KRO - MAŚ (5)

Miejscowa hipertermia mikrofalowa w leczeniu chorych z plastycznym stwardnieniem prącia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAŁCZYŃSKI ANDRZEJ
Author:MAŁCZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/16370
Tolerancja wysiłku u pacjentów ze stałą stymulacją serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAŁECKA BARBARA
Author:MAŁECKA BARBARA
Signature:45D/15815
Ocena stanu psychicznego dzieci chorych na cukrzycę : praca doktorska
Keyword:MAŁECKA-BAŃSKA ELŻBIETA
Author:MAŁECKA-BAŃSKA ELŻBIETA
Signature:45D/2814
Ocena wczesnych zaburzeń czynnościowych oraz późnej popromiennej niedoczynności tarczycy po samodzielnej lub pooperacyjnej radioterapii u chorych na raka głowy i szyi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAŁECKA-LIBERA BEATA
Author:MAŁECKA-LIBERA BEATA
Signature:45D/16766
Ocena wczesnych zaburzeń czynnościowych oraz późnej popromiennej niedoczynności tarczycy po samodzielnej lub pooperacyjnej radioterapii u chorych na raka głowy i szyi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAŁECKA-LIBERA BEATA
Author:MAŁECKA-LIBERA BEATA
Signature:45D/16766
Ocena gospodarki lipidowej u dzieci z otyłością prostą : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MAŁECKA-TENDERA EWA
Author:MAŁECKA-TENDERA EWA
Signature:45D/6599
Ocena wybranych parametrów biofizycznych, biochemicznych i klinicznych u wcześniaków z przetrwałym przewodem tętniczym : praca doktorska
Keyword:MAŁECKI ANDRZEJ
Author:MAŁECKI ANDRZEJ
Signature:45D/17150
Otrzymywanie elektrod membranowych i ich zastosowanie do badania równowag sulfonamidów z niektórymi metalami : rozprawa doktorsk
Keyword:MAŁECKI FELIKS
Author:MAŁECKI FELIKS
Signature:45D/6774
Poszukiwanie genów predysponujących do cukrzycy typu 2 w obrębie chromosomu 20q : rozprawa doktorska
Keyword:MAŁECKI MACIEJ
Author:MAŁECKI MACIEJ
Signature:45D/16537
Ultrasonografia dopplerowska w rozpoznawaniu zwężeń tętnicy nerkowej.
Keyword:MAŁEK GRZEGORZ
Author:MAŁEK GRZEGORZ
Signature:45D/14160
Przydatność międzykrętarzowej osteotomii kości udowej w leczeniu jałowej martwicy głowy kości udowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAŁKOWSKI ZDZISŁAW
Author:MAŁKOWSKI ZDZISŁAW
Signature:45D/6567
Analiza stanów zejściowych po wirusowym zapaleniu wątroby w ciąży na podstawie kontrolnych badań ambulatoryjnych
Keyword:MAŁŁEK DANUTA
Author:MAŁŁEK DANUTA
Signature:45D/736
Zastosowanie polimerów zasadowych w ginekologii jako substancji wiążących kwas mlekowy : (praca doktorska)
Keyword:MAŁOLEPSZA-JARMOŁOWSKA KATARZYNA
Author:MAŁOLEPSZA-JARMOŁOWSKA KATARZYNA
Signature:45D/16411
Ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej u chorych z oparzeniami twarzy i górnych dróg oddechowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAŁOSZEWSKA-DUGIEŁŁO JOANNA
Author:MAŁOSZEWSKA-DUGIEŁŁO JOANNA
Signature:45D/17140
Ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej u chorych z oparzeniami twarzy i górnych dróg oddechowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAŁOSZEWSKA-DUGIEŁŁO JOANNA
Author:MAŁOSZEWSKA-DUGIEŁŁO JOANNA
Signature:45D/17140
Protezy stałe na wkładach koronowych uzupełniające braki zaklinowane pojedynczych zębów bocznych : praca doktorska
Keyword:MAŁYSA TOMASZ RYSZARD
Author:MAŁYSA TOMASZ RYSZARD
Signature:45D/15313
Zachowanie się wartości żelaza, krwinek czerwonych, hemoglobiny i białek w surowicy kobiet operowanych z powodu mięśniaków macicy : [praca doktorska]
Keyword:MAŁYSIAK MARIAN
Author:MAŁYSIAK MARIAN
Signature:45D/2864
Ocena samopoczucia i funkcjonowania w zaburzeniu depresyjnym i lękowym mieszanym : praca doktorska
Keyword:MAŁYSZCZAK KRZYSZTOF
Author:MAŁYSZCZAK KRZYSZTOF
Signature:45D/18159
Przedporodowa diagnostyka kobiet z nadciśnieniem indukowanym ciążą z uwzględnieniem stanu noworodka : praca doktorska
Keyword:MAMAK-BAŁAGA ANNA
Author:MAMAK-BAŁAGA ANNA
Signature:45D/15730
Zachowanie się niektórych wskaźników metabolizmu węglowodanów i tłuszczów u mężczyzn z chorobą wieńcową w młodym wieku
Keyword:MAMONT BLANKA
Author:MAMONT BLANKA
Signature:45D/2190