KRO - MAŚ (5)

Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w diagnostyce wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁABĘDŹ ROMAN
Author:ŁABĘDŹ ROMAN
Signature:45D/16044
Badania nad przyczynami powikłań w leczeniu operacyjnym złamań szyjki kości udowej u chorych w wieku podeszłym : rozprawa doktorska
Keyword:ŁABNO TADEUSZ
Author:ŁABNO TADEUSZ
Signature:45D/4869
Modyfilkacja własna operacji Mitchella w zwichnięciach stawu obojczykowo-barkowego : ocena doświadczalna i kliniczna : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ŁABUSZEWSKI RYSZARD
Author:ŁABUSZEWSKI RYSZARD
Signature:45D/3457
Wydalanie mukopolisacharydów kwaśnych z moczem worzebiegu choroby reumatycznej u dzieci
Keyword:ŁABUZ-ŁACIAKOWA AMELIA
Author:ŁABUZ-ŁACIAKOWA AMELIA
Signature:45D/216
Niektóre wskaźniki aktywności tarczycy i układu adrenergicznego oraz cechy hyperkinetycznego krążenia w ciężkiej, opornej na leczenie niewydolności wieńcowej : [praca doktorska]
Keyword:ŁADA WOJCIECH
Author:ŁADA WOJCIECH
Signature:45D/2944
Ruchy mimowolne u dzieci (Tiki i Choroba Tikowa Gilles de la Tourette) z uwzględnieniem wyników leczenia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁAGUNA-KULIGOWSKA MARIA
Author:ŁAGUNA-KULIGOWSKA MARIA
Signature:45D/2974
Zastosowanie stałego drenażu w leczeniu zapalenia zatok szczękowych u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁAKOTA ANDRZEJ
Author:ŁAKOTA ANDRZEJ
Signature:45D/15577
50 lat otolaryngologii w regionie górnośląskim : rozprawa doktorska
Keyword:ŁANOWY JERZY
Author:ŁANOWY JERZY
Signature:45D/16930
Wpływ układu nerwowego na odezynowość skóry
Keyword:ŁAŃCUCKI JAN
Author:ŁAŃCUCKI JAN
Signature:45D/859
Badania morfologiczne i ultrastrukturalne skóry szczura białego poddanej oddziaływaniu lasera niskoenergetycznego helowo-neonowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁAŃCUT MIROSŁAW
Author:ŁAŃCUT MIROSŁAW
Signature:45D/16720
Badania morfologiczne i ultrastrukturalne skóry szczura białego poddanej oddziaływaniu lasera niskoenergetycznego helowo-neonowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁAŃCUT MIROSŁAW
Author:ŁAŃCUT MIROSŁAW
Signature:45D/16720
Ocena wyników badań cytocheraicznych i ultrastrukturalnych gruczołów rozrodczych żywiciela pośredniego (ślimak Galba truncatula) zarażonego przez larwy Fasciola hepatica : praca doktorska
Keyword:ŁAPETA ANNA
Author:ŁAPETA ANNA
Signature:45D/16960
Stan nosogardła a słuch u dzieci
Keyword:ŁAPIŃSKA DANUTA
Author:ŁAPIŃSKA DANUTA
Signature:45D/501
Zastosowanie ultrosonokardiografii do oceny działania leków wpływających na stan czynnościowy mięśnia sercowego : praca doktorska
Keyword:ŁAPIŃSKA KRYSTYNA
Author:ŁAPIŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/2580
Aktywność fagocytarna białych ciałek krwi człowieka i różnych gatunków zwierząt in vitro
Keyword:ŁAPIŃSKA-MICHALSKA EUGENIA
Author:ŁAPIŃSKA-MICHALSKA EUGENIA
Signature:45D/236
Wpływ endogennych mediatorów naczynioskurczowych (angiotensyna II, czynnik aktywujący płytki, endotelina-1) na funkcję nerki izolowanej : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:ŁAPIŃSKI RADOSŁAW
Author:ŁAPIŃSKI RADOSŁAW
Signature:45D/15421
Wpływ endogennych mediatorów naczynioskurczowych (angiotensyna II, czynnik aktywujący płytki, endotelina-1) na funkcję nerki izolowanej : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:ŁAPIŃSKI RADOSŁAW
Author:ŁAPIŃSKI RADOSŁAW
Signature:45D/15421
Powierzchowne zakażenia grzybami drożdżopodobnymi u osób w wybranych grupach ryzyka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁASKI EDWARD
Author:ŁASKI EDWARD
Signature:45D/16273
Ocena działania przeciwdrobnoustroj owego nowego preparatu jodoforowego "Incozan W" : [praca doktorska]
Keyword:ŁASZEWSKI WOJCIECH
Author:ŁASZEWSKI WOJCIECH
Signature:45D/2856
Wpływ polienofosfatydylocholiny na alkoholową kardiopatię doświadczalną z uwzględnieniem reaktywności serca na strofantynę i orcyprenalinę : praca doktorska
Keyword:ŁAWCZYŃSKI LECH
Author:ŁAWCZYŃSKI LECH
Signature:45D/2597