KRO - MAŚ (5)

Zastosowanie ligazowej reakcji łańcuchowej (LCR) do wykrywania prątków gruźlicy w plwocinie i popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALf) u pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaną gruźlicą płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARCZAK JERZY
Author:MARCZAK JERZY
Signature:45D/16878
Zastosowanie ligazowej reakcji łańcuchowej (LCR) do wykrywania prątków gruźlicy w plwocinie i popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALf) u pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaną gruźlicą płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARCZAK JERZY
Author:MARCZAK JERZY
Signature:45D/16878
Wpływ retinoidów na angiogenezę indukowaną limfocytami i komórkami nowotworowymi.
Keyword:MARCZAK MARIA
Author:MARCZAK MARIA
Signature:45D/14154
Wybrane zagadnienia metabolizmu krwinek czerwonych u kobiet w ciąży prawidłowej, z EPH-Gestoz i w ciąży przenoszonej : rozprawa doktorska
Keyword:MARCZEWSKI ANDRZEJ
Author:MARCZEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/6468
Wpływ hormonów gruczołu tarczowego na zawartość niektórych elementów tkanki łącznej w mięśniu sercowym szczura : praca na stopień naukowy doktora w zakresie medycyny
Keyword:MARCZYŃSKI ANDRZEJ
Author:MARCZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15926
Wpływ hormonów gruczołu tarczowego na zawartość niektórych elementów tkanki łącznej w mięśniu sercowym szczura : praca na stopień naukowy doktora w zakresie medycyny
Keyword:MARCZYŃSKI ANDRZEJ
Author:MARCZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15926
Wpływ niedożywienia w pierwszym półroczu życia na dalszy rozwój dziecka : praca doktorska
Keyword:MAREK ANDRZEJ
Author:MAREK ANDRZEJ
Signature:45D/2714
Ocena zmian cytologicznych spojówek w zespole suchego oka
Keyword:MAREK JAROSŁAW
Author:MAREK JAROSŁAW
Signature:45D/17574
Wartość masowych badań radiofotograficznych w wykrywaniu raka płuc : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAREK LUCJAN
Author:MAREK LUCJAN
Signature:45D/4865
Porównanie metody badania bronchospirometrycznego i scyntygraficznego płuc w ocenie czynności układu oddechowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAREK MARIAN
Author:MAREK MARIAN
Signature:45D/3088
Nowe typy antygenowy pałeczek z rodzaju Klebsiella
Keyword:MARESZ-BABCZYSZYN JADWIGA
Author:MARESZ-BABCZYSZYN JADWIGA
Signature:45D/234
Badania nad dehydrogenazą alfa-ketoaldehydów : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:MARIA OSTROWSKA
Author:MARIA OSTROWSKA
Signature:45D/3350
Badanie prospektywne nad występowaniem przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego u kolejarzy lubelskich : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARKIEWICZ JOANNA
Author:MARKIEWICZ JOANNA
Signature:45D/17687
Badanie zanieczyszczeń azotanami i azotynami w żywności regionu białostockiego s rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:MARKIEWICZ RENATA
Author:MARKIEWICZ RENATA
Signature:45D/16211
Zachowanie się korespondencji siatkówek u zezujących przy zwrotach oczu i głowy
Keyword:MARKIEWICZ-JABŁOŃSKA EULALIA
Author:MARKIEWICZ-JABŁOŃSKA EULALIA
Signature:45D/755
Wchłanianie żelaza nieorganicznego u chorych po zabiegach wytwórczych przełyku z jelita czczego : rozprawa doktorska
Keyword:MARKOCKA-DURYS KRYSTYNA
Author:MARKOCKA-DURYS KRYSTYNA
Signature:45D/6039
Wartość oceny poziomu haptoglcbin w surowicy dla rozpoznawania ostrej gorączki reumatycznej u dzieci : praca doktorska
Keyword:MARKOCKE ZENON
Author:MARKOCKE ZENON
Signature:45D/2652
Badania zjawisk akustycznych u pacjentów z dysfunkcjami stawów skroniowo-źuchwowych s rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARKOWICZ-ŁABUŚ FILOMENA
Author:MARKOWICZ-ŁABUŚ FILOMENA
Signature:45D/17138
Rola pneumadyny w regulacji wzrostu, różnicowania i czynności kory nadnercza : rozprawa doktorska
Keyword:MARKOWSKA ANNA
Author:MARKOWSKA ANNA
Signature:45D/15241
Technika promieniowania twardego i zdjęcia bezpośrednio powiększone we wczesnym rozpoznaniu pylic płuc s praca doktorska
Keyword:MARKOWSKA MARIA
Author:MARKOWSKA MARIA
Signature:45D/2665