KRO - MAŚ (5)

Charakterystyka inicjatorowego białka DnaA ze Streptomyces lividans : rozprawa doktorska
Keyword:MAJKA JERZY
Author:MAJKA JERZY
Signature:45D/15803
Rola niektórych polipeptydowych czynników wzrostu w gastroprotekcji żołądkowej s rozprawa doktorska.
Keyword:MAJKA JOLANTA
Author:MAJKA JOLANTA
Signature:45D/15289
Próba optymalizacji przygotowania krwi pępowinowej do izolacji, ekspansji oraz modyfikacji genetycznej najwcześniejszych komórek hematopoetycznych : rozprawa na stopień doktora
Keyword:MAJKA MARCIN
Author:MAJKA MARCIN
Signature:45D/17761
Próba optymalizacji przygotowania krwi pępowinowej do izolacji, ekspansji oraz modyfikacji genetycznej najwcześniejszych komórek hematopoetycznych : rozprawa na stopień doktora
Keyword:MAJKA MARCIN
Author:MAJKA MARCIN
Signature:45D/17761
Ocena multimodalnych potencjałów wywołanych w encefalopatii pourazowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJKA WITOLD
Author:MAJKA WITOLD
Signature:45D/16214
Ocena multimodalnych potencjałów wywołanych w encefalopatii pourazowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJKA WITOLD
Author:MAJKA WITOLD
Signature:45D/16214
Próba oceny obrazu ultrasonograficznego stawów biodrowych metodami Morina i Grafa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJNUSZ JAN
Author:MAJNUSZ JAN
Signature:45D/14730
Czasowe przesunięcie progu słyszenia przewodnictwa powietrznego w rozszerzonym zakresie wysokich częstotliwości u osób pracujących w hałasie : praca na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:MAJZEL KRYSTYNA
Author:MAJZEL KRYSTYNA
Signature:45D/5915
Relacje małżeńskie pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
Keyword:MAKARA-STUDZIŃSKA MARTA
Author:MAKARA-STUDZIŃSKA MARTA
Signature:45D/17435
Nauczanie dermatologii i wenerologii w Polsce w XIX stuleciu
Keyword:MAKAREWICZ PIOTR
Author:MAKAREWICZ PIOTR
Signature:45D/1031
Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca w nadczynności tarczycy. Wpływ wysiłku i leczenia tyreostatycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAKARUK BOGUSŁAW
Author:MAKARUK BOGUSŁAW
Signature:45D/16202
Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca w nadczynności tarczycy. Wpływ wysiłku i leczenia tyreostatycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAKARUK BOGUSŁAW
Author:MAKARUK BOGUSŁAW
Signature:45D/16202
Zmiany jonogramu surowicy krwi, bilirubinemii i he-matokrytu podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza z irygacją pęcherza moczowego przegotowaną wodą wodociągową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:MAKIEŁŁO JANUSZ
Author:MAKIEŁŁO JANUSZ
Signature:45D/3237
Wpływ halotanu na zużycie tlenu i obraz histochemi-czny niektórych enzymów oddechowych w sercu i wątrobie szczura : praca doktorska.
Keyword:MAKOWA ANASTAZJA
Author:MAKOWA ANASTAZJA
Signature:45D/2540
Badania zanieczyszczeń leków jonami niektórych metali ciężkich s praca na stopień doktora farmacji.
Keyword:MAKOWSKA MARIA
Author:MAKOWSKA MARIA
Signature:45D/4843
Badania nad możliwością operacyjną poprawy słuchu u dzieci z wadami rozwojowymi uszu : rozprawa doktorska.
Keyword:MAKOWSKA-PIONTEK AGATA
Author:MAKOWSKA-PIONTEK AGATA
Signature:45D/16785
Zagadnienie dokładności pomiarów gromadzenia jodu-131 w tarczycy
Keyword:MAKÓLSKA-KOWALSKA JOANNA
Author:MAKÓLSKA-KOWALSKA JOANNA
Signature:45D/981
Niektóre właściwości farmakologiczne pochodnych 1-N-/teofilinylo-7-etylo/-aminopropanoli-2 ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAKSJAN MARIA
Author:MAKSJAN MARIA
Signature:45D/6550
Aktywność hemostatyczna i proteolityczna krwi i narządów we wstrząsie po zdjęciu zacisku z aorty : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAKSYMCZUK MAREK
Author:MAKSYMCZUK MAREK
Signature:45D/14799
Analiza aktywności proliferacyjnej raka żołądka w oparciu o ekspresję proliferacyjnego antygenu jądrowego (PCNA), antygenu Ki-67 i regionów organizatorów jąderkowych (NORs) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAKSYMIUK BEATA
Author:MAKSYMIUK BEATA
Signature:45D/14966