KRO - MAŚ (5)

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w ostrym okresie urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci w oparciu o własne doświadczenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MANDERA MAREK
Author:MANDERA MAREK
Signature:45D/15317
Przepuklina rozworu przełykowego
Keyword:MANICKI IRENEUSZ
Author:MANICKI IRENEUSZ
Signature:45D/231
Próba oceny systemu badań dodatkowych w lecznictwie otwartym miasta Łodzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MANIECKA-BRYŁA IRENA
Author:MANIECKA-BRYŁA IRENA
Signature:45D/7110
Alternatives to aortorenal revascularization s in the surgical treatment of renovascular disease : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MANSOURI MOHAMED
Author:MANSOURI MOHAMED
Signature:45D/16144
Ocena hemokompatybilności wybranych polimerów poliuretanowych do zastosowania jako biomateriały t rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MANYSIAK SŁAWOMIR
Author:MANYSIAK SŁAWOMIR
Signature:45D/17181
Badanie wpływu ustawienia dwuogniskowych soczewek kontaktowych na ostrość wzroku osób o różnym stopniu zaawansowania prezbiopii : rozprawa doktorska
Keyword:MAŃCZAK HALINA
Author:MAŃCZAK HALINA
Signature:45D/17242
Badanie wpływu ustawienia dwuogniskowych soczewek kontaktowych na ostrość wzroku osób o różnym stopniu zaawansowania prezbiopii : rozprawa doktorska
Keyword:MAŃCZAK HALINA
Author:MAŃCZAK HALINA
Signature:45D/17242
Zróżnicowanie grupowe frakcji C3 komplementu i czynnika B systemu properdyny surowicy ludzkiej
Keyword:MAŃCZAK MARIA
Author:MAŃCZAK MARIA
Signature:45D/6793
"Ocena wartości i możliwości zastosowania niektórych badań immunologicznych w bielnicy narządu rodnego"
Keyword:MAŃKA WIKTOR
Author:MAŃKA WIKTOR
Signature:45D/6657
Przeztwardówkowa koagulacja ciała rzęskowego przy zastosowaniu lasera diodowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAŃKOWSKA ANNA
Author:MAŃKOWSKA ANNA
Signature:45D/18406
Stan odżywienia i sposób odżywiania a przebieg zakażenia Helicobacter pylori w przewlekłych chorobach żołądka i dwunastnicy : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:MAŃKOWSKA DOROTA
Author:MAŃKOWSKA DOROTA
Signature:45D/17412
Stan odżywienia i sposób odżywiania a przebieg zakażenia Helicobacter pylori w przewlekłych chorobach żołądka i dwunastnicy : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:MAŃKOWSKA DOROTA
Author:MAŃKOWSKA DOROTA
Signature:45D/17412
Proces ważenia informacji w formułowaniu sądów wielowymiarowych
Keyword:MAŃKOWSKA MARIA
Author:MAŃKOWSKA MARIA
Signature:45D/23904
Współczesne kliniczne i wybrane ekonomiczne problemy terapii przewlekłej gruźlicy płuc
Keyword:MARASEK MIKOŁAJ
Author:MARASEK MIKOŁAJ
Signature:45D/4292
Stężenie selenu i aktywność peroksydazy glutationowej we krwi i w tkance nowotworowej u chorych z rakiem płuc : praca doktorska
Keyword:MARCHALUK-WIŚNIEWSKA EWA
Author:MARCHALUK-WIŚNIEWSKA EWA
Signature:45D/16279
Wybrane enzymy nerkowe w moczu w ocenie nefrotoksyczności i w chorobach nerek : praca doktorska
Keyword:MARCHEWKA ZOFIA
Author:MARCHEWKA ZOFIA
Signature:45D/14216
ormułowanie suchej postaci leku z inowrocławskiego ługu gorzkiego
Keyword:MARCHLEWSKA BARBARA
Author:MARCHLEWSKA BARBARA
Signature:45D/5361
Ocena organizacji i systemu rehabilitacji poszpitalnej chorych z dysfunkcją narządu ruchu w Republice Federalnej Niemiec
Keyword:MARCHLEWSKI WOJCIECH
Author:MARCHLEWSKI WOJCIECH
Signature:45D/14390
Próba oceny przydatności metod rentgenowskich i izotopowych w rozpoznawaniu guzów nerek
Keyword:MARCICKIEWICZ ELŻBIETA
Author:MARCICKIEWICZ ELŻBIETA
Signature:45D/2828
Zróżnicowanie morfochemiczne łożyska ludzkiego z dąży zakończonej w terminie porodu w środowiskach miejsko-przemysłowych i nieprzemysłowych
Keyword:MARCINEK ANTONI
Author:MARCINEK ANTONI
Signature:45D/14901