KRO - MAŚ (5)

Badanie zależności pomiędzy immunosupresyjnym a leczniczym działaniem wybranych cytostatyków w warunkach doświadczalnych : praca doktorska
Keyword:MARKOWSKA-WOYCIECHOWSKA ALICJA
Author:MARKOWSKA-WOYCIECHOWSKA ALICJA
Signature:45D/6394
Ocena wydolności narządu słuchu w zakresie wysokich częstotliwości u osób z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą i erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej (rhEPO) : rozprawa doktorska
Keyword:MARKOWSKI JAROSŁAW
Author:MARKOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/17033
Ocena wydolności narządu słuchu w zakresie wysokich częstotliwości u osób z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą i erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej (rhEPO) : rozprawa doktorska
Keyword:MARKOWSKI JAROSŁAW
Author:MARKOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/17033
Rozwój nerwu wzrokowego u zarodków i wczesnych płodów ludzkich
Keyword:MARKOWSKI MACIEJ
Author:MARKOWSKI MACIEJ
Signature:45D/17742
Zaburzenia termoregulacji w endogennych zespołach depresyjnych s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARKOWSKI SYLWESTER
Author:MARKOWSKI SYLWESTER
Signature:45D/10288
Klinika nowotworów przerzutowych mózgu.
Keyword:MARKS EUGENIUSZ EDWARD
Author:MARKS EUGENIUSZ EDWARD
Signature:45D/574
Zmiany narządowe pod wpływem doustnej antykoncepcji sterydowej u samic wsobnego szczepu szczurów Buffalo : praca doktorska
Keyword:MARKUSZEWSKI CZESŁAW
Author:MARKUSZEWSKI CZESŁAW
Signature:45D/5907
Próba oceny i optymalizacji różnych sposobów transfekowania ludzkich komórek hematopoetycznych za pomocą metod fizyko-chemicznych. Aspekty doświadczalne -implikacje kliniczne :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARLICZ WOJCIECH
Author:MARLICZ WOJCIECH
Signature:45D/16711
Próba oceny i optymalizacji różnych sposobów transfekowania ludzkich komórek hematopoetycznych za pomocą metod fizyko-chemicznych. Aspekty doświadczalne -implikacje kliniczne :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARLICZ WOJCIECH
Author:MARLICZ WOJCIECH
Signature:45D/16711
Ocena kliniczna biostatycznych przeszczepów kostnych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej u dzieci i młodzieży : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:MARS-GAWLIKOWSKA KRYSTYNA
Author:MARS-GAWLIKOWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/6631
Ocena wpływu dostępności laparoskopii na postępowanie w ginekologii operacyjnej : rozprawa doktorska
Keyword:MARSZAŁ PIOTR
Author:MARSZAŁ PIOTR
Signature:45D/16700
Ultrastruktura naczyń krwionośnych w rozwijającym się płucu szczura : praca doktorska
Keyword:MARSZAŁEK ANDRZEJ
Author:MARSZAŁEK ANDRZEJ
Signature:45D/14494
Opracowanie metod oznaczania wybranych leków - blokerów kanału wapniowego - w surowicy krwi s praca doktorska
Keyword:MARSZAŁEK DOROTA
Author:MARSZAŁEK DOROTA
Signature:45D/16303
Poziom kwasu moczowego w surowicy krwi i dobowe jego wydalanie z moczem oraz stosunek tych wartości do poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji lipopro-teidowych w surowicy u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn s praca na stopień doktora nauk m
Keyword:MARSZAŁEK TOMASZ
Author:MARSZAŁEK TOMASZ
Signature:45D/3099
Opracowanie metody wyznaczania wymaganej liczby HLB [Hydrophile-Lipophile-Balance] za pomocą miareczkowania fazowo-inwersyjnego s praca doktorska
Keyword:MARSZAŁŁ LESZEK
Author:MARSZAŁŁ LESZEK
Signature:45D/2935
Ocena przydatności błony kolagenowej i kleju chirurgicznego Chirurcoll-Polfa w zaopatrywaniu doświadczalnych ubytków opony twardej i drążących ran głowy : rozprawa doktorska
Keyword:MARTINEK JANUSZ
Author:MARTINEK JANUSZ
Signature:45D/5997
Ocena przydatności błony kolagenowej i kleju chirurgicznego Chirurcoll-Polfa w zaopatrywaniu doświadczalnych ubytków opony twardej i drążących ran głowy : rozprawa doktorska
Keyword:MARTINEK JANUSZ
Author:MARTINEK JANUSZ
Signature:45D/5997
Aktywność proteolityczna śliny i surowicy krwi po niektórych zabiegach stomatologicznych
Keyword:MARTOSZ MAŁGORZATA
Author:MARTOSZ MAŁGORZATA
Signature:45D/4288
Porównanie klasycznego i laparoskopowego leczenia operacyjnego żylaków powrózka nasiennnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARTULA WOJCIECH
Author:MARTULA WOJCIECH
Signature:45D/16622
Porównanie klasycznego i laparoskopowego leczenia operacyjnego żylaków powrózka nasiennnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MARTULA WOJCIECH
Author:MARTULA WOJCIECH
Signature:45D/16622