KRO - MAŚ (5)

Wpływ kolchicyny na tworzenie zrostów otrzewnowych w doświadczalnym zapaleniu otrzewnej u szczura : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARCINIAK ANDRZEJ
Author:MARCINIAK ANDRZEJ
Signature:45D/15668
Rozwój ochrony zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1945-1950
Keyword:MARCINIAK ANDRZEJ
Author:MARCINIAK ANDRZEJ
Signature:45D/15943
Ocena wyników całkowitej bezcementowej alloplastyki stawu biodrowego w aspekcie klinicznym i socjalnym
Keyword:MARCINIAK MAREK
Author:MARCINIAK MAREK
Signature:45D/14841
Faktor ryzyka i niektóre parametry laboratoryjne z zakresu gospodarki tłuszczowej - w ocenie zagrożenia chorobą wieńcową serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARCINIAK-SZINDLER ALINA
Author:MARCINIAK-SZINDLER ALINA
Signature:45D/6008
Studia nad rozkładem chlorowodorku tiorydazyny w roztworach wodnych.
Keyword:MARCINIEC BARBARA
Author:MARCINIEC BARBARA
Signature:45D/2313
Ocena skuteczności wybranych metod wzbudzania i utrwalania pozytywnej motywacji do przestrzegania właściwej higieny jamy ustnej
Keyword:MARCINIECKA-HĘDZELEK JOLANTA
Author:MARCINIECKA-HĘDZELEK JOLANTA
Signature:45D/5842
Dziedziczenie cech dermatoglificznych na dłoni człowieka : praca doktorska
Keyword:MARCINKIEWICZ STANISŁAW
Author:MARCINKIEWICZ STANISŁAW
Signature:45D/6197
Badania nad wpływem 1,25-dihydroxywitaminy D3 i jej analogów na różnicowanie komórek prawidłowych i nowotworowych : praca doktorska
Keyword:MARCINKOWSKA EWA
Author:MARCINKOWSKA EWA
Signature:45D/16047
Badania nad wpływem 1,25-dihydroxywitaminy D3 i jej analogów na różnicowanie komórek prawidłowych i nowotworowych : praca doktorska
Keyword:MARCINKOWSKA EWA
Author:MARCINKOWSKA EWA
Signature:45D/16047
Zalany właściwości Teologicznych krwi u chorych po przebytym zawale serca t praca na stopień doktora biologii medycznej
Keyword:MARCINKOWSKA-GAPIŃSKA ANNA
Author:MARCINKOWSKA-GAPIŃSKA ANNA
Signature:45D/15463
Zagrożenia toksykologiczne wybranej grupy malarzy przemysłowych oraz ocena skuteczności profilaktycznego działania : praca doktorska
Keyword:MARCINKOWSKI JERZY
Author:MARCINKOWSKI JERZY
Signature:45D/2476
Ocena dwóch rodzajów antrektomii: śluzówkowej z wytworzeniem sztucznego odźwiernika i wagotomią pniową oraz antrektomii tradycyjnej z wagotomią pniową w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy. 15-25 lat obserwacji. : praca na stopień doktora nauk medyczny
Keyword:MARCINKOWSKI PIOTR
Author:MARCINKOWSKI PIOTR
Signature:45D/17967
Ocena dwóch rodzajów antrektomii: śluzówkowej z wytworzeniem sztucznego odźwiernika i wagotomią pniową oraz antrektomii tradycyjnej z wagotomią pniową w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy. 15-25 lat obserwacji. : praca na stopień doktora nauk medyczny
Keyword:MARCINKOWSKI PIOTR
Author:MARCINKOWSKI PIOTR
Signature:45d/17967
Ocena stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych narządu żucia u dzieci przedszkolnych w pomorskiej D O K P w warunkach różnej opieki stomatologicznej
Keyword:MARCINKOWSKI TADEUSZ
Author:MARCINKOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/6461
Tiosemikarbazon para-dwumetyloaminobenzylowy i własności farmakologiczne jego chlorowodorku. W 30. rocznicę śmierci profesora Janusza Supniewskiego
Keyword:MARCINKOWSKI TADEUSZ
Author:MARCINKOWSKI TADEUSZ
Signature:659,867
Wchłanianie wapnia i fosforanów e jelicie krętym u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek przed oraz w czasie leczenia 1-[alfa]-hydroksycholekalciferolem : praca doktorska
Keyword:MARCINOWSKA-SUCHOWIERSKA EWA
Author:MARCINOWSKA-SUCHOWIERSKA EWA
Signature:45D/5970
Wchłanianie wapnia i fosforanów e jelicie krętym u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek przed oraz w czasie leczenia 1-[alfa]-hydroksycholekalciferolem : praca doktorska
Keyword:MARCINOWSKA-SUCHOWIERSKA EWA
Author:MARCINOWSKA-SUCHOWIERSKA EWA
Signature:45D/5970
Przydatność pomiaru oporności skóry w diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy
Keyword:MARCISZ CZESŁAW
Author:MARCISZ CZESŁAW
Signature:45D/6598
Koreiacje kliniezno-elektroencefalograficzne u chorych na nerwice
Keyword:MARCJAN KAZIMIERZ
Author:MARCJAN KAZIMIERZ
Signature:45D/793
Wpływ długotrwałego podawania nifedypiny i werapamilu na niektóre wskaźniki biochemiczne reaktywności receptorów @l-adrenergicznych i &-adrenergicznych w mózgu szczurów rozprawa doktorsk
Keyword:MARCZAK GRZEGORZ
Author:MARCZAK GRZEGORZ
Signature:45D/16019