KRO - MAŚ (5)

Charakter zmian w świetle oskrzeli stwierdzonych badaniem rentgenowskim i bronchoskopowym oraz ocena wartości obu tych metod badania w diagnostyce raka oskrzela, w oparciu o materiał własny : praca doktorska
Keyword:MARTYNIAK KSAWERY
Author:MARTYNIAK KSAWERY
Signature:45D/2365
Znaczenia objawu Bera we wczesnej diagnostyce niedoczynności tarczycy u dzieci i młodzieży : praca doktorska
Keyword:MARTYNOWSKI TADEUSZ
Author:MARTYNOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/6466
Ocena wybranych czynników wpływających na stężenie kwasu mlekowego u noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii : rozprawa doktorska
Keyword:MARUNIAK-CHUDEK IWONA
Author:MARUNIAK-CHUDEK IWONA
Signature:45D/16918
Leczenie małymi dawkami erytropoetyny niedokrwistości u chorych przewlekle dializowanych
Keyword:MARUSZA WOJCIECH
Author:MARUSZA WOJCIECH
Signature:45D/14168
Dynamika zanikania karbarylu i jego wpływ na witaminy w warzywach kapustnych :[praca doktorska]
Keyword:MARUSZEWSKA MAŁGORZATA
Author:MARUSZEWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/3672
Kolcogłowy - pasożyty ptaków wróblowatych oraz próba oceny warunków ich zarażenia na przykładzie kosa (Turdus merula L.) : praca doktorska
Keyword:MARUSZEWSKI WŁADYSŁAW
Author:MARUSZEWSKI WŁADYSŁAW
Signature:45D/5153
Aktywność dysmutazy supertlenkowej (SOD) krwinek czerwonych w niektórych schorzeniach wczesnego okresu wieku rozwojowego oraz w parach matczyno-noworodkowych : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MARUSZEWSKI WOJCIECH
Author:MARUSZEWSKI WOJCIECH
Signature:45D/6765
Ocena przydatności do celów profilaktyki raka badań cytologicznych u kobiet zgłaszających się do przerywania ciąży. Badania porównawcze obrazów cytologicznych i histologicznych nadżerki części pochwowej macicy u kobiet we wczesnej ciąży i po poronieniu.
Keyword:MARYNOWSKI ANDRZEJ
Author:MARYNOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/954
Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zawartość metali w glebie, warzywach i owocach z lubelskich ogródków działkowych : praca doktorska
Keyword:MARZEC AGNIESZKA
Author:MARZEC AGNIESZKA
Signature:45D/15571
Porównawcza ocena stężenia neopteryny w surowicy krwi chorych operowanych z powodu kamicy żółciowej metodą laparoskopową poddanych znieczuleniu ogólnemu złożonemu z intubacją dotchawiczą oraz znieczuleniu całkowicie dożylnemu z intubacją dotchawiczą : pra
Keyword:MARZEC-LEWENSTEIN EWA
Author:MARZEC-LEWENSTEIN EWA
Signature:45D/15040
Torbiele nowotworowe trzustki.
Keyword:MARZINEK BOLESŁAW
Author:MARZINEK BOLESŁAW
Signature:45D/857
Pęknięcie maciy
Keyword:MARZINEK KAZIMIERZ
Author:MARZINEK KAZIMIERZ
Signature:45D/334
Monitorowanie usług medycznych na przykładzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:MASIAKOWSKI ANDRZEJ
Author:MASIAKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15479
Monitorowanie usług medycznych na przykładzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:MASIAKOWSKI ANDRZEJ
Author:MASIAKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15479
Ocena zachowania się jonu potasowego w stanach biegunek niemowlęcych : rozprawa doktorska
Keyword:MASICOWA IRENA
Author:MASICOWA IRENA
Signature:45D/3276
Ryzyko operacyjne u chorych leczonych chirurgicznie z powodu tętniaka aorty brzusznej i/lub niedrożności aortalno-biodrowej na podstawie oceny kardiologicznej : rozprawa doktorska
Keyword:MASIEREK ANDRZEJ
Author:MASIEREK ANDRZEJ
Signature:45D/16232
Ryzyko operacyjne u chorych leczonych chirurgicznie z powodu tętniaka aorty brzusznej i/lub niedrożności aortalno-biodrowej na podstawie oceny kardiologicznej : rozprawa doktorska
Keyword:MASIEREK ANDRZEJ
Author:MASIEREK ANDRZEJ
Signature:45D/16232
Histoklinika przerzutów raka płuc do mózgu : praca doktorska
Keyword:MASŁOWSKA BARBARA
Author:MASŁOWSKA BARBARA
Signature:45D/14282
Ocena wyników leczenia różnymi metodami ostrej samoistnej plamicy małopłytkowej u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MASŁOWSKA EWA
Author:MASŁOWSKA EWA
Signature:45D/14914
Korelacja kliniczno-anatomiczna krwotocznych zawałów mózgu : praca doktorska
Keyword:MASŁOWSKA IDALIA
Author:MASŁOWSKA IDALIA
Signature:45D/2451