KRO - MAŚ (5)

Poziom fibrynogenu w osoczu krwi na tle układu hemostazy oraz obrazu krwi obwodowe jako czynnik rokowniczy w chorobie nowotworowej leczonej operacyjnie : praca habilitacyjna
Keyword:ŁAWINSKI MAREK
Author:ŁAWINSKI MAREK
Signature:45D/4866
Badania nad zachowaniem się aktywności fosfatazy kwaśnej limfocytów i granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u chorych na wirusowe zapalenie wątroby i u tzw. nosicieli antygenu HB : praca doktorska
Keyword:ŁAWNICZAK CZESŁAW
Author:ŁAWNICZAK CZESŁAW
Signature:45D/2692
Badania cytogenetyczne limfocytów krwi obwodowej u pracowników zakładów patomorfologicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁAWNICZEK TOMASZ
Author:ŁAWNICZEK TOMASZ
Signature:45D/15318
Ukształtowanie czaszki w świetle analizy niektórych wybranych pomiarów kraniometrycznych czaszki mózgowej i czaszki twarzowej
Keyword:ŁAZARSKI STANISŁAW
Author:ŁAZARSKI STANISŁAW
Signature:45D/2201
Czynniki humoralnej regulacji erytropoezy płynie owodniowym w pierwszym trymestrze prawidłowej ciąży : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁAZEWSKA MARIA
Author:ŁAZEWSKA MARIA
Signature:45D/6279
Wykrywanie nowych immunogennych białek Helicobacter pylori metodą przeszukiwania biblioteki ekspresyjnej : praca doktorska
Keyword:ŁAZOWSKA IZABELLA
Author:ŁAZOWSKA IZABELLA
Signature:45D/17293
Leczenie złamań szczęk i kości twarzy z uwzględnieniem własnych sposobów postępowania : [praca doktorska]
Keyword:ŁAZOWSKI JERZY
Author:ŁAZOWSKI JERZY
Signature:45D/2973
Znaczenie badania nasady narządu głosowego człowieka : praca doktorska
Keyword:ŁĄCZKOWSKI ANTONI
Author:ŁĄCZKOWSKI ANTONI
Signature:45D/2548
Toksyczne i teratogenne działanie kwasu glutaminowego na zarodek kurzy, ze szczególnym uwzględnieniem tkanek oka
Keyword:ŁĄSZCZYK WIESŁAWA ANNA
Author:ŁĄSZCZYK WIESŁAWA ANNA
Signature:45D/2329
Analiza trendów epidemiologicznych i wybranych czynników klinicznych u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych leczonych w klinice neurochirurgii i neuro-traumatologii śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu w latach 1984-1994 : rozprawa doktorska
Keyword:ŁĄTKA DARIUSZ
Author:ŁĄTKA DARIUSZ
Signature:45D/15119
Ocena wpływu diet eliminacyjnych na odpowiedź immunologiczną u dzieci z alergią pokarmową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁĄTKOWSKA ANNA
Author:ŁĄTKOWSKA ANNA
Signature:45D/15888
Metabolizm i lokalizacja furfuralu w różnych narządach w czasie ostrego zatrucia : praca doktorska
Keyword:ŁĄTKOWSKA-KARBOWSKA HALINA
Author:ŁĄTKOWSKA-KARBOWSKA HALINA
Signature:45D/4268
Metabolizm i lokalizacja furfuralu w różnych narządach w czasie ostrego zatrucia : praca doktorska
Keyword:ŁĄTKOWSKA-KARBOWSKA HALINA
Author:ŁĄTKOWSKA-KARBOWSKA HALINA
Signature:45D/4268
Porody po przebytych cięciach cesarskich w okresie 1945-1996 w I Klinice Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁĄTKOWSKI KRZYSZTOF
Author:ŁĄTKOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16461
Adsorpcja jonów wybranych metali i ich kompleksów z EDTA na ligninie powanilinowej : praca doktorska
Keyword:ŁEBEK JERZY
Author:ŁEBEK JERZY
Signature:45D/14625
Powiększenie pęcherza gruźliczego pętlą jelita cienkiego : [praca doktorska]
Keyword:ŁEMPICKI STANISŁAW
Author:ŁEMPICKI STANISŁAW
Signature:45D/2699
Wpływ późnej ambulatoryjnej rehabilitacji fizycznej chorych po przebytym zawale serca na czynność skurczową lewej komory w badaniu polikardiograficznym : [praca doktorska]
Keyword:ŁĘSKI STANISŁAW
Author:ŁĘSKI STANISŁAW
Signature:45D/3281
Wpływ późnej ambulatoryjnej rehabilitacji fizycznej chorych po przebytym zawale serca na czynność skurczową lewej komory w badaniu polikardiograficznym : [praca doktorska]
Keyword:ŁĘSKI STANISŁAW
Author:ŁĘSKI STANISŁAW
Signature:45D/3281
Rozprzestrzenianie się oporności na mupirocynę wśród gronkowców - analiza epidemiologiczna przy użyciu metod biologii molekularnej : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:ŁĘSKI TOMASZ
Author:ŁĘSKI TOMASZ
Signature:45D/17091
Rozprzestrzenianie się oporności na mupirocynę wśród gronkowców - analiza epidemiologiczna przy użyciu metod biologii molekularnej : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:ŁĘSKI TOMASZ
Author:ŁĘSKI TOMASZ
Signature:45D/17091