KRO - MAŚ (5)

Stan zdrowia nauczycieli województwa poznańskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAKSYMIUK TOMASZ
Author:MAKSYMIUK TOMASZ
Signature:45D/9290
Nasienie jako materiał badawczy w medycynie sądowej - możliwości dowodowe i identyfikacyjne : praca doktorska
Keyword:MAKSYMOWICZ KRZYSZTOF
Author:MAKSYMOWICZ KRZYSZTOF
Signature:45D/16952
Próby ustalenia zależności między poziomem immunog-lobulin klasy IgG, IgA, IgM a narastaniem miana przeciwciał antywirusowych dla wirusów grypy, para-grypy i RS : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:MAKSYMOWICZ MARIA
Author:MAKSYMOWICZ MARIA
Signature:45D/2994
 Zdolność rozpoznawania barw i przebieg adaptacji do ciemności w przewlekłych schorzeniach wątroby : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:MAKSZEWSKA-CHĘTNIK ZDZISŁAWA
Author:MAKSZEWSKA-CHĘTNIK ZDZISŁAWA
Signature:45D/6218
Ocena klinicznej przydatności znieczulenia nadoponowego ciągłego z użyciem alfentanylu w anaglezji okołoporodowej : praca doktorska
Keyword:MAKUCH ALEKSANDER
Author:MAKUCH ALEKSANDER
Signature:45D/15311
Postacie kliniczno-radiologiczne nieswoistego zapalenia kręgosłupa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAKUCHOWA KLEMENTYNA
Author:MAKUCHOWA KLEMENTYNA
Signature:45D/3085
Wpływ środowiska płynu otrzewnowego niepłodnych kobiet z endometriozą na ruchliwość i przeżywalność plemników w warunkach in vitro : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAKUŁA DANUTA
Author:MAKUŁA DANUTA
Signature:45D/16244
Badania tromboelastrograficzne w chorobie wieńcowej
Keyword:MALANOWICZ WIERA
Author:MALANOWICZ WIERA
Signature:45D/974
Zmiany w strukturze pierwotnej dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego po ograniczonej proteolizie chymotrypsyną : praca doktorska /
Keyword:MALARSKA ANNA
Author:MALARSKA ANNA
Signature:45D/7116
Optymalizacja biosyntezy laktonów seskwiterpenowych w hodowli korzeni włośnikowatych Lactuca virosa L. : praca doktorska
Keyword:MALARZ JANUSZ
Author:MALARZ JANUSZ
Signature:45D/15688
Opinie młodzieży warszawskiej o tzw. "narkomanii młodzieżowej" jako przesłanka programowania profilaktyki : praca doktorska
Keyword:MALATYŃSKA-PIEKARSKA GRAŻYNA
Author:MALATYŃSKA-PIEKARSKA GRAŻYNA
Signature:45D/2773
Morfologiczna i funkcjonalna ocena odległych wyników leczenia złamań kostek goleni : rozprawa doktorska
Keyword:MALCEWICZ STEFAN
Author:MALCEWICZ STEFAN
Signature:45D/3996
Wpływ czynników ryzyka na przedwczesny rozwój miażdżycy tętnic wieńcowych u kobiet przed menopauzą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MALCZEWSKA BEATA
Author:MALCZEWSKA BEATA
Signature:45D/15277
Efekty biochemiczne i krążeniowe egzogennej L-argininy u chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym : [praca doktorska]
Keyword:MALCZEWSKA-MALEC MAŁGORZATA
Author:MALCZEWSKA-MALEC MAŁGORZATA
Signature:45D/15160
Wpływ przewlekłej mocznicy modyfikowanej urazem ischemia/reperfuzja nerki i immunosupresją na wybrane parametry uszkodzenia wątroby szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MALCZYK MARIUSZ
Author:MALCZYK MARIUSZ
Signature:45D/16627
Wpływ przewlekłej mocznicy modyfikowanej urazem ischemia/reperfuzja nerki i immunosupresją na wybrane parametry uszkodzenia wątroby szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MALCZYK MARIUSZ
Author:MALCZYK MARIUSZ
Signature:45D/16627
Wpływ procesu fagocytozy na metabolizm białka i kwasu rybonukleinowego w komórkach fagocytujących
Keyword:MALEC-OLECHA JANINA
Author:MALEC-OLECHA JANINA
Signature:45D/869
Czynnik von Willebranda (vWF) i tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA) w osoczu krwi i płynie owodniowym kobiet ciężarnych i rodzących oraz krwi pępowinowej noworodków : praca doktorska
Keyword:MALEŃCZYK MAREK
Author:MALEŃCZYK MAREK
Signature:45D/17170
Czynnik von Willebranda (vWF) i tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA) w osoczu krwi i płynie owodniowym kobiet ciężarnych i rodzących oraz krwi pępowinowej noworodków : praca doktorska
Keyword:MALEŃCZYK MAREK
Author:MALEŃCZYK MAREK
Signature:45D/17170
Rozkład metyloparationu przez bakterie występujące w wodzie powierzchniowej i ściekach
Keyword:MALESZEWSKA JADWIGA
Author:MALESZEWSKA JADWIGA
Signature:45D/2297