KRO - MAŚ (5)

Rozwój wrzecion mięśniowych w mięśniach dwubrzuśco-wym i bródkowo-gnykowym u płodów ludzkich s praca doktorska
Keyword:LUDAS MARGARETE
Author:LUDAS MARGARETE
Signature:45D/14643
Izolowanie, oczyszczanie oraz właściwości białka T Streptococcus pyogenes : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:LUDWICKA HANNA
Author:LUDWICKA HANNA
Signature:45D/4261
Wpływ wybranych związków obcych na enzymy frakcji lizosomalnej wątroby szczura : praca doktorska
Keyword:LUDWICKI JAN KRZYSZTOF
Author:LUDWICKI JAN KRZYSZTOF
Signature:45D/2554
Wskaźniki liniowe i kątowe w ocenie przemieszczeń pnia mózgu : praca doktorska
Keyword:LUDWICZAK RYSZARD WACŁAW
Author:LUDWICZAK RYSZARD WACŁAW
Signature:45D/2532
Niektóre zmiany w układzie zębowo-szczękowym po utracie pierwszych zębów trzonowych w żuchwie s praca doktorska
Keyword:LUDWICZAK TADEUSZ
Author:LUDWICZAK TADEUSZ
Signature:45D/2725
Ocena zastosowania laparoskopii operacyjnej w leczeniu torbieli jajnika : rozprawa doktorska
Keyword:LUDWIKOWSKI GRZEGORZ
Author:LUDWIKOWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/17165
Ocena integralności bariery jelita i zaburzeń hemodynamicznych u chorych z zespołem Leriche'a leczonych operacyjnie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUDYGA TOMASZ
Author:LUDYGA TOMASZ
Signature:45D/18021
Ocena integralności bariery jelita i zaburzeń hemodynamicznych u chorych z zespołem Leriche'a leczonych operacyjnie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUDYGA TOMASZ
Author:LUDYGA TOMASZ
Signature:45D/18021
Układ krzepnięcia i fibrynolizy w osoczu wytrząsanym z alkoholem N-amylowym : [praca doktorska]
Keyword:LUSSA ANDRZEJ PIOTR
Author:LUSSA ANDRZEJ PIOTR
Signature:45D/6272
Częstość występowania i niektóre uwarunkowania środowiskowe otyłości prostej u dzieci w wieku szkolnym : praca doktorska
Keyword:LUSZAWSKA HENRYKA
Author:LUSZAWSKA HENRYKA
Signature:45D/2408
Genotyp NAT2* u dzieci z astmą oskrzelową i innymi chorobami atopowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUSZAWSKA-KUTRZEBA TERESA
Author:LUSZAWSKA-KUTRZEBA TERESA
Signature:45D/15710
Genotyp NAT2* u dzieci z astmą oskrzelową i innymi chorobami atopowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUSZAWSKA-KUTRZEBA TERESA
Author:LUSZAWSKA-KUTRZEBA TERESA
Signature:45D/15710
Wpływ niektórych aminokwasów na wchłanianie jelitowe INH : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:LUTOSŁAWSKA GRAŻYNA
Author:LUTOSŁAWSKA GRAŻYNA
Signature:45D/6082
Analiza stanu zagrożenia życia populacji noworodków, niemowląt i dzieci do 3 lat z terenu środkowo-wschodniej Polski : praca doktorska
Keyword:LUTY ARTUR ANDRZEJ
Author:LUTY ARTUR ANDRZEJ
Signature:45D/14506
Stężenie selenu oraz funkcja antyoksydacyjna erytrocytów u chorych na łuszczycę w wysiewnym okresie choroby : rozprawa doktorska
Keyword:LUTY-FRĄCKIEWICZ ANNA
Author:LUTY-FRĄCKIEWICZ ANNA
Signature:45D/17297
Występowanie i znaczenie patogenetyczne kompleksów białek szoku cieplnego (HSP) z białkiem zasadowym mieliny (MBP) w tkance mózgowej chorych na stwardnienie rozsiane : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:LUVSANNOROV OTGONBAYAR
Author:LUVSANNOROV OTGONBAYAR
Signature:45D/16991
Ocena zastosowania polskich tabel nurkowań w zapobieganiu chorobie kesonowej
Keyword:ŁABA LESŁAW
Author:ŁABA LESŁAW
Signature:45D/405
Ocena epidemiologiczno-kliniczna zakażeń wirusem C zapalenia wątroby u honorowych dawców krwi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁABĘDZKA HANNA
Author:ŁABĘDZKA HANNA
Signature:45D/17513
Ocena epidemiologiczno-kliniczna zakażeń wirusem C zapalenia wątroby u honorowych dawców krwi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁABĘDZKA HANNA
Author:ŁABĘDZKA HANNA
Signature:45D/17513
Wpływ fluoru na wady zgryzu : praca doktorska
Keyword:ŁABĘDZKA-ZARZYCKA IWONA
Author:ŁABĘDZKA-ZARZYCKA IWONA
Signature:45D/5547