KRO - MAŚ (5)

Sposoby zamknięcia tzw. przetoki nerkowej definitywnej : praca doktorska
Keyword:MALEWSKI ANDRZEJ W
Author:MALEWSKI ANDRZEJ W
Signature:45D/5877
Wykładniki stresu oksydacyjnego i czynniki antyoksydacyjne w przebiegu stanów zapalnych przewodu pokarmowego u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:MALEWSKI WALDEMAR
Author:MALEWSKI WALDEMAR
Signature:45D/18129
Test wibroakustyczny w ocenie dobrostanu płodu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MALEWSKI ZBYSZKO
Author:MALEWSKI ZBYSZKO
Signature:45D/11152
Ocena wydolności metabolicznej wątroby chorych z cukrzycą przy pomocy testu lidokainowego (MEGX) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MALICKA JOANNA
Author:MALICKA JOANNA
Signature:45D/16601
Leczenie protetyczne pacjentów po resekcji szczęki lub żuchwy : rozprawa doktorska
Keyword:MALIK JAN
Author:MALIK JAN
Signature:45D/5320
Badania nad syntezą i właściwościami pochodnych pirydotiazyny-1,3 : praca doktorska
Keyword:MALINKA WIESŁAW
Author:MALINKA WIESŁAW
Signature:45D/6013
Wyniki leczenia nowotworów złośliwych migdałków podniebiennych w materiale Kliniki Otolaryngologicznej AM w Poznaniu w latach 1971-1986 : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:MALINOWSKA BARBARA
Author:MALINOWSKA BARBARA
Signature:45D/11141
Znaczenie badania neurologicznego dla rozpoznania środowiskowego narażenia na ołów oraz dla oceny ryzyka miażdżycy : rozprawa doktorska
Keyword:MALINOWSKA BEATA
Author:MALINOWSKA BEATA
Signature:45D/17025
Przećiwrobacze właściwości niektórych roślin z rodziny wrzosowatych(Ericaceae)
Keyword:MALINOWSKI HENRYK
Author:MALINOWSKI HENRYK
Signature:45D/365
Stłoczenia zębów leczone aparatem Crozata u osób w różnym wieku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MALINOWSKI JAKUB
Author:MALINOWSKI JAKUB
Signature:45D/16385
Wpływ siarczanu wapnia na przebieg gojenia ubytków kostnych powstałych po wyłuszczeniu torbieli szczękowych
Keyword:MALINOWSKI JERZY
Author:MALINOWSKI JERZY
Signature:45D/452
Badania doświadczalne wpływu pentoksyfiliny na kardiomiopatię antracyklinową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MALINOWSKI ROBERT
Author:MALINOWSKI ROBERT
Signature:45D/17043
Czas przepływu krwi przez naczynia mózgu u chorych na cukrzycę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MALINOWSKI STANISŁAW
Author:MALINOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/6762
Wartość diagnostyczna leparoskopii w chorobach wątroby i żołądka
Keyword:MALIŃSKI BOGUSŁAW
Author:MALIŃSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/807
Radiologiczna ocena zmian w kośćcu ręki u chorych na gościec przewlekły postępujący
Keyword:MALSKA-WANIEWSKA IZABELLA
Author:MALSKA-WANIEWSKA IZABELLA
Signature:45D/31O
Wyniki leczenia chorych po urazach czaszkowo-mózgowych w materiale Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1992 - 1993 : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MALUKIEWICZ PIOTR
Author:MALUKIEWICZ PIOTR
Signature:45D/16291
Wyniki leczenia chorych po urazach czaszkowo-mózgowych w materiale Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1992 - 1993 : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MALUKIEWICZ PIOTR
Author:MALUKIEWICZ PIOTR
Signature:45D/16291
Analiza przydatności oznaczania immunoglobuliny E oraz eozynofilowego białka kationowego w weryfikowaniu rozpoznań chorób podejrzanych o podłoże alergiczne wśród dzieci zamieszkujących Gdański Obszar Zagrożenia Ekologicznego : praca na stopień doktora nau
Keyword:MAŁACZYŃSKA TERESA
Author:MAŁACZYŃSKA TERESA
Signature:45D/14857
Obrażenia w wypadkach drogowych na terenie miasta Poznania w latach 1955-1964
Keyword:MAŁACZYŃSKI JANUSZ
Author:MAŁACZYŃSKI JANUSZ
Signature:45D/1040
Miejscowa hipertermia mikrofalowa w leczeniu chorych z plastycznym stwardnieniem prącia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAŁCZYŃSKI ANDRZEJ
Author:MAŁCZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/16370