rozwoju zaćm na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LORENC JOLANTA
Author:LORENC JOLANTA
Signature:45D/17907
Estry fosforanowe krwinek czerwonych w gośćcu przewlekłym postępującym
Keyword:LORENC JÓZEFA
Author:LORENC JÓZEFA
Signature:45D/437
Analiza sytuacji zdrowotnej i środowiskowej chorych po operacyjnym leczeniu tętniaków mózgu
Keyword:LORENCOWICZ REGINA
Author:LORENCOWICZ REGINA
Signature:45D/14189
Ocena aktywności mioelektrycznej żołądka u osób zdrowych i w dyspepsji czynnościowej : rozprawa doktorska
Keyword:LORENS KRZYSZTOF
Author:LORENS KRZYSZTOF
Signature:45D/16866
Ciche niedokrwienie serca u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II : praca doktorska
Keyword:LUBASZEWSKI WOJCIECH
Author:LUBASZEWSKI WOJCIECH
Signature:45D/15157
Ocena przydatności profilu nerkowego we wczesnym rozpoznaniu niewydolności nerek w okresie pooperacyjnym praca doktorska
Keyword:LUBAŚ FRYDERYK
Author:LUBAŚ FRYDERYK
Signature:45D/15682
Leczenie chorych z mnogimi obrażeniami ciała w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1995-1997 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUBEK TOMASZ
Author:LUBEK TOMASZ
Signature:45D/17689
Wpływ encortonu na przyswajalność związków azotowych znakowanych izotopem 15 N u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby : [praca doktorska] / ;
Keyword:LUBIATOWSKA ZOFIA
Author:LUBIATOWSKA ZOFIA
Signature:45D/4841
Wartość przeszczepów ochrzęstnej, okostnej i szpiku kostnego w doświadczalnej rekonstrukcji chrząstki stawowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUBIATOWSKI PRZEMYSŁAW
Author:LUBIATOWSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/17240
Wartość przeszczepów ochrzęstnej, okostnej i szpiku kostnego w doświadczalnej rekonstrukcji chrząstki stawowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUBIATOWSKI PRZEMYSŁAW
Author:LUBIATOWSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/17240
Badania przeciwciał przeciw wirusowi odry i przeciw­ ciał przeciw antygenom centralnego układu nerwowego w surowicy chorych na stwardnienie rozsiane s praca doktorska
Keyword:LUBICZ-WOYCIECHOWSKA JOANNA
Author:LUBICZ-WOYCIECHOWSKA JOANNA
Signature:45D/2609
Porównanie przebiegu oraz wczesnych i odległych wyników operacji przepukliny pachwinowej wykonanej metodą Bassiniego i metodą zewnątrzotrzewnową z użyciem laparoskopu : praca doktorska
Keyword:LUBIKOWSKI JERZY
Author:LUBIKOWSKI JERZY
Signature:45D/17634
Porównanie przebiegu oraz wczesnych i odległych wyników operacji przepukliny pachwinowej wykonanej metodą Bassiniego i metodą zewnątrzotrzewnową z użyciem laparoskopu : praca doktorska
Keyword:LUBIKOWSKI JERZY
Author:LUBIKOWSKI JERZY
Signature:45D/17634
Ocena rozkładu konkanawaliny A na powierzchni komórek płynów z jam ciała człowieka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUBIŃSKI JAN
Author:LUBIŃSKI JAN
Signature:45D/6674
Badania czynnościowe oddychania u zdrowych, młodych mężczyzn w Polsce (1993-1998) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUBIŃSKI WOJCIECH
Author:LUBIŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/17864
Badania czynnościowe oddychania u zdrowych, młodych mężczyzn w Polsce (1993-1998) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUBIŃSKI WOJCIECH
Author:LUBIŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/17864
Hemodilucja i hipotensja kontrolowana w operacjach neurochirurgicznych s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUBOIŃSKI PIOTR
Author:LUBOIŃSKI PIOTR
Signature:45D/5553
Pienienie i metody odpierania w biosyntezie : praca doktorska
Keyword:LUBUSKI OLGIERD
Author:LUBUSKI OLGIERD
Signature:45D/14653